Geheugen van de beschaving

Hongerstaking

Al eeuwen lang wordt de hongerstaking ingezet als laatste, ultieme protest. Hoofdzakelijk om media-aandacht te genereren, en om via de publieke opinie de druk op de autoriteiten op te voeren.
Mahatma Ghandi, was een Indiase jurist/politicus die het middel in de vorige eeuw gebruikte  tegen de Britse overheersers. Hij was succesvol, maar werd later, op 30 januari 1948 vermoord.
IRA lid Bobbie Sands, stierf op 5mei in de Maze-gevangenis in Noord – Ierland na een hongerstaking die maar liefst 66 dagen duurde. De film die hierover gemaakt is is een aanrader. Het protest was gericht tegen de Engelse bezetters die hem en zijn mede gevangen niet als politieke gevangen classificeerde. 
Ook de Rote Armee Fraktionleden in Duitsland een anarchistische groep hielden meerdere hongerstakingen in de jaren 70 van de vorige eeuw. Holger Meins zijn derde hongerstaking werd hem fataal. Ondanks dwangvoeding stierf hij op 9 november1974 na 58 dagen. Hij woog toen nog slechts 39 kilo.
Ook de Amsterdammer Marc van der Linden probeerde in 2010  op deze manier tegen woningcorporatie De Key zijn gelijk te halen. Een geschil over gemaakte afspraken betreffende, afmetingen, een giftige stoffen afvoer, en een niet kloppende tekening m.b.t. zijn gerenoveerde juwelierswinkel/reparatie bedrijf zorgde voor dit hoogoplopende conflict. Voor hij aan de hongerstaking begon etterde het geschil zich al voort. Via een bemiddelaar, naar de rechter, en weer naar de bemiddelaar, en weer naar de rechter, enz. enz. Hij kreeg tijdens de hongerstaking flink wat media aandacht, o.a. van SBS6 en AT5.  Hij hield het 30 dagen vol en stopte uiteindelijk omdat de mediator er geen heil meer in zag.
Marc gaf op maar hield voet bij stuk, en knokte verder tegen de machtige De Key. Helaas 10 jaar later, jaren waarin zelfs een brief aan de koning niets uitmaakte, is zijn bedrijf weg, zijn pensioen en appeltje voor de dorst…. weg …. Het is triest hoe dingen kunnen lopen als je moet vechten tegen “de bierkaai” en na al dit achterblijft met meer dan een enorme schuld. Het creëerde ook jurisprudentie voor anderen, die door het geschil nu ook geen been meer hebben om op te staan. Afspraken gemaakt met woningcorporaties zijn gebaseerd op drijfzand en kunnen sindsdien tijdens een renovatie met een pennenstreek gewijzigd worden.
Nu zijn er meer radicalere middelen… zelfverbranding, maar ik denk dat als hij dit middel had gekozen het voor De Key niets had uitgemaakt. Ook niet voor Marc trouwens.
https://geheugenvanoost.amsterdam/page/4061/mauritskade-112
Door Bert de Korte

interview Marc

Het is inmiddels alweer 10 jaar geleden dat twee ondernemers op de Mauritskade hun strijd tegen de gedwongen renovatie van De Key voerden. De ondernemers gingen zelfs in hongerstaking. Een van de ondernemers, een restauranthouder, kwam er nadat hij op advies van zijn arts stopte met de hongerstaking toch uit met De Key.  Voor de andere ondernemer, Marc van der Linden die er als juwelier gevestigd was, mocht de hongerstaking niet baten. Marc herinnert het zich nog als de dag van gisteren.

Marc van der Linden werd grootgebracht in zijn vaders juwelierswinkel die hij later over zou nemen.  Anders dan bij de andere ondernemers had hij er als enige een lange historie. Een thuis was het en later een werkplek waar hij met liefde zijn vak uitoefende.

