Huurders jaren o.i. bestolen door regering

Onze leden zullen zich het nog wel herinneren.Enige jaren geleden heeft de huurdersvereniging Oost een rechtszaak tegen de regering in zake de inkomensafhankelijke huur verhoging. door ons gluurverhoging genoemd. Die zaak hadden wij gewonnen in kort geding. Niet groot was onze verbazing dat de toenmalige minister wonen een maatregel van bestuur misbruikte om het er toch door te drukken. Ons bezwaar was in hoofdzaak dat wij de belastingdienst niet geschikt achten om voor wie dan ook informatie  verschaffer te zijn. Het idee dat verhuurders inzage konden krijgen vonden en vinden wij niet gepast. geen minister kan ons garanderen dat er zorgvuldig met die info om gegaan wordt. destijds hebben wij al aangevoerd dat een rapport van Aedes al berichte dat na een onderzoek van hen was gebleken dat corporatiemedewerkers geen idee hadden hoe om te gaan met de privacy van huurders. daarnaast vinden wij dat particuliere verhuurders niet zoveel vertrouwen verdienen dat men ervan uitging dat zij zorgvuldig en met enig respect met deze gegevens om zouden gaan. Wij hebben toen al gewezen dat een bij ons bekende huisjes melker voor 4 jaar was veroordeeld, Dat zal niet zijn geweest omdat hij zijn schoenen niet gepoetst had. Het maakte de regering niets uit de maatregel werd erdoor gedrukt. nu is ook de Raad van State erachter gekomen dat er geen wettelijke verplichting bestond en bestaat dat die informatie verstrekt werd. Het maakt deze minister niet uit hij schrijft in een brief aan de eerste en tweede kamer dat hij al een begin heeft gemaakt om dit alsnog wettig te maken. Het zal gerust zo wezen dat deze o.i. randfiguren van de maatschappij hun dictator neigingen gewoon gebruiken om dit voor elkaar te krijgen. Zij zullen alles op alles zeten om de Nederlandse samenleving te verkrachten. luister donderdag 3 februari om 13.00 uur naar ons radioprogramma Bewoners Alert zoals iedere donderdag te vinden bij Salto FM. U kunt inbellen tijdens de uitzending om uw mening te geven over deze schanddaad.

 

Stadgenoot zet weer uit

Stadgenoot is een moeilijke leerling in de kolenkitbuurt proberen zij weer mensen met een tijdelijke contract na vele jaren eruit te zetten.U herinnert zich ongetwijfeld de strijd die de huurdersvereniging Oost samen met de bewoners in de Platanenweg hebben gevoerd . Die zaak hebben we toen gewonnen. Maar dit maakt voor Stadgenoot niet uit zij herhalen gewoon dezelfde stappen. Nu in de Kolenkitbuurt. Donderdag 28 januari 13.00 uur komt Khadija een alleenstaande moeder haar verhaal doen in het Programma Bewoners Alert.

Wij vragen uw aandacht. Deze bewoners verdienen onze steun!

Verklaring verwijdering nieuwsbrief 5

Op verzoek van medewerkers van het Wijksteunpunt wonen. Heb ik besloten NB 5 van de site te verwijderen. De inhoud sta ik volledig achter. Maar was zeer zeker niet bedoeld als aanval op de medewerkers van wie ik in de afgelopen jaren keer op keer heb ervaren dat zij met hart en ziel bewoners trachten te ondersteunen. Ik heb het alleen over de directie gehad. En het is daar aangekomen dus is het doel bereikt.

Uw voorzitter

Droevige Mededeling

Beste leden helaas is u vereniging getroffen door een virus. Dankzij deze cybercrimineel ligt onze hele administratie aan duigen. Ik hoop dat u het geduld heeft om even te wachten tot we deze crisis overwonnen hebben. Het Bestuur

Ondernemers

De Huurdersvereniging Oost gaat zich inzetten voor de kleine ondernemer.
Wat wij willen en kunnen bieden:
Wij hebben een netwerk dat al jaren bestaat. Wij willen o.a. dat de vijfjarige huurverhoging verdwijnt. (Deze is ongelimiteerd).
Wij willen rechten voor de kleine ondernemer.
Wij bieden:
*een vereniging die zich hiervoor sterk maakt
*juridische hulp. (Eerste gesprek is gratis)
*Juridisch spreekuur vrijdag van 11.00 tot 13.00 uur
Wij willen:
*er zijn voor alle problemen met verhuurders.
*in samenspraak met de politiiek het kleinbedrijf beschermen.

