VACATURE

VACATURE
Gedreven bestuurslid (m/v)
De huurdersvereniging  komt op voor de bewoners van Amsterdam oost. De thuisbasis  van de Huurdersvereniging Oost is stadsdeel Oost maar we zijn ook regelmatig actief richting het stadshuis en Den Haag. We hebben enkele honderden leden. We hebben een activistische inslag, maar zijn daarnaast met diverse partijen in overleg. Wonen ie een eerste levensbehoefte waarbij op buurtniveau vaak behoorlijk strijd moet worden geleverd. We geven huurders eerste- lijns hulp, waarbij politieke en media aandacht regelmatig word ingeroepen. We zijn natuurlijk ook actief met website en sociaal media en zijn regelmatig in de rechtbank te vinden. Waar nodig is hierbij ondersteuning van !WOON beschikbaar .Als vrijwilliger actief zijn voor de Huurdervereniging Oost is absoluut niet slaapverwekkend.
We trekken samen op bij:
Ondersteuning bieden aan  huurders met een conflict met hun huisbaas of overheden
Versterken van de organisatorische capaciteiten van huurders in een collectief verband
Overleg voeren met andere huurdersorganisaties, politici,  !Woon en huurrechtadvocaten
Organiseren van verbredende acties, publiciteit, campagnes en debatten
Bestuursactiviteiten: je bent
Realistisch,zelfverzekerd, Zelfverzekerd hulpvaardig en betrouwbaar en heb affiniteit met de bewoners van Oost Vaardig genoeg met en snel bereikbaar per telefoon en e-mai

Je kunt samenwerken, strategisch denken, affectief communiceren en pakt snel de nieuwe vaardigheden op

In staat bij contactpersonen in het vastgoed en  bij de overheid respect af te dwingen voor de belangen van de Minimaal 8 uur beschikbaar per maand, in te delen naar wens

Wij bieden:
Toegang tot scholing en informatie- materiaal , vergoeding van je onkosten.
Spreekt je dit aan, stuur dan een E-mail met CV naar info@huurdersverenigingoost.nl
www.huurdersverenigingoost.nl                                                      t@huurdersverenig
Spreekuur: woensdag en vrijdag van 11.00 tot 13.00 uur 2e Boerhavestraat 46hs

SP wethouder Ivens biedt geen oplossing voor huisuitzetting gezin met kind

Busra Simsirel spreekt in.

Gisteren kregen Busra Simsirel, Frans Ondunk (namens de Huurdersvereniging Oost) en Abel Heijkamp (namens de Bond Precaire Woonvormen) elk drie minuten de tijd om bij de vergadering van de Amsterdamse gemeenteraadscommissie Wonen hun afschuw te uiten over de flexhuurpolitiek van woningcorporatie De Key. Ook activisten van Niet te Koop! en Doorbraak waren aanwezig. De aanwezige raadsleden en SP-wethouder Laurens Ivens hoorden het verhaal van Busra braaf aan, maar deden geen concrete toezegging om te voorkomen dat zij, haar man en hun baby van acht maanden per 1 oktober dakloos worden gemaakt door De Key.

Het raadsdebat dat na de insprekers volgde, bleef steken in vrijblijvende verbale abstracties over bureaucratische “verschotting” en “verkokering” bij de gemeentelijke diensten. Zowel de wethouder als vrijwel alle raadsleden draaiden om de hete brij heen. Niemand benoemde nadrukkelijk dat huisuitzettingen als die van Busra en haar gezin de logische maar verschrikkelijke consequentie zijn van het gevoerde flexbeleid, dat de woon- en bestaansonzekerheid steeds meer vergroot. Alleen GroenLinks-raadslid Jorrit Nuijens, die op 12 september ook bij de actie bij De Key was, viel de wethouder nog wel behoorlijk aan. De bij de commissievergadering ook aanwezige gemeentelijke Kinderombudsman Anne Martien van der Does vergrootte de druk op de wethouder gelukkig nog een beetje met haar eigen kritiek op de toenemende huisuitzettingen.

Uit het verslag over de commissievergadering van Niet Te Koop blijkt treffend wat de houding van de raadsleden en de wethouder was: “De Kinderombudspersoon sprak over kinderen van gescheiden ouders, minima-inkomens, vrouwen die geslagen worden en dat kinderen nooit slachtoffer mogen worden van dingen die hun ouders doen. Mee eens. Maar wat niet besproken werd in de vergadering die volgde na het inspreken, is dat het flexsysteem onhoudbaar is. Als je in vier jaar afstudeert, moet je daarna nog zes jaar overbruggen voor je kans maakt op een slecht onderhouden sociale huurwoning. Er wordt gedaan alsof je dankbaar moet zijn dat er überhaupt voorzieningen zijn voor ‘probleemgevallen’, maar… wonen is een recht! Busra – en veel van de 374 andere gezinnen – zijn helemaal geen probleemgevallen. De woningmarkt is het probleem, niet de individuen die uit noodzaak flexcontracten tekenen. Als je, net als Busra, altijd braaf je huur betaalt, tijdig afstudeert, geen alcoholproblematiek hebt, niet geslagen wordt en een betaalde baan hebt, dan ben je niet urgent. Het enige probleem is dat ze dakloos op straat staat met haar man en baby. Dat is volgens De Key en de gemeente niet ‘erg’ genoeg voor een nieuwe woning. Geen van de aanwezige politic durfden het beestje bij de naam te noemen: het probleem is niet dat er niet genoeg gedaan wordt voor de écht erge urgente gevallen. Ze zouden niet moeten debatteren over de ergste gevallen en hoe je mensen opvangt die het écht slecht hebben: ze zouden moeten praten over hoe je zo snel mogelijk van het flexhuren af komt. Het probleem is de flexibilisering zelf.”

