Nieuwsbrieven-archief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 8
Nieuwsbrief 7
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 4

NIEUWSBRIEF No. 9

Op 13 oktober diende een kortgeding tussen de Woonbond/HA en de staat op 20 oktober was de uitspraak. Zoals te verwachten werd dictator Donner in het gelijk gesteld, het is erg naïef om in deze gevallen ook maar een moment in een goede rechtspraak te geloven. De gevolgen voor de schaarste gebieden zeg maar voor heel Nederland zijn haast niet te overzien. In tegenstelling  van wat Donner eerder zei te verwachten zullen alle verhuurders alles eruit halen wat maar enigszins mogelijk is. Dus het komt neer op een wooninfarct bedankt meneer Donner nu gauw naar de Raad van State kunt u uw eigen wetgeving goedkeuren. Hoe fatsoenlijk zijn de bestuurders van Nederland niet dus zit blijkbaar niet in hun opvoeding. Zondag voor in de kerk dan ben je fatsoenlijk verder gaat hun beleving niet. De verhoging gaat wellis waar in bij een nieuw huurcontract dat zal in de praktijk neerkomen dat niemand vrijwillig gaat verhuizen. Helaas de vele duizenden die gedwongen moeten verhuizen tengevolge van sloop nieuwbouw of renovatie mogen de verhogingen betalen. De enige die hier wel bij varen zijn de verhuurders. De groep die uiteraard in de ogen van de extreemrechtse kliek het t meest nodig hebben. Zij kunnen hun zakken vullen om de gevolgen van hun jarenlange wanbeleid weer enigszins goed te maken denk aan corporatiedirecteuren die de boel oplichten of een paar collega’s die uiteraard per ongeluk een lap grond kopen waar vervolgens niets mee mag gebeuren ach een dikke dertig miljoen armer.  Je kan dan toch gewoon een schikking treffen is vast maatschappelijk verantwoord. Als je huurders schade berokkent kan je dat niet vergoeden(he directie Key).

Enfin binnen kort kunnen we door dit wanbeleid geen huis meer huren, kopen kan in de schaarste gebieden ook niet. Het aantal mensen die hun hypotheek niet meer kunnen betalen verdubbelen ieder jaar ergo Nederland failliet na dit wooninfarct tel daarbij op de gevolgen van de verkrachting van de zorgverzekering premieverhoging verhoging eigen bijdrage(ook VVD), de boodschappen die iedere maand duurder  worden gelukkig hebben we in een beschaafd land de voedselbank. 

In ons stadsdeel hebben we nog steeds een verhuurder die graag splitst in de vergunningaanvraag geeft hij gemiddeld 30 punten meer op als mag. Erg simpel ik was bij een huurder die zelf CV had aangelegd de verhuurder vind dat het zijn kapitaal is . We hebben dit onder de aandacht van de wethouder gebracht de afdeling vergunningen is dit aan het onderzoeken. Naar onze mening heet dit soort liegen in een juridisch document valsheid in geschrifte. Een project in de Vrolikstraat heeft het stadsdeel een positief advies afgegeven voor splitsen, de wethouder verwijst in een brief o.a. aan de bewonerscommissie naar de kaderafspraken om zijn beslissing te onderbouwen. Echter in de Kaderafspraken staat duidelijk dat70% van de reguliere huurders hier mee eens moet zijn en dat lege woningen niet meegeteld mogen worden. Het verbaasd ons zeer dat een kleine 50% van de reguliere huurders het eens zijn met de plannen van de eigenaar. Wij verzoeken de Raadsleden dan ook om er toch zeer sterk op aan te dringen bij de wethouder dat de wet en regelgeving word nagekomen. Zeker in het licht dat deze verhuurder dezelfde is van de vreemde puntentelling elders in ons stadsdeel.

Vraag het de jurist!!!!!!!

Vanaf heden heeft De Huurdersvereniging Oost (HVGO) en een huisjurist die betrokken is bij de belangen van de bewoners in Amsterdam Oost een samenwerkingsovereenkomst. Wij willen de bewoners in de gelegenheid stellen om vragen te stellen m.b.t. woonruimte of bedrijfsruimte. De vragen zullen dan anoniem worden behandeld in onze nieuwsbrief. Stel uw vraag aan carels@cepjuristen.nl of info@hvgo.net 

Vrolikstraat 453/M                    020-7539568                 www.cepjuristen.nl

1092 TJ Amsterdam                  06-23924946                 carels@cepjuristen.nl

Het Nieuws is teveel voor de voor ons beschikbare ruimte volgende maand meer. Of bezoek ons op zaterdag 29 oktober 2011 hoek Dapperstraat van S’Windenstraat.