Met meer leden worden wij sterker.
Het is mogelijkk lid te worden voor slechts 25,- euro per jaar.

Mededeling:
In het Parool afgelopen week is een artikel verschenen over de laatste ALV van de HA. Daarin werd de suggestie gewekt dat de Huurdersvereniging Oost was weggebleven uit boosheid over de prestatieafspraken. Dat is onwaar, De Ho heeft in het begin van dit jaar het bestuur van de HA medegedeeld dat zij zich distantiëren van het huidige bestuur voornamelijk tegen de door manipulatie gekozen voorzitter. Een persoon waar wij niet mee door een deur kunnen en gezien haar persoonlijkheid (of het gebrek daaraan) niet mee samen willen en kunnen werken.
Dit besluit stond en staat los van eventuele afspraken die door de HA gemaakt worden . Wij hebben toen ook medegedeeld dat wij ons niet door dit bestuur vertegenwoordigd achten. Dat er nu onvrede in brede kring is was te verwachten. Denk aan HV Zuider Amstel die zich opgeheven heeft uit onvrede met de door het huidige bestuur en een staflid gevoerde beleid. De afstand nemen van de HO en voortdurende klachten van andere lokale verenigingen. Ik ben bang dat deze dwaze uit zijn op een scheuring tussen de verenigingen. Al kan ik daar het belang van de Amsterdamse huurder niet zo gauw in herkennen. Ik denk dat de geloofwaardigheid van de HA ernstige schade word toegebracht. En dat alleen om 1 bestuurder te bevoordelen. Denk aan het door deze bestuurder in het woon-magazine geplaatste stukje dat zij al 17 jaar antikraak woont ergo het distributiesysteem verkracht heeft. Helaas de collegae hebben tegenover Ton Damen gezegd dat wij ons gaan beraden, ik wacht af.
Frans Ondunk, Uw voorzitter

EIGEN HONK 2

IMG-20150509-WA0006
Zoals u ziet word er hard gewerkt in ons eigen honk. Helaas ondanks de royale bijdrage van bestuur en vrijwilligers komen wij nog ongeveer € 5.000 tekort. Wij houden er niet van maar we moeten u vragen of u mee zou willen doen. Stort dan een bijdrage op rekeningnummer NL34INGB0009273287 onder vermelding van donatie Eikenweg. Er zullen vele leden u dankbaar zijn. Het bestuur

casus van de linden

Casus Van der Linden.

Locatie: Juwelierszaak ‘De juiste tijd’.
Adres: Mauritskade 112.
Delict: moord met voorbedachte rade.
Het zou een aflevering van Baantjer kunnen zijn, maar helaas, dit is geen amusement.
Mijn vriend Marc ontving de eerste brief van woonstichting De Key in 2004. Hij
moest i.v.m. buurtsanering zijn zaak en woning verlaten.
Maar Marc liet zijn broodwinning na 30 jaar hard werken niet zomaar afpakken.
Gesteund door de Huurdersvereniging oost en politiek ging hij het gevecht aan. Ook
voor zijn, inmiddels afgekochte en afgehaakte, mede slachtoffers/middenstanders
maakte hij zich sterk.
De Key hield zich niet aan de afspraken. Afmetingen en vereiste voorzieningen om
zijn beroep te kunnen uitoefenen werden genegeerd.
Marc ging dwarsliggen. Er volgde 5 rechtszaken, van bodemprocedures tot aan de
Hoge Raad. Laatste uitspraak; de advocaten moesten het onderling uitonderhandelen.
Inmiddels heeft Marc jarenlang de oude huur betaald, zonder dat hij zijn zaak kon gebruiken.
Het gaat om tienduizenden euro’s. Zijn advocaatkosten zijn inmiddels tot grote hoogte opgelopen.
Om te kunnen overleven heeft Marc her en der nog eens flinke bedragen moeten lenen.
23 Inbraakpogingen, 9 roofovervallen, 7 steekwonden, en een hongerstaking hebben
hem niet kunnen breken. Sociale woningstichting De Key biedt hem nu een fooi van
10.000 euro, maar dan moet hij zijn huurcontract inleveren. Ik vraag me af,
geven ze hem er een kistje en een touw bij?
Rob de Ketter.

