Video Archief HO

Het werk en de successen van Huurdersvereniging Oost door de jaren heen. Met dank aan Julia Roeselers voor camera- en montagewerk!

Energiebus Oost

Energiebus Oost was een groot succes. Ruim 70% van de huurders heeft aangegeven isolerend dubbelglas te willen en is bereid daar een redelijke huurverhoging voor te betalen. Huurdersvereniging Oost gaat dit verzoek namens de huurders neerleggen bij de corporatie. Wij hopen er samen met De Key de schouders onder te kunnen zett

en en de energielasten van de huurders te verkleinen.