De Key besloot te gaan renoveren aan de winkelpanden. Wat een verbetering moest worden voor iedereen bleek al snel alleen beter voor de Key. Niet alleen ging de huur flink omhoog, na de verbouwing werd het Marc meteen duidelijk dat het uitoefenen van zijn vak onmogelijk was geworden. Zo werd het ontluchtingskanaal die onontbeerlijk is voor het smeden van edelmetalen niet teruggeplaatst. Zelfs het bestemmingsplan van de werkruimte werd gewijzigd naar dat van bergruimte. Dit maakte het wettelijk onmogelijk de werkzaamheden als juwelier te hervatten. Marc wijst De Key hierop, echter de Key noemt de wijzigingen noodzakelijk en werkt niet mee de werkruimte weer te herstellen. En zo ontstaat er een jarenlange juridische strijd tussen de twee partijen.

Rechtszaak na rechtszaak volgt. Tot overmaat van ramp gaat het ook daar mis. De eerste advocaat is moegestreden na 4 falende rechtszaken. Opbotsend tegen rechters die arbo- en brandveiligheid wetten niet in acht nemen en zelfs rechters die bewijsstukken onterecht ontoelaatbaar achten en duidelijk een voorkeur hebben voor het standpunt van de Key gooit hij de handdoek in de ring. De advocaat die volgt maakt op een cruciaal moment in de zaak de fatale fout een bezwaar niet tijdig in te dienen. Volgens het Amsterdamse Hof is hiermee de kans op een hoger beroep verkeken. Case closed!  Daar moet van der Linden het maar mee doen. Waar hij kan zoekt Marc hulp maar niemand die het horen wilt of het tegen de Key op durft te nemen.

Talloze brieven aan de politiek en zelfs aan de koning hebben niet het gewenste effect.

Bewapend met een dik pak papier bestaande uit rechtbankstukken, brieven en eigen conclusies stelt Marc dan uiteindelijk de laatste advocaat die gemoeid was met zijn zaak tegen de Key en welke toegeeft een grove fout te hebben gemaakt, aansprakelijk op aandringen van de advocaat in kwestie zelf.  De advocaat die hij hiervoor benaderd ziet echter geen zaak tegen de andere advocaat omdat volgens hem niet aannemelijk gemaakt kan worden dat er schade geleden zou zijn door Marc. 

En zo is na 10 jaar de strijd nog niet gestreden. Want voor Marc van der Linden lijkt het zoals gezegd gisteren. Moedig blijft hij strijden voor een eerlijke behandeling. Een kans om zijn gelijk te bewijzen. Bewijzen heeft hij namelijk genoeg

Zo is er bewijs dat er gesjoemeld is met datums en bouwtekeningen, maar kon dat door fouten van de  advocaten niet als bewijs opvoeren. Volgens het Amsterdamse Hof is  Marc uitgeprocedeerd.

Uitgeprocedeerd misschien, maar zeker niet uitgestreden! 

Zo zijn er nog talloze ondernemers die hierdoor gedupeerd zijn geraakt. De vraag rijst of dit een op zichzelf staande kwestie is of komen deze praktijken waar ondernemers gedwongen mee moeten werken aan renovaties waar ze zelf niet beter van worden, vaker voor?

Als de huurder vertrokken is kan de coöperatie hun eigen plan trekken.  Voor deze coöperaties een goede reden ondernemers die al langere tijd en vaak tegen lage prijzen huren uit de panden te werken middels gedwongen renovaties en andere aanpassingen waardoor ofwel het uitoefenen van de werkzaamheden onmogelijk gemaakt wordt omdat de ruimte niet meer geschikt is dan wel de huur significant wordt verhoogd.

Waar blijft dan het recht van de ondernemer?

.

CORONA:

Beste leden, door de corona crisis zijn ook wij gedwongen om de spreekuren telefonisch te doen. 06 823 97 76. per mail kan natuurlijk ook. info@huurdersverenigingoost.nl.

Uiteraad geld dit ook voor betondorp.

WONINGNOOD DOOR BERT DE KORTE

Woningnood in Amsterdam 

Het is nu bijna niet te geloven, maar vlak na de oorlog was er een overschot aan huisvesting.

Mijn ouders mochten een half jaar gratis huren, daarnaast werd het hele huis gewit en behangen.

Door veranderde wetgeving en de vrouwenemancipatie in de jaren 60 van de vorige eeuw werd het makkelijker om te scheiden, dat gaf druk op de huizenmarkt.

