Jaaroverzicht

JAARVERSLAG 2014:
ACTIES:
2014 kunnen wij met recht een roerig jaar noemen. Crisis bij de HA. en de Gemeenteraadsverkiezingen, om maar enige momenten met grote gevolgen te noemen.
De verkiezingen ja wat moeten we daarover zeggen,50 % van de stemgerechtigde vond het niet nodig om zijn stem uit te brengen, begrijpelijk na het kiezersbedrog van Samson en Spekman. Maar natuurlijk niet goed voor de samenleving. Het gevolg een door rechts overheerste coalitie waar we waarschijnlijk decennialang door geplaagd worden. Gedane zaken nemen geen keer heb ik geleerd dus hoop ik in het belang van de bestuurbaarheid van onze stad dat deze coalitie het vol kan houden, Ik heb mijn vriend Laurens Ivens al een kist tomaten beloofd als hij daar de kracht voor kan vinden zonder het sociale aspect los te laten Het zullen echt hele moeilijke tijden worden voor de Amsterdamse bevolking.
De crisis bij de Huurders vereniging Amsterdam een zeker zo complex gebeuren. Eind 2013 is een voortdurend conflict tussen bestuur en sommige stafleden geëscaleerd. Waarop de werkgever van de bij de HA staf heeft gemeend 1 werkneemster met nogal wat e-mail toestanden te moeten terugtrekken. Door een ALV is toen besloten om 2 externe adviseurs aan te trekken om te laten onderzoeken wat de mogelijke oplossingen zouden kunnen zijn. Er werd gekozen voor 2 figuren die betrokken waren bij de oprichting van de HA. Na enig onderzoek heeft men toen zoals u bekend uw voorzitter verzocht om deel uit te maken van een interim bestuur met als doel een solide betrouwbaar nieuw bestuur samen te stellen. Ik heb de opdracht na overleg aanvaard. Helaas moet ik mijn leden en de lidorganisaties die mij hun vertrouwen hebben geschonken mijn welgemeende excuses aanbieden ik heb jammerlijk gefaald. Er is een bestuur uit voortgekomen met een dubbele agenda en of geen idee van een vereniging leiden. De dubbele agenda baseer ik op 17 jaar zgn. antikraak wonen en na het bekend worden van de ontruimingsdatum ons kaderbulletin te misbruiken om corporaties dit verhaal voor te houden met de mededeling dat zij al zolang zoooo graag een normaal huurcontract had willen hebben. Ach, hoe zielig Als bestuurster had zij zich uit het oogpunt van interessant doen al schuldig gemaakt aan leugens en laster daarmee geconfronteerd was de respons daar ga ik niet op in! Andere bestuurders geloven niet in statuten vandaar dat voordrachten door aangesloten lidorganisaties gewoon maar genegeerd worden. Jammer, in onze overtuiging zijn de statuten de basis van een vereniging. Dit geheel heeft er toe geleid dat wij in december op onze ALV hebben besloten dat de HO voorlopig aangesloten blijft bij de HA dit in het belang van de huurders. Uw voorzitter heeft toen uitdrukkelijk bedongen dat hij zich niet met deze figuren van de HA kan en wil afgeven. Hij heeft uw toestemming.

CORPORATIES:
De verhouding met corporaties verloopt steeds beter Eigen Haard komt iedere maand om overleg te hebben over lopende projecten. O.a. Sumatraplantsoen verloopt gezien de omstandigheden heel goed. Ik ben me er van bewust dat niet iedereen tevreden te maken is helaas ik vraag me dan nogal eens af waarom mensen dan moeten gaan liegen en lasteren. Heeft geen toegevoegde waarde en men zet zich zelf voor schut. Het is nu eenmaal onmogelijk het paleis op de Dam te huren die is al verhuurd dus bespaar je de moeite, U bespaart uw medebewoners een hoop verdriet en mooi meegenomen het lijd tot grotere tevredenheid.
De Key toont zich in de Architectenbuurt als een goede verhuurder. Na veel klachten van huurders over vocht veroorzaakt door constructiefouten en hoog grondwaterpeil, In samenwerking met de HO is dit project bijna af met veel tevreden bewoners. Er is een eind gekomen aan de vochtoverlast met bijbehorende schimmelvorming. Complimenten aan de technische medewerkers die een heel mooi product opleveren. Ymere is een aardige overlegpartner gebleken. Er zijn door bemiddeling van de vereniging aardig wat problemen opgelost. Een punt van ergernis blijft dat sommige werknemers van corporaties nog steeds van mening zijn dat zij de enige zijn die in het belang van huurders denken , dat gaat zover dat zij van mening zijn dat zijzelf uit kunnen maken door wie een huurder zich laat vertegenwoordigen, een misvatting ietwat asociaal te noemen . het is het recht van een ieder zelf te bepalen door wie zij zich laten vertegenwoordigen. Wij zijn ervan overtuigd dat ook deze personen het licht gaan zien en iets meer respect voor huurders gaan tonen.