Repareer wetgeving inkomensafhankelijke huurverlaging!

20140811_meldpunt_hurenDe Amsterdamse afdeling van de SP is een meldpunt begonnen over te hoge sociale huren. Daar loopt het naar verluid inmiddels storm.  Ook wethouder wonen Laurens Ivens wil dat er een einde komt aan de torenhoge sociale huren. Die huren zijn vaak zo hoog geworden dat als een huurder op inkomen achteruit gaat, deze geen huurtoeslag meer kan aanvragen omdat de huurprijs is gestegen boven de 700 euro door de afgelopen jaren van huurstijging boven de inflatie. De wetgeving van minister Blok gaat daar helaas falikant de mist in. Waar het de bedoeling zou zijn dat een extra huurverhoging zou kunnen worden teruggedraaid moeten de huurders nu op hun knietjes op de corporaties te smeken om een huurverlaging naar 700 euro, zodat ze huurtoeslag kunnen aanvragen als ze dat nodig hebben. Repareer die wetgeving!

Verder lezen

Bewoners winnen van Anti-kraak BV en Stadgenoot

De antikraakbewoners van de Platanenweg en Olmenweg, de zogenaamde Parooldriehoek, hebben hun hoger beroep tegen AK Holding BV (voorheen Antikraak BV) en Stadgenoot gewonnen. Hoera! Lees hier het Parooldriehoekarrest. De bewoners hadden volgens het Gerechtshof in 2011 dus een gewone huur overeenkomst met AK Holding BV. De bewoners zijn destijds dus ten onrechte gedwongen de woningen te ontruimen. 

Destijds was Stadgenoot vastbesloten om de 90 antikraakbewoners in de Parooldriehoek op basis van hun in de maag gesplitste antikraak contracten van AK Holding op straat te zetten. Dit om vervolgens studenten te huisvesten op basis van (alweer tijdelijke) campuscontracten. De bewoners en Huurdersvereniging Oost hadden in 2011 een protestmars van de Parooldriehoek naar Stadgenoot georganiseerd. De studentenvakbond ASVA had, ter ondersteuning van de zittende bewoners, studenten opgeroepen de woningen in de Parooldriehoek te boycotten. Dit mocht echter allemaal niet baten en de bewoners raakten hun huizen kwijt. Verder lezen

Inkomensgrens sociale-huur verhogen? Huurbescherming vs woningnood

De PvdA en de ChristenUnie willen de inkomensgrens voor sociale huurwoningen verhogen van 34.000 naar 43.000 euro. Vandaag, 19 november 2013, hebben de twee partijen tijdens de begrotingsbehandeling dit voorstel gedaan aan minister Blok voor Wonen. Dit lijkt een goed voorstel waar al lang op gewacht wordt. Maar dat is het niet!

Woningzoekers met een inkomen (of een gezin met gezinsinkomen) van net boven 34.000 vallen nu op alle vlakken buiten de boot voor een betaalbare woning. Deze groep woningzoekers of doorverhuizers lijkt dus geholpen met de verhoging van deze inkomensgrens. Echter stellen de partijen, met PvdA’er Monasch voorop, niet alleen voor de inkomensgrens voor sociale huurwoningen te verhogen… Ze willen dit koppelen tijdelijkehuur contracten voor 5 jaar! De woonnood wordt dus uitgeruild tegen de huurbescherming van vele (toekomstige) huurders.

Verder lezen

Nieuw: wurghuren voor ouderen in WIBO-woningen

De Huurdersvereniging Oost trekt voortdurend aan de bel over de sterk gestegen huren. De aanvangshuren bij een nieuw huurcontract zijn vandaag de dag, na alle veranderingen in de huurprijsregels zo hoog, dat veel meer mensen dan je zou denken in de knel komen. Zo ook in een WIBO-complex in de Wagenaarstraat in Amsterdam-Oost waar nu ook ouderen die het toch al niet breed hebben door de hoge huur financieel in de problemen komen, terwijl dit complex toch juist speciaal voor deze doelgroep is gebouwd.