De komst van de gastarbeiders met bijbehorende gezinsherenigingen en asielzoekers, die ook allemaal moesten wonen zorgde dat het tekort verder groeide.

Getrouwde stelletjes moesten noodgedwongen inwonen bij een van de ouders, of er werd een zolder ingericht.

De woningnood was een feit!

Het antwoord van de politiek was de bouw van De Bijlmer, Molenwijk, Banne, Holendrecht enz.

Toen Suriname onafhankelijk werd in 1975 kwamen heel veel rijksgenoten naar Amsterdam, en voornamelijk naar de Bijlmer.

De koopmarkt werd gestimuleerd door een premie A regeling, een door de aardgasbaten gefinancierde subsidie voor Jan modaal en veel Amsterdammers verhuisden naar Heerhugowaard en Purmerend en later naar Almere.

Maar dat alles bleek een druppel op een gloeiende plaat. 

Nu viel het in de jaren zeventig en tachtig nog mee, wie het durfde kon kraken, iets waar ik destijds ook dankbaar gebruik van heb gemaakt. Een ‘gedoog recht’ dat uiteindelijk door de kraakbeweging zelf om zeep is geholpen. De beweging kreeg een anarchistische karakter en dat zinde Den Haag niet. Maar dat is mijn mening.

Nadat in maart COVID-19 genadeloos toesloeg werd er een voorstel ingediend om de jaarlijkse huurverhoging dit jaar niet door te zetten, aangezien veel gezinnen in de financiële problemen kwamen door verlies van werk en inkomen.

De door ons gekozen volksvertegenwoordigers weigerde af te zien van de huurverhoging, je vraagt je af voor wie ze daar zitten… niet voor het volk, dat is duidelijk.

Als ik met mooi weer door de grachten vaart en her en der mensen ziet wonen op gammele bootjes denk ik terug aan de politicus Jan Scheafer, een ware volksvertegenwoordiger. Een befaamde uitspraak van hem was: “In gelul kun je niet wonen.” Albertus de Korte

Onrust Door Bert de Korte

Onrust

Toen mijn vriend Marc vroeg of ik een stukje wilde schrijven voor de website over huren en aanverwante zaken, had ik meteen een onderwerp. Waarom noem ik het stukje onrust? Omdat er onrust heerst in het Amsteldorp over de plannen van woningstichting IJmere. Plannen die een gedeeltelijke sloop van het prachtige dorp met de rode daken voorstellen. En voor het overige deel van de sociale huurwoningen geldt een door huurverhoging gefinancierde renovatie.

Ik moest direct terugdenken aan de vorige renovatie die in 1989 werd uitgevoerd door de firma Onrust, ik verzin het niet. Een jaar ervoor waren de oude, ijzeren, tochtige ramen, kozijnen en deuren vervangen. Een klusje, dat tot mijn verbazing, per woning in een dag werd geklaard.Ik moet zeggen, het was een flinke verbetering, al was het geen ‘top product’ en dat is te zien aan het purschuim dat een aantal bewoners noodgedwongen tussen muur en kozijn heeft gespoten, om de tocht tegen te gaan.

Tijdens de vorige renovatie was ik een alleenstaande vader met een 14 jarige zoon. Toen ik thuis van mijn werk kwam waren mijn toilet en douche gesloopt. Ik vroeg aan de uitvoerder of wij in de bosjes onze behoefte moesten doen?

Nee hoor, dat was niet nodig. Hij ging weg en kwam even later terug met een chemische toilet waar een drol van de vorige gebruiker nog in rond dobberde. Ik weigerde het ‘toilet’ en na veel vijven en zessen kreeg ik uiteindelijk sleutels van een gerenoveerd benedenhuis. De firma Onrust gaf veel onrust.

De huidige plannen van IJmere zijn; het afbreken van sociale huurwoningen die, afgezien van achterstallig onderhoud nog uitstekend zijn, solide en nog honderden jaren meekunnen. Bij de overige woningen wordt via een renovatie het achterstallige onderhoud weggewerkt .Wat ervoor in de plaats komt is vaag, maar zeker is dat het hoogbouw wordt.

