contributie

Beste leden,

Ondanks de corona gaan wij natuurlijk gewoon door. Voor die leden die gewend waren de contributie per acceptgiro te betalen, dat kan niet meer. Wilt u de contributie 2020 zelf overmaken op gironummer NL 34 INGB 0009 2732 87 tnv Huurdersvereniging Oost? U kunt ons ook machtigen om 1 keer per jaar de contributie a 10 euro van uw rekening af te schrijven. Vult u dan het formulier bij lid worden in.

Het Bestuur