 

Wurghuren WIBO-woningen from Huurdersvereniging Oost on Vimeo.

Zie ook de berichtgeving over hetzelfde complex op AT5.

Corporaties intimideren bezwaarmakers huurverhoging?

Moeten we de corporaties nou -nog- beter in de gaten houden? De regelgeving over de procedure bij bezwaar tegen huurverhoging is duidelijk, zie: Huurcommissie. De branche-vereniging van de woningcoporaties heeft het daarna een keertje -nog- duidelijker uitgelegd, zie: Aedes. Snapt men het dan nog steeds niet? Of moeten we nou echt concluderen dat de corporaties Ymere, Eigen Haard en in het bijzonder de Key met een intimidatiecampagne bezig zijn tegen huurders? Huurders die om alle terechte redenen bezwaar maken tegen de huurverhoging, zie: www.huurverhoging.nl ?

Bezwaar gemaakt tegen de huurverhoging? Dreigt jouw verhuurder nu met incassoprocedures en deurwaarders? Meld je dan direct!

Weiger de huurverhoging…

…doe mee aan een bezwaarschriften-verstopping!

.
Het is nu wel mooi geweest: financieele hotshots blijven hun zakken vullen, die van de huurders worden leeggeklopt. Toch vinden de dames en heren politici de huurverhogingen ver-schrik-ke-lijk redelijk. De maatschappelijke verontwaardiging blijft verstopt lijkt het. Of komt dit doordat de belangenorganisaties van de huurders jarenlang stroop om de mond hebben gesmeerd bij de huisbazen en hun politieke vrienden?

Beste huurders: nu zijn jullie aan zet. Verstop de stroom van huurverhogingen met bezwaarschriften! Hulp nodig? Kom langs op een van onze inloop-avonden in de buurt voor hulp met bezwaar indienen.

Zelf bezwaar maken kan met behulp van dit  voorbeeld: BezwaarschriftJaarljkseHuurverhoging-principieel (pdf)

Verder lezen

15 maart: Met z’n allen naar Rochdale, voor steun aan antikraakhuurster.

Vrijdag 15 Maart 13:00 bij hoofdkantoor van Rochdale, Bos en Lommerweg 303 te Amsterdam, verzamelen voor de deur.

Ben jij woningzoekende? Tijdelijke bewoner? Of vind je goede betaalbare huisvesting voor iedereen belangrijk? Mooi! Op 15 maart organiseert de Bond Precaire Woonvormen, Huurdersvereniging Oost.  Rochdale denkt namelijk woningzoekenden rechteloos op straat te kunnen gooien via een antikraakconstructie. SP, PvdA en GroenLinks ondersteunen deze actie en zullen ook aanwezig zijn. Verder lezen

Nieuwsbrief 2

Afgelopen maand weer een tijd van stressen, het mallotenaccoord van de regering was natuurlijk een bron van ergernis. Er was een klein lichtpuntje. De woonbond kwam ogenschijnlijk tot het besef dat zij belangenbehartigers waren voor de bewoners. Verder lezen

Drama Rochdale / Alvast aan Afrikanerplein zet zich voort

Afgelopen week heeft de Huurdersvereniging Oost een raadsadres ingediend bij de stadsdeelraad Oost. De Huurdersvereniging Oost (HO) vraagt met dit raadsadres nogmaals aandacht voor de situatie rond de panden van woningcorporatie Rochdale aan het Afrikanerplein. Rochdale heeft de woningen aan het Afrikanerplein tegen duidelijke toezeggingen aan bewoonster en portefeuillehouder Reuten in niet in de verkoop en niet terug in de verhuur gedaan. Wat deze corporatie wel heeft gedaan is de bewoonster, via antikraakburo Alvast, laten weten dat zij uit de woning moet vertrekken. Verder lezen

Huuralarm – 12 maart Den Haag | AFGELAST !

BENT U HET OOK ZO ZAT ? BEZUINIGINGEN EN EXTREME HUURVERHOGINGEN ?