Verminking van ‘het dorp’ dat ooit in een AT5 documentaire door architectuurhistoricus Vincent van Rossum als monumentaal erfgoed werd bestempeld en volgens hem de monumenten status zou moeten krijgen. Niet dus. Er zijn plekken zat om te bouwen, laat ons verder in rust genieten van onze fijne buurt!

Bert de Korte–

Nieuwsbrief no 1

2019 was een zwaar jaar voor de belangenbehartigers van huurders in Amsterdam.  Na de teloorgang van de HA door wangedrag van sommige bestuurders, heb ik u beloofd om alles in het werk te stellen voor een nieuwe stedelijke vereniging.

           

Maar uw bestuur heeft er goede hoop in dat wij ons werk goed gedaan hebben. Wij zullen ons natuurlijk blijven inzetten om een goede vertegenwoordiging voor de Amsterdamse huurders aan te sturen en zeker ons zegje doen op zijn tijd.

Intussen heeft het werk in Oost niet opgehouden dat ging gewoon door. Zoals u heeft kunnen lezen hebben wij spreekuren in Betondorp moeten gaan organiseren in verband met de grote reorganisatieplannen van Eigen haard. Dit loopt naar behoren denk ik. Ik krijg tenminste geen klachten van de leden aldaar.

Onze radio-uitzending op den donderdagmiddag van 15.00 uur tot 17.00 uur wordt goed beluisterd. Overleg met de gemeente gaat zoals wij dat gewend zijn. Dus eigenlijk hebben wij als bestuur geen klagen. Behalve dat de leden nog wat moeite hebben om in het bestuur te komen zitten. Wij hebben echt bestuursleden nodig!

Ook wat vrijwilligers voor de radio zouden wij goed kunnen gebruiken. Hoeft geen hele dagen te zijn, een paar uurtjes per week om te helpen het programma samen te stellen zou uw bestuur al enorm verlichten. Schrijft u graag en lijkt het u om b.v. nieuwsbrieven en dergelijke te schrijven welkom. Wij hebben op 15 februari een huurderscafé gehouden in café Sport . Dit mag een succes genoemd worden.

Beste mensen, ik moet in verband met de vele vergaderingen het deze keer kort houden. Ook uw voorzitter heeft maar 24 uur in een etmaal, en een eigen leven in de tijd die rest.

Wij hopen u binnenkort weer eens te zien.  F. Ondunk voorzitter

Nieuwsbrief 3-2019

NIEUWSBRIEF NO. 3-2019

Beste leden,

Even een update van de ontwikkelingen in verband met het oprichten van een nieuwe gemeentelijke huurdersvereniging. U weet dat de HA op 7 december 2017 is opgeheven. In verband van handelingen van het bestuur wat wij geen malversaties mogen noemen. U zult zich herinneren dat het toenmalig bestuur een functie heeft gecreëerd voor de voorzitter ala € 63 000 p.j. En er rekeningen zijn voldaan. Maar goed het zijn de bevindingen van de rekenkamer Amsterdam, dus zullen wij er geen commentaar op geven.

Ik heb u beloofd dat wij in samenwerking van gelijk gestemde zouden streven naar een nieuwe samenwerking, om de belangen van Amsterdamse huurders  te behartigen.

Ten gevolge hiervan heeft de gemeente de !WOON en Kennis en adviescentrum van de Woonbond, de opdracht gegeven om de mogelijkheden te verkennen om een nieuwe huurdersvereniging op te richten in de gemeente Amsterdam. Hieraan geven wij natuurlijk  ruimschoots medewerking. Al kost het u bestuur heel veel tijd. Maar wij onderschrijven de noodzaak van een vereniging die alle huurders van Amsterdam vertegenwoordigd. Wij hebben ons daar altijd al voor ingezet.  De koepels hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om een federatie op te richten van alleen koepels. Wij vinden dit onacceptabel de koepels hebben geen echt vrijwillige leden. Zij krijgen van de corporatie een vergoeding per verhuurd appartement.