Frans Ondunk: uw voorzitter

 

Nieuwsbrief 10

 

November was weer een roerige maand. De maand begon voor mij met een verzoek aan de burgemeester om, gezien het verleden, de ontruiming van de panden aan de Linnaeusstraat van de rol te halen. In 2009 heeft de vereniging zelfs aangifte gedaan tegen de eigenaar voor valsheid in geschrifte. En de belofte van de burgemeester kent u: geen ontruiming voor leegstand !!!!Ik was niet erg verbaasd dat deze PvdA burgemeester kort van memorie is  want ons verzoek heeft  hij naast zich neergelegd. Gevolg: woningen ontruimd en antikraak erin. Leegstand dus.

Deze eigenaar is al vanaf 1991 bezig met een zogenaamde renovatie (ik vermoed iedere maand een schroef). Het heeft mij wel bevreemd dat de burgemeester de klacht van de vereniging over de Dienst Wonen, die naar onze mening in al die jaren niet heeft gehandhaafd , door dezelfde dienst liet onderzoeken. Dit, waarde burgemeester, kan echt niet. Je kunt een ambtenaar niet zijn eigen plichtsverzuim laten onderzoeken. De uitkomst is uiteraard dat er niets aan de hand was. De woningen zijn volgens deze dienst niet vergunningplichtig. Naar onze stellige mening wel! Wij blijven ernaar streven de waarheid boven tafel te krijgen, al zal dat moeilijk zijn met deze coalitie.

 

De krakers moet ik een compliment maken voor de waardige en mooie actie waarmee zij afscheid hebben genomen van de buurt. Bij dit afscheid heb ik namens de vereniging mijn ergernis en zorg uitgesproken dat de signaalfunctie die de krakers enige decennia hebben vervuld, weg was uit onze democratie. Bedankt extreem rechts. Nu kunnen huisjesmelkers veel vrijer en makkelijker met steun van een aantal ambtenaren hun zakken vullen. Wij zullen u daar in de nabije toekomst uitgebreid over informeren.

Het heeft de roze coalitie behaagd om weer een enorm splitsingsquotum aan stadsdeel Oost toe te kennen. Ach, u kent het wel: veelal particuliere huiseigenaren kopen verwaarloosde panden op om ze na enig onzinnige renovaties per appartement te verkopen Welkom yuppen! De meesten van deze figuren zullen een paar jaar in een stadsdeel blijven wonen om dan verder te trekken. Weg sociale cohesie. De meeste bewoners kennen elkaar niet meer maar dat zal de ‘bestuurders’ niet deren, die wonen een stuk rianter.

Het was beter geweest als men eigenaren had gedwongen tot onderhoud van hun bezit (ook corporaties), dan was de kwaliteit van de woningen verbeterd. Bewoners waren dan in hun stad gebleven in plaats van weggejaagd naar slaapsteden met als gevolg enorme files. De zoveelste aanslag op ons milieu.

Al met al zijn er praktisch geen sociale huurwoningen meer te krijgen. Wederom dank aan extreem rechts: eerst de zorg om zeep helpen en nu de woningmarkt. Het gaat goed in Nederland kabouterland.

 

Rest mij niets anders in deze laatste Dwars van 2011 dan u een prettige jaarwisseling toe te wensen en veel kracht om alle rechtse vuilnis het hoofd te bieden in 2012.

 

Met vriendelijke groet,

 

Frans Ondunk, uw voorzitter

Meest recente berichten

Nieuwsbrief 3 augustus 2019

NIEUWSBRIEF NO. 3-2019

Beste leden,

Even een update van de ontwikkelingen in verband met het oprichten van een nieuwe gemeentelijke huurdersvereniging. U weet dat de HA op 7 december 2017 is opgeheven. In verband van handelingen van het bestuur wat wij geen malversaties mogen noemen. U zult zich herinneren dat het toenmalig bestuur een functie heeft gecreëerd voor de voorzitter ala € 63 000 p.j. En er rekeningen zijn voldaan. Maar goed het zijn de bevindingen van de rekenkamer Amsterdam, dus zullen wij er geen commentaar op geven.

Ik heb u beloofd dat wij in samenwerking van gelijk gestemde zouden streven naar een nieuwe samenwerking, om de belangen van Amsterdamse huurders  te behartigen.

Ten gevolge hiervan heeft de gemeente de !WOON en Kennis en adviescentrum van de Woonbond, de opdracht gegeven om de mogelijkheden te verkennen om een nieuwe huurdersvereniging op te richten in de gemeente Amsterdam. Hieraan geven wij natuurlijk  ruimschoots medewerking. Al kost het u bestuur heel veel tijd. Maar wij onderschrijven de noodzaak van een vereniging die alle huurders van Amsterdam vertegenwoordigd. Wij hebben ons daar altijd al voor ingezet.  De koepels hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om een federatie op te richten van alleen koepels. Wij vinden dit onacceptabel de koepels hebben geen echt vrijwillige leden. Zij krijgen van de corporatie een vergoeding per verhuurd appartement.