DE HUURDERSVERENIGING WEL!

DAAROM SLUITEN WIJ ONS AAN BIJ EEN DEMONSTRATIE IN DEN HAAG. GA MEE LAAT VAN U HOREN! 12 MAART IS DE DAG.

BINNENKORT MEER OVER DE ORGANISATIE KIJK OP
WWW.HUURDERSVERENIGINGOOST.NL

UPDATE: Inmiddels in duidelijk dat deze manifestatie is afgelast. De eerste kamer gaat op 5 maart stemmen over het Carnavalsaccoord. De Woonbond wil daar nog wel aanwezig zijn met een “actie-delegatie”, maar dan is het natuurlijk wel te laat.

Nieuw bewonersinitiatief dubbelglas in Tweede Oosterparkstraat

Vrijdagavond 21 december heeft Huurdersvereniging Oost (HO) een bewonersavond georganiseerd voor de huurders van een complex uit de Tweede Oosterparkstraat. De woningen van woningcorporatie De Key hebben allemaal enkelglas. Uit onderzoek van het Wijksteunpunt Wonen Oost en het Energieteam is gebleken dat door plaatsing van dubbelglas de woningen een labelsprong kunnen maken van label D, naar B!

Verder lezen

Verruiming van de Leegstandwet. Wat vind jij daarvan?

Stapje voor stapje wordt de Leegstandwet verruimd. Eerst van 3 naar 5
jaar, en nu wordt het onder omstandigheden zelfs mogelijk om een
gebouw tot maximaal 10 jaar tijdelijk te verhuren(wetsvoorstel 33436).
Het bijna ironische is dat in de memorie van toelichting te lezen is
dat  "wordt gewaarborgd dat geen uitholling van de huur (prijs)
bescherming optreedt in reguliere verhuurgevallen". Voor de zittende
huurders met een 'vast contract' is de rechtspositie nog prima
geregeld maar de  groep huurders zonder regulier huurcontract wordt
steeds groter.

Verder lezen

Omdat er geen woningen zijn, maar eigenlijk wel

Tijdelijke verhuur lost geen probleem op, het verhult een probleem. Namelijk dat een groeiende groep starters op de woningmarkt wordt gedegradeerd tot tweederangs burgers. Maar nee, de VVD-PvdA regering steekt  de vingertjes in de oren en zingt heel hard “LALALA”. Volgend jaar “mag” je tot maximaal 10 jaar ergens tijdelijk wonen volgens de nieuwe plannen.

Verder lezen

Niet te best,.. nieuwe plannen voor de woningmarkt.

Je moet altijd beginnen met het goede nieuws.
In de plannen betreft huur- en woonbeleid van
Kabinet Rutte 2 (PvdA/VVD) moeten corporaties
weer dienstbaar worden aan het publiek belang.
Dus niets geen maatschappelijk gesubsidieerde
projectontwikkelaars meer maar terug naar het
bouwen, verhuren en onderhouden van sociale
huurwoningen, ook wordt er ingezet op schaal-
verkleining van corporaties. In het verlengde
hiervan mag je verwachten dat het nu dan
definitief afgelopen is met de belachelijke inkomens van corporatie
directeuren en bijbehorend zonnekoning gedrag. 'Halleluja!'

Slecht
Maar daarmee hebben we het positieve deel van de Kabinetsplannen dan
ook afgesloten, de rest van de plannen zijn bedreigend en zelfs
ronduit slecht voor betaalbaar wonen in Amsterdam Oost, de hele stad
en grote delen van de rest van het land. Eventjes onder elkaar is
Rutte 2 het volgende van plan:

Verder lezen

Achterstallig onderhoud? Niet doorschuiven maar aanpakken!