Bond Precaire Woonvormen-medewerker Heijkamp kreeg niet de gelegenheid om zijn hele praatje te houden. Daarom hieronder de integrale tekst daarvan.

Maak een eind aan FLEXCONTRACTEN !

Actie tegen huisuitzetting gezin met baby in Amsterdam

Busra, haar man Zoubair en hun baby Souhaib dreigen per 1 oktober in
Amsterdam dakloos te worden gemaakt door woningcorporatie De Key. Steeds
meer huurders zoals zij komen dankzij onzekere flexhuurcontracten op
straat terecht. In Amsterdam was in 2016 al meer dan de helft van de
nieuwe verhuringen met een onzeker tijdelijk huurcontract, en werden 374
kinderen dakloos door huisuitzettingen. “We vragen mensen dan ook om hun
stem te laten horen, want vandaag zijn wij het, maar morgen iemand
anders.” stelt Busra.

Met de actiecampagne voor woon- en bestaanszekerheid #FuckFlex startten
Busra, de Bond Precaire Woonvormen, Doorbraak en Niet Te Koop afgelopen
maand een petitie. Hierin wordt De Key opgeroepen dit gezin niet op straat
te zetten. Op 12 september 14:00 wordt deze breed gesteunde petitie, die
meer dan 800 keer ondertekend is, overhandigd bij het hoofdkantoor van De
Key. Ook wordt daar dan een flexcrèche geopend: een pop-up opvang voor
(flex)huurders die dakloos worden gemaakt. Iedereen wordt opgeroepen om te
komen en rolkoffers, yogamatjes en/of kinderspeelgoed mee te nemen. Ook
kinderen zijn van harte welkom.

Flexhuren, het fenomeen van tijdelijke in plaats van vaste huurcontracten,
heeft een grote vlucht genomen. Tegelijkertijd keldert het aantal sociale
huurwoningen en groeien de wachtlijsten. “Door gebrek aan alternatieven
zijn woningzoekenden veroordeeld om te leven als flexnomaden, zwervend van
tijdelijk onderkomen naar tijdelijk onderkomen.” aldus Abel Heijkamp van
de Bond Precaire Woonvormen. “Ze kunnen geen zeker en veilig bestaan
opbouwen.” De Key is met haar nieuwe beleid “Ruimte voor beweging’ nu
zelfs bezig om al haar huurwoningen te flexibiliseren en tijdelijk te
maken. Zo komen steeds meer jonge huurders en gezinnen in de knel.

De organsaties vinden dat De Key haar verantwoordelijkheid moet nemen en
woonzekerheid moet geven aan al haar huurders. “Wij willen een stad voor
iedereen. Dat gaan we op 12 september opeisen”. Busra is strijdbaar en
niet van plan op straat te gaan leven: “Ik ga op 1 oktober niet uit mijn
woning als er geen alternatief is. Ik blijf er net zo lang wonen tot ze of
met een oplossing komen, of ik zelf iets heb gevonden. Ik ga niet met mijn
kind op straat leven.”

De petitie-overhandiging is onderdeel van de #FuckFlex campagne voor
bestaanszekerheid. Dat begint bij het opeisen van goede en stabiele
huisvesting voor iedereen. Deze campagne is een initiatief van de Bond
Precaire Woonvormen. De actie wordt onder meer ondersteund door,
Doorbraak, Niet te Koop, Huurdersvereniging Oost, Faircity en IBW-N. Op 12
september 14:00 gaan we samen met deze organisaties, huurders en kinderen
een signaal voor de toekomst afgeven. Een zekere woning; dat verdient
iedereen. Kom zoveel mogelijk.

Geen gezin op straat

Geen gezin op straat! Stop huisuitzettingen door woningcorporatie De Key!

