Bewoners Alert

Het heeft de directie van Salto behaagt om de maatregelen tegen de corona te versoepelen. Vanaf Donderdag 8 juni zijn we weer in de lucht.

Enkele voorbeelden De Key tegen huurders loods 6.

huurder is in protest tegen huurverhoging 2020 Ymere.

natuurlijk onderschrijven wij de protesten tegen de huurverhoging.

TOT DONDERDAG!