Op donderdag 1 november werd uw voorzitter gebeld door een
bewoonster in de Vrolikstraat, het verhaal is dat zij sinds maart aan het smeken is bij haar verhuurder of de lekkage in haar toilet kon worden verholpen. Na maanden lang geen reactie, kreeg zij op 1 november een e-mail van de beheerder dat de eigenaar niet van plan was om ook maar iets te doen, omdat zij naar zijn smaak te weinig huur betaalde! Dit terwijl de huur notabene al jarendoor door de Huurcommissie verlaagt en bevroren is, als sanctie tegen het niet verhelpen van de lekkage en andere onderhoudsgebreken. Voordat de bewoonster weer de oude huur gaat betalen moet de verhuurder toch echt eerst de gebreken in de woning gaan aanpakken.
In ieder geval is uw voorzitter gaan kijken nadat hij het noodtelefoontje had gehad. De foto spreekt voor zich. Ik heb toen wat raadsleden gebeld en de heer Simon Deurloo (Raadslid Oost, PvdA) heeft toen onmiddellijk naar de wethouder wonen gebeld. Die stuurde een inspecteur en een noodreparatie was het gevolg. De eigenaar heeft daarna een aannemer de opdracht gegeven om een offerte te laten opstellen i.p.v. het onmiddelijk te laten repareren. Waarom zou je een huurder die al jarenlang een scala van klachten heeft nu niet eindelijk eens direct geven waar zij recht op heeft?

UPDATE: Deze zaak op AT5 (maandag 12 november), zie HIER

Ook in Amsterdam-Oost: monumentenhuur onbetaalbaar

liesbeth "list" spies

Houdt dat mens nou nooit op? Liesbeth List aka Minister Spied kom er maar weer in! Huurwoningen in Rijksmonumenten krijgen in het WWS 50 (vijftig) extra punten bij, bovenop de schaarstepunten. Denk nou niet: “ik woon niet in de grachtengordel, daar heb ik niet mee te maken” Helaas: ook de klassieke arbeiderswoningen hebben inmiddels vaak een rijksmonumentenstatus. Neem het Betondorp of Jeruzalem in de Watergraafsmeer. Respectievelijk in de jaren 20 en jaren 50 gebouwd en sindsdien niet bijster goed onderhouden, maar wel erg monumentaal.

Verder lezen

Gluurverhoging: GroenLinks aan zet

Demissionair Minister Spied is het niet gelukt de gluurverhoging door de Eerste Kamer te loodsen. De PVV die in de Tweede Kamer nog instemde is doet aan dit kadootje aan de vastgoedsector niet meer mee.

Haar en onze blik richt zich nu op Groen Links. De Tweede Kamerfractie tekende voor het Kunduz-accoord waar de extra 1% huurverhoging voor inkomens tussen de 34k en 43k mee dichterbij kwam. De extra gluurverhoging van 5% voor inkomens boven de 43k  leek toen al een feit, ware het niet voor de door de huurders van Amsterdam-Oost gewonnen rechtzaak. Er is nu een kans om deze onzinnige huurverhogingen helemaal van tafel te vegen, en laten we dan ook de Donnerpunten (aka de verhuisboete) meteen niet vergeten.

Of gaat GroenLinks -met de verkiezingen in zicht- toch de huurders verraden ? Wij wachten af…

Ymere en de vastgoed politie – vervolg

opruiend?Vanvond heeft de Kraakgroep Oost een eerder met veel geweld ontruimd pand opnieuw bezet met meer dan honderd sympatisanten. Waar het de afgelopen zondag nog faliekant mis ging in de Simon Stevinsstraat, was het vanavond een dubbeltje op zijn kant.

Volgens SP-raadslid Gerard van de Molen die wederom polshoogte kwam nemen, kwam na de kraak de politie wederom in grote getale opdagen. Een paar agenten te paard sloegen nog wel met de lange lat, maar vrij kort daarop trok de politie zich terug, door ingrijpen van de chef.

Vanavond werd bekend dat ook de burgemeester het ontruimingsgeweld niet zag zitten. Zie hieronder de open brief die Van de Molen aan de politie schreef:

Verder lezen

Ymere en de vastgoed politie

Het bestuur van de huurdersvereniging Oost is altijd een tegenstander geweest van de idiote door malafide vastgoed-belangen gemotiveerde wet Kraken en Leegstand en heeft er geen probleem mee als een nieuwe Tweede Kamer na 12 september deze wet weer van tafel haalt. Tenminste, zolang deze discussie maar niet afleidt van de kern van de discussie over kraken, en dat is voor ons woningzoekenden met een verhaal enerzijds en verhuurders die hun sociale verplichtingen niet nakomen anderzijds.

