Verruiming van de Leegstandwet. Wat vind jij daarvan?

Stapje voor stapje wordt de Leegstandwet verruimd. Eerst van 3 naar 5
jaar, en nu wordt het onder omstandigheden zelfs mogelijk om een
gebouw tot maximaal 10 jaar tijdelijk te verhuren(wetsvoorstel 33436).
Het bijna ironische is dat in de memorie van toelichting te lezen is
dat  "wordt gewaarborgd dat geen uitholling van de huur (prijs)
bescherming optreedt in reguliere verhuurgevallen". Voor de zittende
huurders met een 'vast contract' is de rechtspositie nog prima
geregeld maar de  groep huurders zonder regulier huurcontract wordt
steeds groter.

Een  vergelijkbare ontwikkeling heeft zich op de
arbeidsmarkt afgespeeld. In plaats van met een vast contract werkt een
groot deel van Nederland via uitzending, detachering, payrol of ZZP
constructies. Wij willen deze flexibilisering niet op de woningmarkt.
Wij willen een gewoon huurcontract! Helaas zijn er nog nauwelijks
kritische geluiden te horen geweest.

"Over de voorgestelde maatregelen is overleg gevoerd met diverse
organisaties die direct of indirect bij deze vormen van verhuur
betrokken zijn. Dit betreft de Vereniging van Nederlandse gemeenten,
de Vereniging Eigen Huis, de Nederlandse Vereniging van Makelaars en
de Nederlandse Vereniging van Banken." Met de belangen van de koepel-
organisatie van gemeenten, particuliere huiseigenaren, makelaars en
hypotheekverstrekkers is rekening gehouden. De bewoners/huurders
vallen op door afwezigheid. Alleen de koepelorganisatie van gemeenten
nam de moeite om het terloops voor de bewoners op te nemen. Het was
fijn geweest als belangenorganisaties die ook "direct of indirect"
betrokken zijn bij de bewoners/huurders zoals de woonbond en de bond
precaire woonvormen (BPW) eerder bij het proces waren betrokken.

Wij, woningzoekenden, tijdelijke bewoners en huurders willen serieus
worden genomen en we gaan er niet mee akkoord dat we er maar aan
moeten wennen dat we straks juridisch en maatschappelijk gezien geen
poot meer hebben om op te staan.

We roepen de mensen waarvan de belangen nog niet zijn verdedigd in het
lobbyproces dan ook op om zijn of haar kritiek op dit wetsvoorstel
voor 15 november kenbaar te maken aan de leden van de tweede kamer:
http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/alle_kamerleden/index.jsp

Onze vrienden van de BPW  zijn gestart met een onderzoek naar
verschillende vormen van tijdelijke verhuur. Naast het zelf inlichten
van de Kamerleden kun je jouw verhaal en/of vragen ook naar de BPW
mailen: contact@bondprecairewoonvormen.nl