Drama Rochdale / Alvast aan Afrikanerplein zet zich voort

Afgelopen week heeft de Huurdersvereniging Oost een raadsadres ingediend bij de stadsdeelraad Oost. De Huurdersvereniging Oost (HO) vraagt met dit raadsadres nogmaals aandacht voor de situatie rond de panden van woningcorporatie Rochdale aan het Afrikanerplein. Rochdale heeft de woningen aan het Afrikanerplein tegen duidelijke toezeggingen aan bewoonster en portefeuillehouder Reuten in niet in de verkoop en niet terug in de verhuur gedaan. Wat deze corporatie wel heeft gedaan is de bewoonster, via antikraakburo Alvast, laten weten dat zij uit de woning moet vertrekken.

Inmiddels is het raadsadres met bijbehorende problematiek rond het Afrikanerplein als agendapunt gepland op de commissievergadering van 25 februari aanstaande. Kitseroo en de HO zullen het raadsadres op de 25e februari in de commissie toelichten.

Met het adres HO wil de raad en portefeuillehouder vragen of zij (flankerend) beleid kunnen ontwikkelen wat deze misstanden betreft Rochdale en Alvast in de toekomst voorkomt. Daarbij weet HO dat de raad en portefeuillehouder niet over woningtoewijzing gaan. Maar vragen hen toch met klem de sociale verhuurder Rochdale aan zetten tot het repareren van de situatie zoals ontstaan op het Afrikanerplein door middel van verhuur van de woningen aan zittende bewoners in plaats van dat Rochdale deze situatie tot een climax drijft met huisuitzettingen als uiterste consequentie tot gevolg.

Zijn de raad en portefeuillehouder bereid actie te nemen op deze situatie en corporatie Rochdale tot maatschappelijke verantwoording te roepen?

Hieronder de achtergronden van de situatie;

De HO komt in dit raadsadres met het praktijk voorbeeld van het Afrikanerplein waar een woningcorporatie alle regels en toezeggingen aan haar laars lapt en via een uitbestedingsconstructie antikraakburo Alvast het vuile werk op laat knappen.

Namelijk woont Gabrielle Kitseroo al sinds juli 2007 in een woning van corporatie Rochdale aan het Afrikanerplein, beheerd door antikraakburo Alvast. Voordat Kitserloo in de woning trok stond de woning al 2 jaar leeg. De woning is dus in totaal dik 8 jaar door Rochdale aan reguliere verhuur ontrokken. Kitseroo kent u nog als klokkenluidster uit het filmpje wat de HO in april 2012 op haar website plaatste aangaande ernstige privacy-schendingen en huisvredebreuk door Alvast op Kisteroo’s woonadres. Hierover zijn in mei 2012 door verschillende fracties uit de stadsdeelraad Oost schriftelijke vragen gesteld aan portefeuillehouder welke in juni 2012 beantwoord zijn.

In het antwoord op vraag 10 (bijlage 1) stelt de portefeuillehouder:

“Bij deze kwestie kwam aan het licht dat Afrikanerplein 13 en 15 al te lang in bruikleen zijn gegeven en dat dit in strijd is met de afspraken tussen gemeente en de Amsterdamse woningcorporaties. Rochdale is hier op aangesproken. Rochdale heeft tegenover portefeuillehouder erkend dat de periode waarin de woningen in bruikleen zijn gegeven, vooruitlopend op verkoop, te lang geduurd heeft en zij hebben daarvoor excuses aangeboden. Toegezegd is dat de woningen binnen twee maanden alsnog in de verkoop gaan en indien dit niet gebeurt, neemt Rochdale de woningen weer in de verhuur.”

Inmiddels zijn we 8 maanden verder en zijn de woningen niet in de verkoop en ook niet weer terug in de verhuur gedaan. Wel heeft onze klokkenluidster Kitseroo een ‘huur’opzegging gekregen, met als reden verkoopklaar maken van de woning. Dit terwijl de woning al verkoopklaar gemaakt is. Bovendien heeft Rochdale nota bene met excuses erbij aan portefeuillehouder en bewoonster aangegeven dat de woning weer in de reguliere verhuur zou gaan na 2 maanden.

Rochdale omzeilt niet alleen de reguliere tijdelijk verhuur en lapt de gemeentelijke afspraken met betrekking tot antikraak aan haar laars, ook komt zij hier haar eigen excuses en haar eigen toezeggingen aan de portefeuillehouder en bewoonster niet na.

Een corporatie heeft een volkshuisvestingstaak en heeft daarvoor ook diverse wettelijke privileges. Een corporatie zoals Rochdale zou dus bij uitstek moeten worden beschouwd als een professionele verhuurder voor woningen in het gereguleerde segment (onder de huurtoeslaggrens). Dan past het niet om die kerntaak uit te besteden aan een antikraakburotje. De wet biedt voldoende handvatten voor tijdelijke verhuur indien daarvoor goede gronden zijn. Dat kunnen en moeten corporaties zelf doen. Dat hoort bij hun taak.

Bovendien blijkt dat antikraakburo Alvast in het schemergebied tussen huur en bruikleen opereert. Daarbij met draconische contractuele boetes, van €500,- of €250,- per dag zonder maximum in het geval van Kitseroo, trachten bewoners er van te weerhouden de twijfelgevallen aan een rechter voor te leggen, toegang tot de rechter; nota bene één van de pijlers van onze rechtstaat. Ook laat Alvast zich ook weinig gelegen liggen aan huisvrede, een grondrecht, zoals ons eerdere filmpje toont. Rochdale weet, althans behoort te weten, hoe het door hen ingehuurde Alvast dit aanpakt en hoort er dan van af te zien. Daarvoor hoeven zij geen helderziende te zijn, een blik op de door Alvast gebruikte contracten zegt genoeg.

Corporaties zijn er om een kwetsbare groep woningzoekenden op betrouwbare wijze van kwalitatief goede woningen te voorzien en niet om hen uit te leveren aan antikraakburos zoals Alvast.

Als HvO zouden wij hier, waar regels en afspraken er toe dwingen, graag zien dat Rochdale gehouden wordt aan het gene afgesproken is; de woningen weer regulier te huur aan bieden. Daarbij vindt de HO dat Rochdale inmiddels als woningcorporatie met een sociale taak en verantwoordelijkheid de morele plicht heeft deze woningen aan de zittende bewoner -op de betreffende woning- aan te bieden.

Verder heeft HO met schrik kennis genomen van de tabel op pagina 20 van het leegstandsonderzoek gedaan door het Wijksteunpunt Wonen (bijlage 2), gepresenteerd op 15 januari 2013. Op basis van gegevens van dWZS (Dienst Wonen) zijn in Oost, in vergelijking met de rest van de stadsdelen,
verreweg de meeste corporatiewoningen bewoond door antikraak. Met een cijfer van 461 steekt Stadsdeel Oost met kop en schouders boven de andere stadsdelen uit. De HO heeft hier ernstige zorgen over. In de beantwoording van de schriftelijke vragen stelt de portefeuillehouder dat er sprake zou zijn van circa 190 woningen als antikraak verhuurd, waar komt dit gigantische verschil vandaan?

Het gaat spannend worden op de commissie vergadering van 25 februari, komt allen.

Reacties zijn gesloten.