Nieuw bewonersinitiatief dubbelglas in Tweede Oosterparkstraat

Vrijdagavond 21 december heeft Huurdersvereniging Oost (HO) een bewonersavond georganiseerd voor de huurders van een complex uit de Tweede Oosterparkstraat. De woningen van woningcorporatie De Key hebben allemaal enkelglas. Uit onderzoek van het Wijksteunpunt Wonen Oost en het Energieteam is gebleken dat door plaatsing van dubbelglas de woningen een labelsprong kunnen maken van label D, naar B!

 Afgelopen maanden hebben enkele huurders uit het complex zich afzonderlijk beklaagd bij de verschillende huurderspreekuren in Oost. De gemelde klachten over condens, kou en geluidsoverlast zijn grotendeels gevolgen van het enkelglas. De huurders zijn bereidt om een redelijke huurverhoging te betalen voor het aanbrengen van dubbelglas. Daarom ziet de HO geen reden voor De Key om dit verzoek niet te honoreren. “Van alle problemen op de woningmarkt is energiebesparing in de bestaande voorraad een van de grootste uitdagingen. Huurders die zelf initiatief tonen zijn dan van groot belang”, aldus Frans Ondunk, voorzitter HO.

Sommige huurders hebben  bij De Key al eerder een aanvraag ingediend voor dubbelglas, dit heeft tot niets geleid.  Reden genoeg voor de HO om deze huurders te ondersteunen. Dankzij de ondersteuning van WSWonen Oost is vrijdagavond het bewonersinitiatief opgericht.  De inzet: het aan laten brengen van HR++ glas tegen een redelijke huurverhoging. Meer dan 20 huurders hebben zich reeds aangemeld. De HO heeft het mandaat om namens huurders met De Key in overleg te treden.

Wij zullen u via de website op de hoogte houden over de ontwikkelingen in de Tweede Oosterparkstraat.