Steeds meer huurders komen in de knel door de inperking van sociale huur en de flexibilisering van het huren. Op 1 oktober dreigt in Amsterdam een pril gezin met een baby uit hun flexhuurwoning te worden gezet en op straat te belanden. Zij hebben een campuscontract en krijgen geen vervangende woonruimte aangeboden door de verhuurder, woningcorporatie De Key. De Bond Precaire Woonvormen (BPW), Doorbraak, Niet te Koop,HO en anderen proberen met een campagne te voorkomen dat het gezin het slachtoffer wordt van de flexibiliseringspolitiek waar De Key een warm voorstander van is.De afgelopen jaren is De Key grootschalig bezig geweest om woningen te verkopen,(1) te liberaliseren (in de dure vrije sector te verhuren) en te flexibiliseren. Vaste woonruimte word tijdelijk gemaakt. Voor steeds meer huurders komt de bestaanszekerheid daardoor in gevaar. Dat toont de woonsituatie van moeder Busra, vader Zoubair en hun kind Souhaib wonende op de H. Cleyndertweg aan. Busra voltooide haar studie SPH in 2016. Ze heeft een campuscontract, wat inhoudt dat ze de woonruimte moet verlaten als ze haar diploma heeft behaald. Ze dacht op haar werk in de GGZ een vast contract te krijgen, maar dat ging niet door. Daardoor kreeg ze geen hypotheek en kon de koop van de woning die zij en haar man op het oog hadden, ook niet doorgaan. Ondertussen werd ze zwanger en kregen ze een kind in een flexwoning van 32 vierkante meter. “Ik heb echt alles geprobeerd om aan een andere woning te komen, maar we kunnen niets vinden”, vertelt Busra. “Alle instanties schuiven de verantwoordelijkheid van zich af. Men zet er zelfs vraagtekens bij waarom wij een gezin zijn gestart. Maar dat is ons recht, onze vrijheid.” Opvallend genoeg verwezen veel instellingen haar door naar de gemeente, maar daar bleek men het gezin ook niet te willen helpen. Zo werden ze van het kastje naar de muur gestuurd.Voor urgentie, hulpregelingen en opvanglocaties komt het gezin niet in aanmerking, omdat ze geen verslaving, schulden of psychische problemen hebben. Steden tellen steeds meer gezinnen zonder huis.(2) In Amsterdam steeg het aantal gezinnen dat dakloos werd en in de noodopvang belandde, in 2016 met 30 procent naar 217. Het gaat hierbij om 374 kinderen. Nog eens 960 gezinnen dreigen hun huis te worden uitgezet. Noodopvang  kan ook in opvanghotels zijn die de gezinnen zelf moeten financieren, als ze een inkomen hebben. Mede als gevolg van beëindiging van flexibele huurcontracten is het aantal daklozen in heel Nederland gegroeid van 17.800 in 2009 naar 31.000 in 2015.(3) Huurdersvereniging oost ondersteund deze actie. U ook onderteken de petitie. Volg de aktie op onze site www.huurdersverenigingoost.nl luister donderdagsmiddag op radio salto het programma Bewoners Alert. Van 13.00 tot 15.00 uur wij houden u op de hoogte. https://petities.nl/petitions/geen-gezin-op-straat-stop-flexhuren/

HA CRISIS

Beste Leden,

2016 was een bewogen jaar. Bij de Huurdervereniging Amsterdam (HA) was en is sprake van een crisis. Dat is jammer en dit des temeer omdat de wethouder wonen van Amsterdam, van mening is en was dat de gesprekspartner van de gemeente de HA is, en niet de lokale verenigingen. Huurdersvereniging Oost deelt op grond van Artikel 8 van de grondwet (dat gaat over vrijheid van verenigen) deze mening niet en heeft dit de wethouder en zijn ambtenaren meermaals laten weten. De gesprekspartner van de wethouder is dus een vereniging in crisis (de HA) en lokale verenigingen die wel goed functioneren, niet. Dat vinden wij een gemiste kans.
De crisis bij de HA is op meerdere algemene ledenvergaderingen aan bod geweest en ook uw vereniging was daarbij aanwezig. Helaas verliepen de vergaderingen vorig jaar zonder uitzondering zeer rommelig en ongeorganiseerd. Dit ondanks het inhuren van externen zoals technische voorzitters. Agendapunten die van groot belang waren zijn niet behandeld. Wij denken dat dit in een aantal gevallen met opzet is gedaan.
Op de algemene ledervergadering van de HA van 22 december jl. hebben we een nieuw bestuur gekozen. Dit bestuur is op 1 januari 2017 aangetreden.
Op deze vergadering hebben een aantal lokale verenigingen en 1 koepel een motie ingediend om te voorkomen dat oud bestuursleden zichzelf een betaalde functie bij de HA zouden doen toekomen. Het zal misschien niet verrassen dat deze motie vanwege “tijdgebrek” niet behandeld kon worden. De lokale verenigingen waren het hier niet mee eens maar begrepen wel dat de gehuurde zaal wegens de inmiddels voortgeschreden tijd van de avond leeg moest worden opgeleverd. Er is nog wel gezegd dat als de motie niet behandeld wordt men totdat deze behandeld is, geen oud bestuursleden mag aannemen in een functie bij de HA. Half januari kwamen wij erachter dat de terugtredende voorzitter zichzelf een baan had doen toekomen. Ze was op dat moment (de laatste week van december) nog in functie als voorzitter en heeft zichzelf met ingang van 1 januari in dienst genomen.
De Huurdersvereniging Oost maar ook anderen zijn van mening dat dit echt niet kan en hoort en vinden dat er sprake is van zelfverrijking van de ex-voorzitter van de HA met gemeenschapsgeld. Deze situatie achten wij niet acceptabel.
Wij hebben hierover inmiddels meerdere malen aan de bel getrokken maar er werdt niet of nauwelijks op gereageerd.
Enfin na enige publicaties in het parool en het aftreden van 4 bestuursleden. Is ook de gemeente wakker geworden. Gevolg een subsidiestop behalve voor de salarissen, een nieuw rapport van een accountent, die niet met de HA verbonden is Het bestuur op dat moment bestaand uit 1 persoon (de penningmeester). heeft toch besloten tot een algemene vergadering gesteund door de hv bos en lommer, te houden. De bedoeling het bestuur over de jaarrekening 2016 te dechargeren. Hierin konden de lokale verenigingen zich niet vinden. Wij vinden dat wij geen decharge kunnen geven over een jaarrekening die door de gemeente word onderzocht. De lokale verenigingen Huurdersvereniging oost huurdersbelangen Zuid Westerpark en de Pijp hebben de vergadering dan ook verlaten. Deze zijn nu met een deel van de koepels bezig om een andere vorm van behartigen te organiseren.
HV Oost zal zich blijven inzetten voor de huurders van Amsterdam. Wij hebben uiteraard uw steun daarbij nodig. Maak uw Familie en vrienden Lid van de vereniging. Het is in ons aller belang dat we zo sterk mogelijk de vertegenwoordiging ingaan. Verdere info info@huurdersverenigingoost.nl
Blijf ons volgen op www.huurdersverenigingoost.nl, of iedere donderdag van 13.00 tot 15.00 uur op salto bewoners alert. Met vriendelijke groet uw bestuur

