Nieuwsbrieven-archief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 8
Nieuwsbrief 7
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 4

NIEUWSBRIEF No. 9

Op 13 oktober diende een kortgeding tussen de Woonbond/HA en de staat op 20 oktober was de uitspraak. Zoals te verwachten werd dictator Donner in het gelijk gesteld, het is erg naïef om in deze gevallen ook maar een moment in een goede rechtspraak te geloven. De gevolgen voor de schaarste gebieden zeg maar voor heel Nederland zijn haast niet te overzien. In tegenstelling  van wat Donner eerder zei te verwachten zullen alle verhuurders alles eruit halen wat maar enigszins mogelijk is. Dus het komt neer op een wooninfarct bedankt meneer Donner nu gauw naar de Raad van State kunt u uw eigen wetgeving goedkeuren. Hoe fatsoenlijk zijn de bestuurders van Nederland niet dus zit blijkbaar niet in hun opvoeding. Zondag voor in de kerk dan ben je fatsoenlijk verder gaat hun beleving niet. De verhoging gaat wellis waar in bij een nieuw huurcontract dat zal in de praktijk neerkomen dat niemand vrijwillig gaat verhuizen. Helaas de vele duizenden die gedwongen moeten verhuizen tengevolge van sloop nieuwbouw of renovatie mogen de verhogingen betalen. De enige die hier wel bij varen zijn de verhuurders. De groep die uiteraard in de ogen van de extreemrechtse kliek het t meest nodig hebben. Zij kunnen hun zakken vullen om de gevolgen van hun jarenlange wanbeleid weer enigszins goed te maken denk aan corporatiedirecteuren die de boel oplichten of een paar collega’s die uiteraard per ongeluk een lap grond kopen waar vervolgens niets mee mag gebeuren ach een dikke dertig miljoen armer.  Je kan dan toch gewoon een schikking treffen is vast maatschappelijk verantwoord. Als je huurders schade berokkent kan je dat niet vergoeden(he directie Key).

Enfin binnen kort kunnen we door dit wanbeleid geen huis meer huren, kopen kan in de schaarste gebieden ook niet. Het aantal mensen die hun hypotheek niet meer kunnen betalen verdubbelen ieder jaar ergo Nederland failliet na dit wooninfarct tel daarbij op de gevolgen van de verkrachting van de zorgverzekering premieverhoging verhoging eigen bijdrage(ook VVD), de boodschappen die iedere maand duurder  worden gelukkig hebben we in een beschaafd land de voedselbank. 

In ons stadsdeel hebben we nog steeds een verhuurder die graag splitst in de vergunningaanvraag geeft hij gemiddeld 30 punten meer op als mag. Erg simpel ik was bij een huurder die zelf CV had aangelegd de verhuurder vind dat het zijn kapitaal is . We hebben dit onder de aandacht van de wethouder gebracht de afdeling vergunningen is dit aan het onderzoeken. Naar onze mening heet dit soort liegen in een juridisch document valsheid in geschrifte. Een project in de Vrolikstraat heeft het stadsdeel een positief advies afgegeven voor splitsen, de wethouder verwijst in een brief o.a. aan de bewonerscommissie naar de kaderafspraken om zijn beslissing te onderbouwen. Echter in de Kaderafspraken staat duidelijk dat70% van de reguliere huurders hier mee eens moet zijn en dat lege woningen niet meegeteld mogen worden. Het verbaasd ons zeer dat een kleine 50% van de reguliere huurders het eens zijn met de plannen van de eigenaar. Wij verzoeken de Raadsleden dan ook om er toch zeer sterk op aan te dringen bij de wethouder dat de wet en regelgeving word nagekomen. Zeker in het licht dat deze verhuurder dezelfde is van de vreemde puntentelling elders in ons stadsdeel.

Vraag het de jurist!!!!!!!

