Vacature

De Huurdersvereniging Oost (HO) komt op voor de belangen van sociale huurders, huurders uit de vrije sector, particuliere huurders en voor (kleine) ondernemers. Ons werkgebied is Amsterdam Oost/Watergraafsmeer. Wij timmeren al sinds 2013 aan de weg.

Actie voeren, in gesprek gaan met woningcorporaties, met buurtbewoners, huurdersgroepen, lokale huurdersverenigingen, Gemeente Amsterdam, brieven schrijven met en voor bewoners, spreekuur houden, huurders informeren over hun rechten… we doen het allemaal!

Een duidelijke stem voor de huurders blijft nodig want: de HO wil meer betaalbare en goed onderhouden woningen in Amsterdam! Voor iedere portemonnee, voor gezin, jongeren, afgestudeerden, ouderen of alleenstaanden.

De HO wil een frisse herstart maken in 2020. Daarom hebben wij nu al versterking nodig. Wij zoeken:

  • 3 algemene bestuursleden
  • 1 penningmeester
  • 1 secretaris
  • 1 voorzitter

Algemeen bestuurslid: praat en bepaalt mee over het beleid van de HO. Neemt deel aan netwerkgesprekken, overleggen en initiatieven van bewoners en de leden. Een algemeen bestuurslid doet ook mee met commissies die zich inzetten voor thema’s die vallen binnen het doel van de vereniging. Denk aan werkgroepen over duurzaamheid of onderhoud van portieken.

Secretaris: bereidt vergaderingen en notulen voor. Houdt overzicht over de administratie van de vereniging en is verantwoordelijk voor correspondentie met ons netwerk, bewoners, ondernemers en andere belangrijke partijen.

Penningmeester: houdt inkomsten, uitgaven en verdere financiële administratie bij. Stelt heldere financiële (jaar)verslagen op. Zoekt mee naar geldstromen om de vereniging financieel slagvaardig te houden.

Voorzitter: leidt samen met het bestuur de vereniging, zit vergaderingen voor, bereidt de Algemene Vergaderingen voor. De voorzitter verbindt mensen, stakeholders en (zuster)organisaties. Vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe.

Voor alle bestuursleden geldt:

Het bestuur geeft leiding aan de vereniging;

Bestuursleden vergaderen, netwerken, stellen rapporten op, adviseren, informeren en ondersteunen de leden/ bewoners en ondernemers;

Het bestuur geeft handen, voeten en een gezicht aan de HO en staat midden in de maatschappij, mét een hart voor woonzaken en ondernemers in Amsterdam!

Wat heb je in huis?

Voor alle bestuursleden en de algemene bestuursleden:

Sterke interesse in het onderwerp ‘wonen en huren in Amsterdam’;

Ten minste 6 maanden ervaring met besturen of bestuursondersteuning. Meer ervaring is natuurlijk welkom;

Je bent iemand die durft te praten (ook in het openbaar en in groepen) en je kunt zaken goed uitzoeken (ook op papier);

Je weet dat je opkomt voor de rechten van een grote groep Amsterdammers. Dit draagt je verantwoordelijk uit, zoekende naar verbinding en samenwerking met andere organisaties en de leden.

Voor de penningmeester, de secretaris en de voorzitter komen daar bij:

Penningmeester: ervaring met het opstellen van financiële overzichten/ rapporten. Je werkt planmatig en overzichtelijk met een scherp oog op het financieel gezond houden van de vereniging. Ervaring met fondsenwerving zou ook fijn zijn;

Secretaris: administratief sterk, vaardig met het bijhouden van archieven, schrijver van beknopte notulen. Neemt initiatief om contacten in het netwerk bij te houden én op te bouwen (o.a. door sociale media en papieren correspondentie);

Voorzitter: een prater, een geboren adviseur, een vertegenwoordiger maar ook een verbinder met oog op de belangen van de vereniging én haar leden. Bouwt het netwerk op.

Inwerken

Interne scholing door meelopen, meekijken, kennismaking met het netwerk, bewoners en leden. De huidige voorzitter draagt taken stap voor stap over.

Wat krijg je er voor terug?

Je werkt voor Amsterdammers, voor alle mensen die een dak boven hoofd willen hebben ongeacht de grootte van hun portemonnee. Voor alle mensen die wanhopig op zoek zijn naar een woning. Dit brengt je in een dynamisch netwerk van activisten, beleidsmedewerkers, politici, woningcorporaties, ambtenaren waarmee je om de tafel zit om veranderingen teweeg te brengen in de stad Amsterdam.

Maar soms ook met stakeholders en zusterorganisaties in Europa. Kortom: je bouwt mee aan de stad, geeft huurders en ondernemers een stem waar hun stem anders te weinig gehoord zou worden!

Werktijden

3 tot 6 uur per maand beschikbaar;

Tijden en moment van vergadering doen wij in overleg.

Interesse om met ons mee te bouwen aan een gezond klimaat voor hurend Amsterdam?

Stuur ons een mail met je motivatie (info (at) huurdersverenigingoost.nl) of reageer via ons Contactformulier

Kandidaten voeren gesprekken met voorzitter, de heer Frans Ondunk