Hoe onbeschoft is de rechtse politiek

Leden Raadscommissie Wonen Amsterdam geïrriteerd door gedrag raadsleden D’66 en VVD

De D’66 en VVD raadsleden uit de raadscommissie Wonen van Amsterdam hebben vandaag de vergadering verlaten om zo de discussie over de gevolgen voor het sociale huurbeleid van Amsterdam, weergegeven in de notitie van het Initiatief voor Betaalbaar Wonen Amsterdam Noord (IBW-N), te ontlopen. Dit leidde tot grote irritatie bij de overige partijen die erop wezen dat door de afwezigheid van deze collegepartijen een groot maatschappelijk probleem, zoals dit in de notitie van het IBW-N tot uiting komt, niet volwaardig bediscussieerd kon worden. Daarop werd besloten de behandeling van de notitie te betrekken bij de bespreking van de WIA cijfers in de komende raadsvergadering.

Verder lezen

Jaaroverzicht 2015

JAARVERSLAG 2015:
ACTIES:
2015 nog steeds hebben wij te maken met de soap Huurders vereniging Amsterdam het blijft crisis. Zoals ik in het begin van het jaar al heb medegedeeld zijn we er niet ingeslaagd een stevig bestuur neer te zetten. Integendeel het wangedrag van een van de bestuurders heeft ons bestuursleden gekost. Zij hadden er genoeg van om door zo’n figuur geschoffeerd te worden. Daarnaast konden zij zich niet vinden in de wens van leden om aangesloten te blijven bij de HA. Dit had voor ons tot gevolg dat wij te weinig bestuursleden hadden om subsidie voor 2016 aan te vragen. Als u ideeën heeft om dit probleem voor een deel op te lossen wij houden ons aanbevolen. Wij zullen ook in 2016 ons in blijven spannen om in het belang van de Amsterdamse bevolking tot een sterke gemeentelijke vertegenwoordiging te komen. Als dit onverhoopt niet lukken dan zullen wij ons ik hoop samen met andere lidorganisaties moeten beraden hoe verder. Wij blijven geloven in een goede samenwerking met alle lidorganisaties. Een geslaagde actie was uiteraard de demonstratie tegen de hoge huren waar uw bestuur natuurlijk hard heeft meegewerkt aan de organisatie. Ondanks het gebrek aan actiebereidheid toch een succes 5000 demonstranten op de Dam is toch een behoorlijk aantal ofschoon wij na een stedelijke huis aan huis flyeractie op veel meer hadden gehoopt. Wij hebben op de site al melding gemaakt van een virus die al onze bestanden heeft opgevreten, Wij zijn druk bezig om alles weer in orde te krijgen. Het duurt lang daar zijn we ons van bewust maar het is handwerk. Meer als hard werken kunnen wij ook niet. Het eigen honk voor de vereniging zijn we nog steeds mee bezig. Helaas onze oproepen voor een extra bijdrage is bij velen aan hun aandacht voorbijgegaan. Het heeft ons een bedrag opgeleverd van € 250, geld maar helaas veel kunnen wij er niet mee. Het bestuur zijn geen miljonair dus het duurt langer voor we kunnen openen. Wij blijven stug volhouden. De behoefte aan een eigen ruimte om informatie door te geven is nu eenmaal heel groot vooral als wij kijken naar de rechtse club in den Haag die het huurrecht zoveel mogelijk probeert uit te hollen. In dit jaar heeft u bestuur besloten om ook kleine ondernemers in de vereniging op te nemen, uiteindelijk zijn dat ook huurders en worden heel vaak door verhuurders uitgenomen. Wij gaan dan ook proberen voor deze groep een vertegenwoordiging te zijn.
CORPORATIES:
De verhouding met corporaties verloopt steeds beter Eigen Haard komt iedere maand om overleg te hebben over lopende projecten.
De Key toont zich in de Architectenbuurt als een goede verhuurder. Na veel klachten van huurders over vocht veroorzaakt door constructiefouten en hoog grondwaterpeil, In samenwerking met de HO is dit project af, met veel tevreden bewoners en gezien een brief die wij mochten ontvangen ook een tevreden corporatie. Er is een eind gekomen aan de vochtoverlast met bijbehorende schimmelvorming. Complimenten aan de technische medewerkers die een heel mooi product opleverden. Ymere is een aardige overlegpartner gebleken. Er zijn door bemiddeling van de vereniging aardig wat problemen opgelost. Een punt van ergernis blijft dat sommige werknemers van corporaties nog steeds van mening zijn dat zij de enige zijn die in het belang van huurders denken , dat gaat zover dat zij van mening zijn dat zijzelf uit kunnen maken door wie een huurder zich laat vertegenwoordigen, een misvatting ietwat asociaal te noemen, Het is een aantasting van het grondrecht van vrijheid van vereniging . Het is het recht van een ieder zelf te bepalen door wie zij zich laten vertegenwoordigen. Wij zijn ervan overtuigd dat ook deze personen het licht gaan zien en iets meer respect voor huurders gaan tonen.