PARTICULIERE VERHUURDERS:
Bij de particuliere verhuurders is Park Investments zo’n beetje de grootste in oost, gelukkig hebben we daar in dit jaar voor de laatste huurders de zaak af kunnen sluiten met uitplaatsing. Voor de huurders de beste oplossing. Wij verwachten van deze verhuurder in de Linnaeusstraat wederom problemen, verhuurder meent huurder af te kunnen schepen met een fooi omdat zijn voorganger jarengeleden een overeenkomst had afgesloten. Daar zal waarschijnlijk wederom een rechtsgang uit voortkomen. Makelaar Voogd ook zo;n misbaksel die zich in de watergraafsmeer op vrij grote schaal schuldig maakt aan woningonttrekking. Om daar van een 3/4 kamerwoning 5/6 studentenkamers van te maken a € 600/€ 700 pm 1 toilet 1 keukentje. Ons verzoek tot handhaving heeft nog niet tot voldoende resultaat geleid. In 2015 zullen wij hier uiteraard mee door gaan.Wij zijn dit jaar wederom geconfronteerd met “projectontwikkelaars”die telkens vergeten dat je als lid van een VVE verplicht bent om je bijdrage in het onderhoudspotje te doen. Gevolge bij problemen is er onvoldoende geld in de kas. Het kost ons veel tijd en energie om deze figuren tot rede te dwingen. Ook in 2015 zal dit een groot deel van onze tijd innemen.
In de watergraafsmeer een eigenaar die een oudere dame wou laten opdraaien voor het oplossen van een verstopping in de afvoer. Daar hebben wij maar even de werkzaamheden uit laten voeren,De kosten zijn uiteraard op de eigenaar verhaald.

OVERLEG:
Het overleg met het stadsbestuur verloopt naar wens ondanks het opheffen van de Stadsdelen wij zijn gelukkig in de laatste jaren in staat geweest om een goede band met het ambtenarencorps op te bouwen zodat wij gelukkig nog met korte lijntjes kunnen werken. De weg naar de Stopera konden we al die hebben wij geïntensiveerd. De eerste verzoeken voor handhaving en/of bemiddeling zijn al uitgegaan en met goed gevolg.
LEDEN WERVEN/PUBLICITEIT/INFORMATIE:
Wij mogen ons gelukkig prijzen dat wij ondanks de vele mutaties door sloop en renovatie nog steeds groeiende zijn, de inzet van informatieavonden zowel wat betreft huurrecht als energie. vrijwilligers die regelmatig flyers rondbrengen de interesse van radio en tv, en de drukbezochte spreekuren zijn wij in staat om ons zelf te handhaven.
WAT TE VERWACHTEN IN 2015:
In 2015 zullen wij wederom een leidende rol spelen met het mede organiseren van een demonstratie( waarschijnlijk in maart)tegen de waanzinnige huurverhogingen veroorzaakt door een asociaal beleid van de VVD. Huurders mogen extra mee betalen aan politionele actie die door Amerika bedacht worden en door Nederlandse politici uiteraard in het belang van hun carrière moedig ondersteund worden( zij hebben de geschiedenis vergeten over eerdere politionele acties) wel door huurders bekostigd en waarschijnlijk Nederlandse jongemannen het leven kosten maar goed om de zakken van deze druiloren te vullen. Wij hebben voor 2015 een radioprogramma in voorbereiding op stadsfm. Verder zal de oorlog met de HA zich nog wel verder uitplooien gezien daar meer opportunisten in het bestuur zitten dan mensen die vanuit hun hart begaan zijn met bewoners. Daarnaast meld zich een strijd aan met de gemeentepolitiek over het werkgeverschap van de WSwonen. Er schijnt een ambtenaar te zijn die van mening is dat een organisatie die lang geleden is opgericht ter ondersteuning van bewoners automatisch een goed en verantwoorde werkgever zal zijn voor alle Wswonen. Daar verschillen wij dus grondig van mening. Waarschijnlijk zal dit in de media uitgevochten moeten worden. Oost is er klaar voor. Het wanbeleid vanuit den Haag zal zich nog wel even doorzetten gezien het ondemocratische gehalte van deze regering. De dictators van de VVD zullen ons wel weer met maatregelen van bestuur knechten. En de bedriegers Samsom en Spekman zullen ongetwijfeld als brave malloten hun bevelen uitvoeren. Wij houden u op de hoogte.
2015 EEN ACTIE JAAR HELP MEE WERF LEDEN VERSTERK UW BESTUUR!