Opheffen Huurdersvereniging Oost

Vooruitnodiging voor Algemene Ledenvergadering

[Datum nog te bepalen] – eerste vergadering

Op de agenda staat: het opheffen van de vereniging

Toegang tot de vergadering zal vanwege COVID-19 uitsluitend langs electronische weg plaatsvinden.

Leden zijn tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering in de gelegenheid om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over de onderwerpen die bij de oproeping zijn vermeld.

De vragen worden uiterlijk tijdens de vergadering, al dan niet thematisch, beantwoord en deze antwoorden worden op de website van de vereniging geplaatst of via een elektronisch communicatiemiddel toegankelijk gemaakt voor de leden.

Voor toehoren, deelname, vragen en antwoorden: Aanmelden verplicht; tot uiterlijk 72 uur tevoren, per e-mail onder vermelding van naam en e-mailadres aan info@huurdersverenigingoost.nlVooruitnodiging voor Algemene Ledenvergadering

[Datum nog te bepalen] tweede vergadering

Op de agenda staat: het opheffen van de vereniging

Toegang tot de vergadering zal vanwege COVID-19 uitsluitend langs electronische weg plaatsvinden.

Leden zijn tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering in de gelegenheid om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over de onderwerpen die bij de oproeping zijn vermeld.

De vragen worden uiterlijk tijdens de vergadering, al dan niet thematisch, beantwoord en deze antwoorden worden op de website van de vereniging geplaatst of via een elektronisch communicatiemiddel toegankelijk gemaakt voor de leden.

Voor toehoren, deelname, vragen en antwoorden: Aanmelden verplicht; tot uiterlijk 72 uur tevoren, per e-mail onder vermelding van naam en e-mailadres aan info@huurdersverenigingoost.nlVanaf heden 11 september 2021 kunt u contact opnemen met vragen:

Mail of bel naar:

info(at)huurdersverenigingoost.nl

U kunt ook telefonisch contact opnemen met onze voorzitter via 06 823 897 76