PARTICULIERE VERHUURDERS:
Bij de particuliere verhuurders is Park Investments zo’n beetje de grootste in oost, gelukkig hebben we daar in dit jaar voor de laatste huurders de zaak af kunnen sluiten met uitplaatsing. Voor de huurders de beste oplossing. Makelaar Voogd ook zo’n misbaksel die zich in de watergraafsmeer op vrij grote schaal schuldig maakt aan woningonttrekking. Om daar van een 3/4 kamerwoning 5/6 studentenkamers van te maken a € 600/€ 700 pm 1 toilet 1 keukentje. Wij zijn dit jaar wederom geconfronteerd met “projectontwikkelaars”die telkens vergeten dat je als lid van een VVE verplicht bent om je bijdrage in het onderhoudspotje te doen. Gevolge bij problemen is er onvoldoende geld in de kas. Het kost ons veel tijd en energie om deze figuren tot rede te dwingen

OVERLEG:
Het overleg met het stadsbestuur verloopt naar wens ondanks het opheffen van de Stadsdelen. Wij zijn gelukkig in de laatste jaren in staat geweest om een goede band met het ambtenarencorps op te bouwen zodat wij gelukkig nog met korte lijntjes kunnen werken. Een uitzondering moeten wij helaas hierop maken de directeur wonen kunnen wij naar onze mening niet vertrouwen. De weg naar de Stopera konden we al, die hebben wij geïntensiveerd. De eerste verzoeken voor handhaving en/of bemiddeling zijn al uitgegaan en met goed gevolg.

LEDEN WERVEN/PUBLICITEIT/INFORMATIE:
Wij mogen ons gelukkig prijzen dat wij ondanks de vele mutaties door sloop en renovatie nog steeds groeiende zijn, de inzet van informatieavonden zowel wat betreft huurrecht als energie hebben geleid voor een gunstig resultaat voor huurders betere isolatie dubel glas enz. Vrijwilligers die regelmatig flyers rondbrengen, de interesse van radio en tv, en de drukbezochte spreekuren zijn wij in staat om ons zelf te handhaven. Het dit jaar opgezete radioprogramma Bewoners Alert blijkt een doorslaan succes te zijn geworden. Het ontbreekt alleen nog aan in bellers. Vele schijnen het nog altijd makkelijker te vinden om bestuursleden in de supermarkt of op straat aan te spreken, wij preveren dat men in belt. Het is soms nogal storend als wij onze boodschappen doen aangesproken te worden. Ook bestuursleden hebben een priveleven.
WAT TE VERWACHTEN IN 2016:
Het wanbeleid vanuit den Haag zal zich nog wel even doorzetten gezien het ondemocratische gehalte van deze regering. De dictators van de VVD zullen ons wel weer met maatregelen van bestuur knechten. En de bedriegers Samsom en Spekman zullen ongetwijfeld als brave malloten hun bevelen uitvoeren. Wij houden u op de hoogte. Luistert u vooral naar ons programma Bewoners Alert iedere donderdag van 13.00 tot 15.00 uur op salto FM. Heeft u ideeën of wilt u meewerken op wat voor wijze dan ook neemt u vooral contact op u bent van harte welkom
2015 EEN ACTIE JAAR HELP MEE WERF LEDEN VERSTERK UW BESTUUR!