Daarbij dwingen zij in strijd met de Nederlandse grondwet de huurders om lid te worden van hun organisatie. Wij hebben een grondwettelijk recht van vrijheid van verenigen. Daarbij negeren zij het feit dat er huurders van hun corporatie lid zijn van lokale verenigingen. Het streven van de lokale verenigingen is om te komen naar een vereniging van lid organisaties. Met gelijk stemrecht per vereniging. Een sterke staf die namens de lid organisaties de onderhandelingen zulle voeren onder toezicht van een bestuurder. De lokale verenigingen zouden een vergoeding moeten krijgen gelijk de koepels per verhuurd appartement per corporatie. Dat om scholing en ruimte voor vergaderen en informeren mogelijk te maken. Het is een lang proces wat zeer zorgvuldig moet gebeuren. Wij houden u op de hoogte. Intussen gaan de werkzaamheden voor onze vereniging gewoon door. Er is nog steeds overleg met corporatie directie en gemeente. Samenwerking met !Woon gaat goed.

Een goed bericht . Wij hebben met andere een nieuwe  “vereniging” opgestart. Het Huurders Netwerk Amsterdam kortweg HNA  Wij hebben het bestuur van HNA uitgenodigd om in onze uitzending enige uitleg te geven over de doelstellingen.Daarover later meer

Intussen gaan de werkzaamheden voor onze vereniging gewoon door. Er is nog steeds overleg met corporatie directie en gemeente. Samenwerking met !Woon gaat goed.Ondersteuning van bewonerscommissie bij renovatie en sloop/nieuwbouw  is weliswaar veel werk maar we redden het nog steeds.

Het radioprogramma op stads FM  bij salto iedere donderdag van 15.00 tot 17.00 uur Mogen we ook niet over klagen. We missen hier wel de medewerking van onze leden. Wij zouden graag van u willen horen waar wij in de uitzending aandacht aan zouden moeten besteden.

Uw vereniging is nog steeds dringend op zoek naar bestuursleden.(zie onze site onder vacature

Namens het bestuur Frans Ondunk, voorzitter

Stads FM 106.8 telefoonnummer tijdens de uitzending 020-7884305

RODDEL EN ACHTERKLAP

Er wordt door een paar figuren roddel en achterklap via social media verspreid. Deze figuren stellen zich voor als bestuurders van de Huurdersvereniging Amsterdam. Onterecht en A=sociaal De Huurdersvereniging Amsterdam was een vereniging van lid-organisaties , deze hebben de HA opgeheven juist omdat er onvrede was hoe sommige mensen met hun bestuurlijke verantwoordelijkheden om meende te moeten gaan.. Ergo de HA bestaat niet meer en deze figuren kunnen dan ook geen bestuurder zijn. Ik ben me bewust dat dit soort niet zal stoppen om mensen die zich echt hard maken voor de Amsterdamse huurders te belasteren. Momenteel ben ik in het buitenland, maar het onkruid kan erop rekenen dat ik hier uitgebreid op terugkom zodra ik weer in Nederland ben. en dan ook via de social media. Dan zal ik zeer zeker met de nodige stukken onderbouwd aantonen dat een ex bestuurster zich in een overbetaalde functie heeft gemanoeuvreerd ongeveer( 62000 euro) tegen de zin van de lid-organisaties.

Als deze figuren het idee hadden om ongepast met vuil te gooien  hebben zij zich vergist. De aanval op absoluut integere mensen is zeer ongepast.

LET OP SPREEKUUR BETONDORP

Vanaf dinsdag19 februari houd de huurdersvereniging oost ,

op verzoek van onze leden spreekuur op de Landbouwstraat 18

in verband met de op handen zijnde renovatie.

Wilt u informatie advies of een simpele uitleg, u bent welkom.

Iedere dinsdag;woensdag;vrijdag  van 13.00 tot 15.00  uur

Duurzaam

Vorige week hebben wij een interessant gesprek gehad me t twee vertegenwoordigers, van bedrijven die zich bezig houden met duurzaam/gasloos. het  is erg opvallend dat de overheid veel praat over duurzaam en gelijkertijd een zeer hoge ambitie uitspreekt over wanneer , maar niet over hoe en wie betaald. VVD is geen voorstaander van de vervuiler betaald. Dat zou teveel van bedrijven vragen volgens deze rampfiguren. Hoe is ook een groot probleem .Met  warmtenet?  Welliswaar nog niet beschikbaar,denk aan al de pijpleidingen en warmtepompen die nog gemaakt en ingegraven moeten worden. Maar de overheid kan daar wel tot in de einde van dagen van profiteren. Belasting is een makkelijk systeem waar niet tegen valt te protesteren.(burger betaal maar). Wij hebben geprobeerd om onze huurders enig inzicht te geven wat wel beschikbaar is en zonder ingewikkelde graaf en  breekwerk en  betaalbaar.