Vanaf heden heeft De Huurdersvereniging Oost (HVGO) en een huisjurist die betrokken is bij de belangen van de bewoners in Amsterdam Oost een samenwerkingsovereenkomst. Wij willen de bewoners in de gelegenheid stellen om vragen te stellen m.b.t. woonruimte of bedrijfsruimte. De vragen zullen dan anoniem worden behandeld in onze nieuwsbrief. Stel uw vraag aan carels@cepjuristen.nl of info@hvgo.net 

Vrolikstraat 453/M                    020-7539568                 www.cepjuristen.nl

1092 TJ Amsterdam                  06-23924946                 carels@cepjuristen.nl

Het Nieuws is teveel voor de voor ons beschikbare ruimte volgende maand meer. Of bezoek ons op zaterdag 29 oktober 2011 hoek Dapperstraat van S’Windenstraat.

Frans Ondunk: uw voorzitter

 

Nieuwsbrief 10

 

November was weer een roerige maand. De maand begon voor mij met een verzoek aan de burgemeester om, gezien het verleden, de ontruiming van de panden aan de Linnaeusstraat van de rol te halen. In 2009 heeft de vereniging zelfs aangifte gedaan tegen de eigenaar voor valsheid in geschrifte. En de belofte van de burgemeester kent u: geen ontruiming voor leegstand !!!!Ik was niet erg verbaasd dat deze PvdA burgemeester kort van memorie is  want ons verzoek heeft  hij naast zich neergelegd. Gevolg: woningen ontruimd en antikraak erin. Leegstand dus.

Deze eigenaar is al vanaf 1991 bezig met een zogenaamde renovatie (ik vermoed iedere maand een schroef). Het heeft mij wel bevreemd dat de burgemeester de klacht van de vereniging over de Dienst Wonen, die naar onze mening in al die jaren niet heeft gehandhaafd , door dezelfde dienst liet onderzoeken. Dit, waarde burgemeester, kan echt niet. Je kunt een ambtenaar niet zijn eigen plichtsverzuim laten onderzoeken. De uitkomst is uiteraard dat er niets aan de hand was. De woningen zijn volgens deze dienst niet vergunningplichtig. Naar onze stellige mening wel! Wij blijven ernaar streven de waarheid boven tafel te krijgen, al zal dat moeilijk zijn met deze coalitie.

 

De krakers moet ik een compliment maken voor de waardige en mooie actie waarmee zij afscheid hebben genomen van de buurt. Bij dit afscheid heb ik namens de vereniging mijn ergernis en zorg uitgesproken dat de signaalfunctie die de krakers enige decennia hebben vervuld, weg was uit onze democratie. Bedankt extreem rechts. Nu kunnen huisjesmelkers veel vrijer en makkelijker met steun van een aantal ambtenaren hun zakken vullen. Wij zullen u daar in de nabije toekomst uitgebreid over informeren.

Het heeft de roze coalitie behaagd om weer een enorm splitsingsquotum aan stadsdeel Oost toe te kennen. Ach, u kent het wel: veelal particuliere huiseigenaren kopen verwaarloosde panden op om ze na enig onzinnige renovaties per appartement te verkopen Welkom yuppen! De meesten van deze figuren zullen een paar jaar in een stadsdeel blijven wonen om dan verder te trekken. Weg sociale cohesie. De meeste bewoners kennen elkaar niet meer maar dat zal de ‘bestuurders’ niet deren, die wonen een stuk rianter.

Het was beter geweest als men eigenaren had gedwongen tot onderhoud van hun bezit (ook corporaties), dan was de kwaliteit van de woningen verbeterd. Bewoners waren dan in hun stad gebleven in plaats van weggejaagd naar slaapsteden met als gevolg enorme files. De zoveelste aanslag op ons milieu.

Al met al zijn er praktisch geen sociale huurwoningen meer te krijgen. Wederom dank aan extreem rechts: eerst de zorg om zeep helpen en nu de woningmarkt. Het gaat goed in Nederland kabouterland.

 

Rest mij niets anders in deze laatste Dwars van 2011 dan u een prettige jaarwisseling toe te wensen en veel kracht om alle rechtse vuilnis het hoofd te bieden in 2012.