Stadgenoot zet weer uit

Stadgenoot is een moeilijke leerling in de kolenkitbuurt proberen zij weer mensen met een tijdelijke contract na vele jaren eruit te zetten.U herinnert zich ongetwijfeld de strijd die de huurdersvereniging Oost samen met de bewoners in de Platanenweg hebben gevoerd . Die zaak hebben we toen gewonnen. Maar dit maakt voor Stadgenoot niet uit zij herhalen gewoon dezelfde stappen. Nu in de Kolenkitbuurt. Donderdag 28 januari 13.00 uur komt Khadija een alleenstaande moeder haar verhaal doen in het Programma Bewoners Alert.

Wij vragen uw aandacht. Deze bewoners verdienen onze steun!

Verklaring verwijdering nieuwsbrief 5

Op verzoek van medewerkers van het Wijksteunpunt wonen. Heb ik besloten NB 5 van de site te verwijderen. De inhoud sta ik volledig achter. Maar was zeer zeker niet bedoeld als aanval op de medewerkers van wie ik in de afgelopen jaren keer op keer heb ervaren dat zij met hart en ziel bewoners trachten te ondersteunen. Ik heb het alleen over de directie gehad. En het is daar aangekomen dus is het doel bereikt.

Uw voorzitter

Ondernemers

De Huurdersvereniging Oost gaat zich inzetten voor de kleine ondernemer.
Wat wij willen en kunnen bieden:
Wij hebben een netwerk dat al jaren bestaat. Wij willen o.a. dat de vijfjarige huurverhoging verdwijnt. (Deze is ongelimiteerd).
Wij willen rechten voor de kleine ondernemer.
Wij bieden:
*een vereniging die zich hiervoor sterk maakt
*juridische hulp. (Eerste gesprek is gratis)
*Juridisch spreekuur vrijdag van 11.00 tot 13.00 uur
Wij willen:
*er zijn voor alle problemen met verhuurders.
*in samenspraak met de politiiek het kleinbedrijf beschermen.

Met meer leden worden wij sterker.
Het is mogelijkk lid te worden voor slechts 25,- euro per jaar.

Repareer wetgeving inkomensafhankelijke huurverlaging!

20140811_meldpunt_hurenDe Amsterdamse afdeling van de SP is een meldpunt begonnen over te hoge sociale huren. Daar loopt het naar verluid inmiddels storm.  Ook wethouder wonen Laurens Ivens wil dat er een einde komt aan de torenhoge sociale huren. Die huren zijn vaak zo hoog geworden dat als een huurder op inkomen achteruit gaat, deze geen huurtoeslag meer kan aanvragen omdat de huurprijs is gestegen boven de 700 euro door de afgelopen jaren van huurstijging boven de inflatie. De wetgeving van minister Blok gaat daar helaas falikant de mist in. Waar het de bedoeling zou zijn dat een extra huurverhoging zou kunnen worden teruggedraaid moeten de huurders nu op hun knietjes op de corporaties te smeken om een huurverlaging naar 700 euro, zodat ze huurtoeslag kunnen aanvragen als ze dat nodig hebben. Repareer die wetgeving!

Verder lezen

Bewoners winnen van Anti-kraak BV en Stadgenoot

De antikraakbewoners van de Platanenweg en Olmenweg, de zogenaamde Parooldriehoek, hebben hun hoger beroep tegen AK Holding BV (voorheen Antikraak BV) en Stadgenoot gewonnen. Hoera! Lees hier het Parooldriehoekarrest. De bewoners hadden volgens het Gerechtshof in 2011 dus een gewone huur overeenkomst met AK Holding BV. De bewoners zijn destijds dus ten onrechte gedwongen de woningen te ontruimen. 

Destijds was Stadgenoot vastbesloten om de 90 antikraakbewoners in de Parooldriehoek op basis van hun in de maag gesplitste antikraak contracten van AK Holding op straat te zetten. Dit om vervolgens studenten te huisvesten op basis van (alweer tijdelijke) campuscontracten. De bewoners en Huurdersvereniging Oost hadden in 2011 een protestmars van de Parooldriehoek naar Stadgenoot georganiseerd. De studentenvakbond ASVA had, ter ondersteuning van de zittende bewoners, studenten opgeroepen de woningen in de Parooldriehoek te boycotten. Dit mocht echter allemaal niet baten en de bewoners raakten hun huizen kwijt. Verder lezen

Nieuw bewonersinitiatief dubbelglas in Tweede Oosterparkstraat

Vrijdagavond 21 december heeft Huurdersvereniging Oost (HO) een bewonersavond georganiseerd voor de huurders van een complex uit de Tweede Oosterparkstraat. De woningen van woningcorporatie De Key hebben allemaal enkelglas. Uit onderzoek van het Wijksteunpunt Wonen Oost en het Energieteam is gebleken dat door plaatsing van dubbelglas de woningen een labelsprong kunnen maken van label D, naar B!