Infraroodverwarming is zo’n mogelijkheid.  Voordeel stekker in het stopcontact en genieten maar. Nog een voordeel geen radiatorenn en lelijke pijpleidingen in en aan het huis.  Een inductie kookplaat en een instantheating gasvrij. Minimum aan investering maximum gemak. Als we dit dan ook nog kunnen combineren met zonnepanelen  0 op de meter. Win win lijkt ons op het eerste gezzicht. Voor meer informatie kunt u altijd op ons spreekuur terecht. U kunt natuurlijk ook even bij links kijken daar wordt u met 1 klik doorverbonden met Black Sun.

OPZEGGING LIDMAATSCHAP HA

Beste leden,

zoals eerder met u gecommuniceerd heeft u bestuur samen met andere lokale verenigingen het lidmaatschap van de Huurdersvereniging Amsterdam opgezegd. Het was voor u bestuur niet mogelijk om langer het gedraai en vreemd gedrag te accepteren. Het door zichzelf in leven geroepen interim bestuur vind het niet nodig om de lid organisaties te informeren, over die zaken die voor ons belangrijk zijn.
Ter uwer informatie de opzeggingsbrief zoals door ons verzonden.

Amsterdam 31 oktober 2017.

Aan de Huurdersvereniging Amsterdam

Amsterdam, 31 oktober 2017

Geacht Bestuur,
Bij deze wil ik U mededelen dat onderstaande Huurdersverenigingen na rijp beraad en in overleg met haar leden, tot de treurige conclusie zijn gekomen dat de Huurdersvereniging Amsterdam niet meer of in ieder geval in onvoldoende mate de belangen van huurders in Amsterdam behartigt, en aldus zeggen wij per een januari 2018 onze lidmaatschap op.Steeds meer zien wij dat de Huurdersvereniging Amsterdam(de HA) meer kijkt naar haar eigen belang in casu het sluiten van overeenkomsten met betrokken partijen om haar subsidie te rechtvaardigen dan naar de belangen van de huurders in Amsterdam waarvoor zij is opgericht.
Ook vertegenwoordigt de Huurdersvereniging Amsterdam niet meer alle huurders in Amsterdam in gelijke mate, immers zij stelt dat de belangen en inbreng van de koepels leidend zijn(januari 2017).Ook de verandering van de statuten in december 2016 weegt niet in het voordeel van de HA ons inziens, de statutenverandering die moest zorgen voor een vernieuwde HA zorgde voor een directeur die niet te sturen was door het nieuwe bestuur, een leegloop van medewerkers en chaos en wanorde in en extern en zorgde voor een niet democratische sfeer binnen de HA.
De gevolgen zijn dan ook dien overeenkomstig , vier van de vijf bestuursleden treden af binnen een half jaar. Dan blijkt ook waarom .Waar in een ontwikkelingsland gesproken zou worden van corrupt gedrag werd er in de HA gesproken van onvoldoende informatie en onbegrip en gezeur van sommige leden. Laten we eerlijk zijn, een voorzitter die zich zelf benoemt tot directeur is niet correct, 36 000 euro netto voor 6 maanden werk is wel heel goed verdiend!!Terwijl vrijwilligers moeten vechten om een tegemoetkoming te krijgen van de HA. Dit zijn feiten waar een ieder zijn subjectieve waarde aan kan geven maar waar wij , onderstaande verenigingen, van oordeel zijn dat er een grens is overschreden van goed en integer bestuur.
De huurders van Amsterdam verdienen een organisatie en een bestuur die voor hun belangen strijdt met overtuiging zonder zich te richten op subsidie of carriere mogelijkheden voor hun zelf. Het is tijd om te handelen in het belang van de huurders van Amsterdam want in gepraat kan je niet wonen.
Met vriendelijke groet Daniel Bosch,
namens, HVG Oost, HB Zuid, HV de Pijp, HVWesterpark