Dan horen we dat een groep vreedzame krakers zondag een leegstaande woning kraakten in het Willem Beukels-complex in Oost, waar Ymere ingrijpende plannen door de strot van de bewoners wil drukken. De nieuwe bewoners worden met deelraadslid Gerard van der Molen als getuige met zulke geweldszucht en aperte politieleugens gepoogd het zwijgen op te leggen dat je een gevoel bekruipt. Een sterk gevoel dat Ymere, die de politie van te voren de opdracht heeft gegeven tot de ontruiming en zich bovendien achteraf niet van deze actie afkeert in feite de huurders van het Willem Beukels-complex een voorbeeld voorhoudt: vandaag de krakers, morgen jullie.

De Key draait de dubbeltjes(-woningen de nek) om

De dubbeltjeswoningen aan de Mauritskade waren het eerste bezit van de Key. De bewoners lijken op een slechte tweede plaats te komen als de Key telkens het plan voor de nodige opknapbeurt wijzigt.

Instant update: Het stadsdeel heeft de bouw stilgelegd omdat de Key de begane grond en het trappenhuis van een bewoner alvast proactief had omgetoverd in een bouwplaats voor funderingswerkzaamheden (lees: extreme overlast veroorzaken om de bewoner te doen vertrekken).

Rochdale en Alvast veroorzaken anti-kraakmisère aan Afrikanerplein

Afgelopen zaterdag 21 april 2012 is de landelijke campagne ‘Weiger de controleur zet een ander slot op je deur!‘ van de Bond Precaire Woonvormen (BPW) van start gegaan. Ook in Amsterdam Oost heeft antikraak bewoonster Gabrielle, met hulp van de Huurdersvereniging Oost, haar voordeur slot vervangen om op die manier haar huisvrede en privacy terug te pakken van het anti-kraakbureau Alvast.

Verder lezen

Toch gluurverhoging? Maak bezwaar!

Het was even wachten, maar de minister is na het slechte nieuws natuurlijk meteen weer verder gegaan met de knuffelsessie met haar vastgoed-vrienden. Ook al heeft Spies inmiddels erkent dat het voor 1 juli niet meer gaat lukken om haar vienden de zakken te laten vullen de wet te wijzigen, bij wijze van service aan onze leden bijgaand een standaard bezwaarschriftje als de huisbaas zich toch moest melden met een gluurverhoging. Onderstaande bestandje kun je zo invullen en opsturen!

bezwaarschrift_extra_huurverhoging_GNU

Rechter verbiedt “gluurverhoging”

Het Kort Geding dat de Huurdersvereniging Oost voerde tegen de gluurverhoging is gewonnen. De naar schatting 1,5 miljoen keer dat de Belastingdienst sinds 1 februari verhuurders op de hoogte bracht van inkomensgegevens van hun huurders is dus door de rechter verboden.

 

De Huurdersvereniging Oost is van mening dat het negeren van de privacy in combinatie met het geldelijk gewin* van de gluurverhoging aantoont hoe snel dit kabinet geneigd is naar de pijpen van de verhuurders te dansen; zonder een integrale oplossing voor de problemen van de woningmarkt na te streven.

 

Nalezen? Zie: Uitspraak_kortgeding_Gluurverhoging_13april2012

 

* Het geldelijk gewin: als 15% van 1,5 miljoen van deze huurders jaarlijks een extra huurverhoging van 5% opgelegd krijgt en je een gemiddelde huur van 555 euro aanhoudt, dan levert dat dit jaar bijna 75 miljoen op, volgende jaar 150 miljoen, daarop 225 miljoen etc.

Kort Geding tegen “gluurverhoging”

Huurders drie keer gepakt!

Vandaag veel aandacht voor het Kort Geding dat door een aantal leden van de Huurdersvereniging Oost is opgestart tegen de “gluurverhoging”. Bij de NOS, Parool, Nu en  AT5.

De inmiddels minderheids-gedoogcoalitie is dan vandaag hopelijk voor het laatst bij een in het Catshuis, maar Donner heeft enkele maanden terug voor zijn vertrek naar de Raad van State een paar tijdbommen achtergelaten voor de huurders van Nederland.

Verder lezen