 

Met vriendelijke groet,

 

Frans Ondunk, uw voorzitter

Recente berichten

RODDEL EN ACHTERKLAP

Er wordt door een paar figuren roddel en achterklap via social media verspreid. Deze figuren stellen zich voor als bestuurders van de Huurdersvereniging Amsterdam. Onterecht en A=sociaal De Huurdersvereniging Amsterdam was een vereniging van lid-organisaties , deze hebben de HA opgeheven juist omdat er onvrede was hoe sommige mensen met hun bestuurlijke verantwoordelijkheden om meende te moeten gaan.. Ergo de HA bestaat niet meer en deze figuren kunnen dan ook geen bestuurder zijn. Ik ben me bewust dat dit soort niet zal stoppen om mensen die zich echt hard maken voor de Amsterdamse huurders te belasteren. Momenteel ben ik in het buitenland, maar het onkruid kan erop rekenen dat ik hier uitgebreid op terugkom zodra ik weer in Nederland ben. en dan ook via de social media. Dan zal ik zeer zeker met de nodige stukken onderbouwd aantonen dat een ex bestuurster zich in een overbetaalde functie heeft gemanoeuvreerd ongeveer( 62000 euro) tegen de zin van de lid-organisaties.

Als deze figuren het idee hadden om ongepast met vuil te gooien  hebben zij zich vergist. De aanval op absoluut integere mensen is zeer ongepast.

 1. Reageren uitgeschakeld
 2. Nieuw spreekuur Reageren uitgeschakeld
 3. LET OP SPREEKUUR BETONDORP Reageren uitgeschakeld
 4. Reageren uitgeschakeld
 5. NIEUWSBRIEF NO 2- 2018 Reageren uitgeschakeld
 6. Vacature Bestuurslid (m/v) Reageren uitgeschakeld
 7. OPZEGGING LIDMAATSCHAP HA Reageren uitgeschakeld
 8. Maak een eind aan FLEXCONTRACTEN ! Reageren uitgeschakeld
 9. HA CRISIS Reageren uitgeschakeld
 10. Verklaring verwijdering nieuwsbrief 5 Reageren uitgeschakeld
 11. Bewoners winnen van Anti-kraak BV en Stadgenoot Reageren uitgeschakeld
 12. Nieuw bewonersinitiatief dubbelglas in Tweede Oosterparkstraat Reageren uitgeschakeld
 13. Verruiming van de Leegstandwet. Wat vind jij daarvan? Reageren uitgeschakeld
 14. Nieuwsbrief 8 Reageren uitgeschakeld
 15. De jacht op huurders gaat door Reageren uitgeschakeld
 16. Nieuwsbrief 7 Reageren uitgeschakeld
 17. Nieuwsbrief 6 Reageren uitgeschakeld
 18. Ook in Amsterdam-Oost: monumentenhuur onbetaalbaar Reageren uitgeschakeld
 19. Gluurverhoging: GroenLinks aan zet Reageren uitgeschakeld
 20. Nieuwsbrief 5 Reageren uitgeschakeld
 21. Maatwerk fiasco van De Key Reageren uitgeschakeld
 22. Rochdale en Alvast veroorzaken anti-kraakmisère aan Afrikanerplein Reageren uitgeschakeld
 23. Toch gluurverhoging? Maak bezwaar! Reageren uitgeschakeld
 24. Nieuwsbrief 4 Reageren uitgeschakeld
 25. Rechter verbiedt “gluurverhoging” Reageren uitgeschakeld
 26. Het leed dat splitsen heet Reageren uitgeschakeld
 27. Kort Geding tegen “gluurverhoging” Reageren uitgeschakeld
 28. De Javastraat in de uitverkoop Reageren uitgeschakeld
 29. Nieuwsbrief 2012 – 3 Reageren uitgeschakeld
 30. Op de bres voor buurtcentrum de Valreep. Reageren uitgeschakeld
 31. Nieuwsbrief 2012 – 2 Reageren uitgeschakeld
 32. Stadsdeel Oost handhaaft op WAT??! Reageren uitgeschakeld
 33. Strafwerk voor commissie wonen (inspraaktekst 28-11-2011) Reageren uitgeschakeld
 34. Woonbond en HV Amsterdam zetten rechtszaak over maximumhuren door Reageren uitgeschakeld