Verklaring verwijdering nieuwsbrief 5

Op verzoek van medewerkers van het Wijksteunpunt wonen. Heb ik besloten NB 5 van de site te verwijderen. De inhoud sta ik volledig achter. Maar was zeer zeker niet bedoeld als aanval op de medewerkers van wie ik in de afgelopen jaren keer op keer heb ervaren dat zij met hart en ziel bewoners trachten te ondersteunen. Ik heb het alleen over de directie gehad. En het is daar aangekomen dus is het doel bereikt.

Uw voorzitter

Nieuw bewonersinitiatief dubbelglas in Tweede Oosterparkstraat

Vrijdagavond 21 december heeft Huurdersvereniging Oost (HO) een bewonersavond georganiseerd voor de huurders van een complex uit de Tweede Oosterparkstraat. De woningen van woningcorporatie De Key hebben allemaal enkelglas. Uit onderzoek van het Wijksteunpunt Wonen Oost en het Energieteam is gebleken dat door plaatsing van dubbelglas de woningen een labelsprong kunnen maken van label D, naar B!

“Nieuw bewonersinitiatief dubbelglas in Tweede Oosterparkstraat” verder lezen

Verruiming van de Leegstandwet. Wat vind jij daarvan?

Stapje voor stapje wordt de Leegstandwet verruimd. Eerst van 3 naar 5
jaar, en nu wordt het onder omstandigheden zelfs mogelijk om een
gebouw tot maximaal 10 jaar tijdelijk te verhuren(wetsvoorstel 33436).
Het bijna ironische is dat in de memorie van toelichting te lezen is
dat  "wordt gewaarborgd dat geen uitholling van de huur (prijs)
bescherming optreedt in reguliere verhuurgevallen". Voor de zittende
huurders met een 'vast contract' is de rechtspositie nog prima
geregeld maar de  groep huurders zonder regulier huurcontract wordt
steeds groter.

“Verruiming van de Leegstandwet. Wat vind jij daarvan?” verder lezen

Kort Geding tegen “gluurverhoging”

Huurders drie keer gepakt!

Vandaag veel aandacht voor het Kort Geding dat door een aantal leden van de Huurdersvereniging Oost is opgestart tegen de “gluurverhoging”. Bij de NOS, Parool, Nu en  AT5.

De inmiddels minderheids-gedoogcoalitie is dan vandaag hopelijk voor het laatst bij een in het Catshuis, maar Donner heeft enkele maanden terug voor zijn vertrek naar de Raad van State een paar tijdbommen achtergelaten voor de huurders van Nederland.

“Kort Geding tegen “gluurverhoging”” verder lezen

Stadsdeel Oost handhaaft op WAT??!

 

 

Het is tijd om op deze site van Huurdersvereniging Oost aandacht te geven aan het volgende. ‘Op de Valreep’ is een interessant buurt- initiatief wat alweer enkele maanden
bestaat in het voormalige Dierenasyl helemaal aan het eind van het polderweggebied, wat tegenwoordig Oostpoort heet. Het Stadsdeel Oost wil dit buurtinitiatief echter een stok
in de wielen steken met een bouwstop op straffe van een dwangsom van €25.000 tot 500.000, omdat zij het gebouw schade zouden toebrengen en brandonveilig zouden maken. Wat betreft de Huurdersvereniging is dit volledige kul van het Stadsdeel!

“Stadsdeel Oost handhaaft op WAT??!” verder lezen

Strafwerk voor commissie wonen (inspraaktekst 28-11-2011)

Inspraakronde bij de commissie wonen huurdersvereniging Oost

Voorzitter, geachte leden van de commissie.

Als huurdersvereniging Oost voelen wij ons geroepen een woordje tot u te richten betreffende Vrolikstraat 268-296.

Zoals u wellicht bekend is er door de woonbond een draagvlakonderzoek gedaan welk door ’s Winters Binnen en de portefeuillehouder gewc-eend is .

“Strafwerk voor commissie wonen (inspraaktekst 28-11-2011)” verder lezen