Verder lezen

Verruiming van de Leegstandwet. Wat vind jij daarvan?

Stapje voor stapje wordt de Leegstandwet verruimd. Eerst van 3 naar 5
jaar, en nu wordt het onder omstandigheden zelfs mogelijk om een
gebouw tot maximaal 10 jaar tijdelijk te verhuren(wetsvoorstel 33436).
Het bijna ironische is dat in de memorie van toelichting te lezen is
dat  "wordt gewaarborgd dat geen uitholling van de huur (prijs)
bescherming optreedt in reguliere verhuurgevallen". Voor de zittende
huurders met een 'vast contract' is de rechtspositie nog prima
geregeld maar de  groep huurders zonder regulier huurcontract wordt
steeds groter.

Verder lezen

Omdat er geen woningen zijn, maar eigenlijk wel

Tijdelijke verhuur lost geen probleem op, het verhult een probleem. Namelijk dat een groeiende groep starters op de woningmarkt wordt gedegradeerd tot tweederangs burgers. Maar nee, de VVD-PvdA regering steekt  de vingertjes in de oren en zingt heel hard “LALALA”. Volgend jaar “mag” je tot maximaal 10 jaar ergens tijdelijk wonen volgens de nieuwe plannen.

Verder lezen

Ook in Amsterdam-Oost: monumentenhuur onbetaalbaar

liesbeth "list" spies

Houdt dat mens nou nooit op? Liesbeth List aka Minister Spied kom er maar weer in! Huurwoningen in Rijksmonumenten krijgen in het WWS 50 (vijftig) extra punten bij, bovenop de schaarstepunten. Denk nou niet: “ik woon niet in de grachtengordel, daar heb ik niet mee te maken” Helaas: ook de klassieke arbeiderswoningen hebben inmiddels vaak een rijksmonumentenstatus. Neem het Betondorp of Jeruzalem in de Watergraafsmeer. Respectievelijk in de jaren 20 en jaren 50 gebouwd en sindsdien niet bijster goed onderhouden, maar wel erg monumentaal.

Verder lezen

Gluurverhoging: GroenLinks aan zet

Demissionair Minister Spied is het niet gelukt de gluurverhoging door de Eerste Kamer te loodsen. De PVV die in de Tweede Kamer nog instemde is doet aan dit kadootje aan de vastgoedsector niet meer mee.

Haar en onze blik richt zich nu op Groen Links. De Tweede Kamerfractie tekende voor het Kunduz-accoord waar de extra 1% huurverhoging voor inkomens tussen de 34k en 43k mee dichterbij kwam. De extra gluurverhoging van 5% voor inkomens boven de 43k  leek toen al een feit, ware het niet voor de door de huurders van Amsterdam-Oost gewonnen rechtzaak. Er is nu een kans om deze onzinnige huurverhogingen helemaal van tafel te vegen, en laten we dan ook de Donnerpunten (aka de verhuisboete) meteen niet vergeten.

Of gaat GroenLinks -met de verkiezingen in zicht- toch de huurders verraden ? Wij wachten af…

Ymere en de vastgoed politie – vervolg

opruiend?Vanvond heeft de Kraakgroep Oost een eerder met veel geweld ontruimd pand opnieuw bezet met meer dan honderd sympatisanten. Waar het de afgelopen zondag nog faliekant mis ging in de Simon Stevinsstraat, was het vanavond een dubbeltje op zijn kant.

Volgens SP-raadslid Gerard van de Molen die wederom polshoogte kwam nemen, kwam na de kraak de politie wederom in grote getale opdagen. Een paar agenten te paard sloegen nog wel met de lange lat, maar vrij kort daarop trok de politie zich terug, door ingrijpen van de chef.

Vanavond werd bekend dat ook de burgemeester het ontruimingsgeweld niet zag zitten. Zie hieronder de open brief die Van de Molen aan de politie schreef:

Verder lezen

Ymere en de vastgoed politie

Het bestuur van de huurdersvereniging Oost is altijd een tegenstander geweest van de idiote door malafide vastgoed-belangen gemotiveerde wet Kraken en Leegstand en heeft er geen probleem mee als een nieuwe Tweede Kamer na 12 september deze wet weer van tafel haalt. Tenminste, zolang deze discussie maar niet afleidt van de kern van de discussie over kraken, en dat is voor ons woningzoekenden met een verhaal enerzijds en verhuurders die hun sociale verplichtingen niet nakomen anderzijds.

Dan horen we dat een groep vreedzame krakers zondag een leegstaande woning kraakten in het Willem Beukels-complex in Oost, waar Ymere ingrijpende plannen door de strot van de bewoners wil drukken. De nieuwe bewoners worden met deelraadslid Gerard van der Molen als getuige met zulke geweldszucht en aperte politieleugens gepoogd het zwijgen op te leggen dat je een gevoel bekruipt. Een sterk gevoel dat Ymere, die de politie van te voren de opdracht heeft gegeven tot de ontruiming en zich bovendien achteraf niet van deze actie afkeert in feite de huurders van het Willem Beukels-complex een voorbeeld voorhoudt: vandaag de krakers, morgen jullie.

