noodkreet van studenten, ook de andere huurders hebben dit probleem!

Hulpvraag Studentenhuurstaking 

Van rentstrikeamsterdam@disroot.org op 24.05.2020 12:42DetailsPlatte tekstBeste heer/mevrouw,

Wij hopen dat jullie allemaal veilig en gezond blijven in deze moeilijke tijden.

Wij contacteren u als studenten en huurders van DUWO en de Key om onze zaak uiteen te zetten en uw steun te vragen. Wij hopen dat u ons kunt helpen om ons doel te bereiken: kwijtschelding van huurschuld gedurende de huidige Covid-19-crisis. Wij hopen dat jullie bereid zijn om jullie ervaring met activisme, netwerk binnen de huurdersbeweging en u kennis over de woonstrijd met ons te delen.

Dankzij de huidige crisis bevinden wij ons in een precaire financiële en woonsituatie. Wij zijn van mening dat de huidige Covid-19-crisis het annuleren van de huur noodzakelijk maakt, omdat deze voor veel mensen een verlies aan cruciale inkomsten heeft veroorzaakt. Wij zijn van mening dat de studenten, die van loonstrook op loonstrook leven, of de mensen die in een zich permanent in een precaire situatie bevinden en die door de crisis zijn ontworteld, de economische last niet moeten dragen.

Onze vele pogingen om het gesprek aan te gaan met onze woningbouwcorporaties zijn op niks uitgelopen. De huurverhogingen gaan door en er wordt weinig steun geboden, behalve individuele afbetalingsplannen.

Daarom zijn we een petitie begonnen met de volgende eisen:

– Kwijtschelding van de huur voor de duur van de COVID-19-crisis

Geen huurverhoging in 2020

– Bindende maatregelen om huisuitzettingen te verbieden

– Bindende maatregelen tegen het in rekening brengen van incassokosten

Verdere onderbouwing van deze eis kunnen jullie hier vinden: Petitie Kan niet en Zal niet Betalen

Onze hoop is dat u sympathiek zult zijn voor onze zaak en hopen dat u bereid bent om ons te helpen. Als een onlangs gevormde beweging hebben wij niet de invloed, de organisatiecapaciteit of het netwerk die u  heeft, dus zouden wij uw steun zeer op prijs stellen. We zijn uiteraard bereid om onze acties en plannen in detail uit te leggen, indien u vragen heeft, maar we hopen dat u ons kunt helpen door zaken als: bewustzijn te creëren middels het verspreiden van dit initiatief en onze petitie over uw leden en te delen op sociale media, of door ons in contact te brengen met andere sympathisanten.