Daarbij dwingen zij in strijd met de Nederlandse grondwet de huurders om lid te worden van hun organisatie. Wij hebben een grondwettelijk recht van vrijheid van verenigen. Daarbij negeren zij het feit dat er huurders van hun corporatie lid zijn van lokale verenigingen. Het streven van de lokale verenigingen is om te komen naar een vereniging van lid organisaties. Met gelijk stemrecht per vereniging. Een sterke staf die namens de lid organisaties de onderhandelingen zulle voeren onder toezicht van een bestuurder. De lokale verenigingen zouden een vergoeding moeten krijgen gelijk de koepels per verhuurd appartement per corporatie. Dat om scholing en ruimte voor vergaderen en informeren mogelijk te maken. Het is een lang proces wat zeer zorgvuldig moet gebeuren. Wij houden u op de hoogte. Intussen gaan de werkzaamheden voor onze vereniging gewoon door. Er is nog steeds overleg met corporatie directie en gemeente. Samenwerking met !Woon gaat goed.

Een goed bericht . Wij hebben met andere een nieuwe  “vereniging” opgestart. Het Huurders Netwerk Amsterdam kortweg HNA  Wij hebben het bestuur van HNA uitgenodigd om in onze uitzending enige uitleg te geven over de doelstellingen.Daarover later meer

Intussen gaan de werkzaamheden voor onze vereniging gewoon door. Er is nog steeds overleg met corporatie directie en gemeente. Samenwerking met !Woon gaat goed.Ondersteuning van bewonerscommissie bij renovatie en sloop/nieuwbouw  is weliswaar veel werk maar we redden het nog steeds.

Het radioprogramma op stads FM  bij salto iedere donderdag van 15.00 tot 17.00 uur Mogen we ook niet over klagen. We missen hier wel de medewerking van onze leden. Wij zouden graag van u willen horen waar wij in de uitzending aandacht aan zouden moeten besteden.

Uw vereniging is nog steeds dringend op zoek naar bestuursleden.(zie onze site onder vacature

Namens het bestuur Frans Ondunk, voorzitter

Stads FM 106.8 telefoonnummer tijdens de uitzending 020-7884305

 1. RODDEL EN ACHTERKLAP Reacties uitgeschakeld voor RODDEL EN ACHTERKLAP
 2. LET OP SPREEKUUR BETONDORP Reacties uitgeschakeld voor LET OP SPREEKUUR BETONDORP
 3. Duurzaam Reacties uitgeschakeld voor Duurzaam
 4. Vacature Bestuurslid (m/v) Reacties uitgeschakeld voor Vacature Bestuurslid (m/v)
 5. OPZEGGING LIDMAATSCHAP HA Reacties uitgeschakeld voor OPZEGGING LIDMAATSCHAP HA
 6. Maak een eind aan FLEXCONTRACTEN ! Reacties uitgeschakeld voor Maak een eind aan FLEXCONTRACTEN !
 7. HA CRISIS Reacties uitgeschakeld voor HA CRISIS
 8. Verklaring verwijdering nieuwsbrief 5 Reacties uitgeschakeld voor Verklaring verwijdering nieuwsbrief 5
 9. Bewoners winnen van Anti-kraak BV en Stadgenoot Reacties uitgeschakeld voor Bewoners winnen van Anti-kraak BV en Stadgenoot
 10. Nieuw bewonersinitiatief dubbelglas in Tweede Oosterparkstraat Reacties uitgeschakeld voor Nieuw bewonersinitiatief dubbelglas in Tweede Oosterparkstraat
 11. Verruiming van de Leegstandwet. Wat vind jij daarvan? Reacties uitgeschakeld voor Verruiming van de Leegstandwet. Wat vind jij daarvan?
 12. De jacht op huurders gaat door Reacties uitgeschakeld voor De jacht op huurders gaat door
 13. Het leed dat splitsen heet Reacties uitgeschakeld voor Het leed dat splitsen heet
 14. Kort Geding tegen “gluurverhoging” Reacties uitgeschakeld voor Kort Geding tegen “gluurverhoging”
 15. Nieuwsbrief 2012 – 2 Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 2012 – 2
 16. Stadsdeel Oost handhaaft op WAT??! Reacties uitgeschakeld voor Stadsdeel Oost handhaaft op WAT??!
 17. Strafwerk voor commissie wonen (inspraaktekst 28-11-2011) Reacties uitgeschakeld voor Strafwerk voor commissie wonen (inspraaktekst 28-11-2011)
 18. Woonbond en HV Amsterdam zetten rechtszaak over maximumhuren door Reacties uitgeschakeld voor Woonbond en HV Amsterdam zetten rechtszaak over maximumhuren door