Rochdale en Alvast veroorzaken anti-kraakmisère aan Afrikanerplein

Afgelopen zaterdag 21 april 2012 is de landelijke campagne ‘Weiger de controleur zet een ander slot op je deur!‘ van de Bond Precaire Woonvormen (BPW) van start gegaan. Ook in Amsterdam Oost heeft antikraak bewoonster Gabrielle, met hulp van de Huurdersvereniging Oost, haar voordeur slot vervangen om op die manier haar huisvrede en privacy terug te pakken van het anti-kraakbureau Alvast.

Verder lezen

Toch gluurverhoging? Maak bezwaar!

Het was even wachten, maar de minister is na het slechte nieuws natuurlijk meteen weer verder gegaan met de knuffelsessie met haar vastgoed-vrienden. Ook al heeft Spies inmiddels erkent dat het voor 1 juli niet meer gaat lukken om haar vienden de zakken te laten vullen de wet te wijzigen, bij wijze van service aan onze leden bijgaand een standaard bezwaarschriftje als de huisbaas zich toch moest melden met een gluurverhoging. Onderstaande bestandje kun je zo invullen en opsturen!

bezwaarschrift_extra_huurverhoging_GNU

Rechter verbiedt “gluurverhoging”

Het Kort Geding dat de Huurdersvereniging Oost voerde tegen de gluurverhoging is gewonnen. De naar schatting 1,5 miljoen keer dat de Belastingdienst sinds 1 februari verhuurders op de hoogte bracht van inkomensgegevens van hun huurders is dus door de rechter verboden.

 

De Huurdersvereniging Oost is van mening dat het negeren van de privacy in combinatie met het geldelijk gewin* van de gluurverhoging aantoont hoe snel dit kabinet geneigd is naar de pijpen van de verhuurders te dansen; zonder een integrale oplossing voor de problemen van de woningmarkt na te streven.

 

Nalezen? Zie: Uitspraak_kortgeding_Gluurverhoging_13april2012

 

* Het geldelijk gewin: als 15% van 1,5 miljoen van deze huurders jaarlijks een extra huurverhoging van 5% opgelegd krijgt en je een gemiddelde huur van 555 euro aanhoudt, dan levert dat dit jaar bijna 75 miljoen op, volgende jaar 150 miljoen, daarop 225 miljoen etc.

Kort Geding tegen “gluurverhoging”

Huurders drie keer gepakt!

Vandaag veel aandacht voor het Kort Geding dat door een aantal leden van de Huurdersvereniging Oost is opgestart tegen de “gluurverhoging”. Bij de NOS, Parool, Nu en  AT5.

De inmiddels minderheids-gedoogcoalitie is dan vandaag hopelijk voor het laatst bij een in het Catshuis, maar Donner heeft enkele maanden terug voor zijn vertrek naar de Raad van State een paar tijdbommen achtergelaten voor de huurders van Nederland.

Verder lezen

Op de bres voor buurtcentrum de Valreep.

Wel meer dan tweehonderd bewoners van Oost en andere sympathisanten zijn afgelopen 19 maart naar de Raadsvergadering gekomen om hun steun te betuigen aan het  buurtproject ‘Op de Valreep’.  Door middel van gebruik te maken van een inspreekbeurt heeft ook de Huurdersvereniging Oost haar steun uitgesproken voor dit subsidieloze buurtcentrum voor en door de buurt.

Verder lezen

Stadsdeel Oost handhaaft op WAT??!

 

 

Het is tijd om op deze site van Huurdersvereniging Oost aandacht te geven aan het volgende. ‘Op de Valreep’ is een interessant buurt- initiatief wat alweer enkele maanden
bestaat in het voormalige Dierenasyl helemaal aan het eind van het polderweggebied, wat tegenwoordig Oostpoort heet. Het Stadsdeel Oost wil dit buurtinitiatief echter een stok
in de wielen steken met een bouwstop op straffe van een dwangsom van €25.000 tot 500.000, omdat zij het gebouw schade zouden toebrengen en brandonveilig zouden maken. Wat betreft de Huurdersvereniging is dit volledige kul van het Stadsdeel!

Verder lezen

Strafwerk voor commissie wonen (inspraaktekst 28-11-2011)

Inspraakronde bij de commissie wonen huurdersvereniging Oost

Voorzitter, geachte leden van de commissie.

Als huurdersvereniging Oost voelen wij ons geroepen een woordje tot u te richten betreffende Vrolikstraat 268-296.

Zoals u wellicht bekend is er door de woonbond een draagvlakonderzoek gedaan welk door ’s Winters Binnen en de portefeuillehouder gewc-eend is .

Verder lezen