Stop de verkoop van sociale huurwoningen

Ooit zijn de woningcorporaties opgericht om mensen met een laag inkomen te beschermen tegen hoge huren en hen de zekerheid van vaste huurcontracten te bieden. Wie eenmaal in een sociale huurwoning woonde, kon zijn leven lang ontspannen wonen. De huren stegen geïndexeerd en volgden zo de inflatie. Het puntenstelsel bepaalde wat een redelijke huur was. Een woning kreeg punten voor kwaliteit, grootte, en staat van onderhoud. De verkoopwaarde van de woning telde niet mee.

Verder lezen

Oproep

Voor mijn bachelorscriptie aan de opleiding sociologie (UvA) ben ik op zoek naar huurders die een tijdelijk huurcontract hebben en niet student zijn. Ik ben geïnteresseerd in hoe zij deze woonvorm ervaren en hoe zij gekomen zijn tot de keuze voor een tijdelijk huurcontract. Over deze onderwerpen zou ik graag een kort interview willen afnemen.

Contactgegevens zijn: tom.bijlholt@student.uva.nl  en 06-40943929

Hoe onbeschoft is de rechtse politiek

Leden Raadscommissie Wonen Amsterdam geïrriteerd door gedrag raadsleden D’66 en VVD

De D’66 en VVD raadsleden uit de raadscommissie Wonen van Amsterdam hebben vandaag de vergadering verlaten om zo de discussie over de gevolgen voor het sociale huurbeleid van Amsterdam, weergegeven in de notitie van het Initiatief voor Betaalbaar Wonen Amsterdam Noord (IBW-N), te ontlopen. Dit leidde tot grote irritatie bij de overige partijen die erop wezen dat door de afwezigheid van deze collegepartijen een groot maatschappelijk probleem, zoals dit in de notitie van het IBW-N tot uiting komt, niet volwaardig bediscussieerd kon worden. Daarop werd besloten de behandeling van de notitie te betrekken bij de bespreking van de WIA cijfers in de komende raadsvergadering.

Verder lezen

Bewoners Alert deze week

Deze week Quido komt verslag doen over het verzet van bewoners tegen de onzalige plannen van Ymere om van het haarlemmerplein een grote kroeg te maken.U kunt mee praten bel tijdens de uitzending 020-7884375. En Mike over de oprichting van een cooperatie in jerusalem. Luister en praat mee!

Spreekuur IJburg

spreekuur-200x150Sinds 22 februari jl. houdt het Wijksteunpunt Wonen Oost elke maandag een inloopspreekuur op IJburg van 09:30 tot 11:00 uur. U bent van harte welkom in het Gezondheidscentrum Haveneiland SAG, IJburglaan 727 te Amsterdam, voor al uw vragen over wonen, huren en kopen. Onze dienstverlening is kosteloos.

Via Wijksteunpunt Wonen Oost

Gedwongen uitelkaar na zestig jaar

Binnengekomen bericht.

Help!! , Mijn schoonouders (meer dan zestig jaar getrouwd 77  en 82 jaar) moeten noodgedwongen van elkaar afscheid nemen , door bezuinigingen in de zorg mag mijn schoonmoeder niet mee met mijn schoonvader naar het verzorgingshuis waar hij heen moet. Hij kan door een vervelende ziekte niet meer thuis blijven en moet verpleegd worden, dus mijn schoonmoeder (ook hulpbehoevend) zal alleen en eenzaam thuis zitten en moet hem moeten gaan bezoeken na een leven met zijn tweeen! Hoe asociaal kunnen regering maatregelen uitpakken, dit kun je hoogbejaarde mensen toch niet aandoen !

 

Jaaroverzicht 2015

JAARVERSLAG 2015:
ACTIES:
2015 nog steeds hebben wij te maken met de soap Huurders vereniging Amsterdam het blijft crisis. Zoals ik in het begin van het jaar al heb medegedeeld zijn we er niet ingeslaagd een stevig bestuur neer te zetten. Integendeel het wangedrag van een van de bestuurders heeft ons bestuursleden gekost. Zij hadden er genoeg van om door zo’n figuur geschoffeerd te worden. Daarnaast konden zij zich niet vinden in de wens van leden om aangesloten te blijven bij de HA. Dit had voor ons tot gevolg dat wij te weinig bestuursleden hadden om subsidie voor 2016 aan te vragen. Als u ideeën heeft om dit probleem voor een deel op te lossen wij houden ons aanbevolen. Wij zullen ook in 2016 ons in blijven spannen om in het belang van de Amsterdamse bevolking tot een sterke gemeentelijke vertegenwoordiging te komen. Als dit onverhoopt niet lukken dan zullen wij ons ik hoop samen met andere lidorganisaties moeten beraden hoe verder. Wij blijven geloven in een goede samenwerking met alle lidorganisaties. Een geslaagde actie was uiteraard de demonstratie tegen de hoge huren waar uw bestuur natuurlijk hard heeft meegewerkt aan de organisatie. Ondanks het gebrek aan actiebereidheid toch een succes 5000 demonstranten op de Dam is toch een behoorlijk aantal ofschoon wij na een stedelijke huis aan huis flyeractie op veel meer hadden gehoopt. Wij hebben op de site al melding gemaakt van een virus die al onze bestanden heeft opgevreten, Wij zijn druk bezig om alles weer in orde te krijgen. Het duurt lang daar zijn we ons van bewust maar het is handwerk. Meer als hard werken kunnen wij ook niet. Het eigen honk voor de vereniging zijn we nog steeds mee bezig. Helaas onze oproepen voor een extra bijdrage is bij velen aan hun aandacht voorbijgegaan. Het heeft ons een bedrag opgeleverd van € 250, geld maar helaas veel kunnen wij er niet mee. Het bestuur zijn geen miljonair dus het duurt langer voor we kunnen openen. Wij blijven stug volhouden. De behoefte aan een eigen ruimte om informatie door te geven is nu eenmaal heel groot vooral als wij kijken naar de rechtse club in den Haag die het huurrecht zoveel mogelijk probeert uit te hollen. In dit jaar heeft u bestuur besloten om ook kleine ondernemers in de vereniging op te nemen, uiteindelijk zijn dat ook huurders en worden heel vaak door verhuurders uitgenomen. Wij gaan dan ook proberen voor deze groep een vertegenwoordiging te zijn.
CORPORATIES:
De verhouding met corporaties verloopt steeds beter Eigen Haard komt iedere maand om overleg te hebben over lopende projecten.
De Key toont zich in de Architectenbuurt als een goede verhuurder. Na veel klachten van huurders over vocht veroorzaakt door constructiefouten en hoog grondwaterpeil, In samenwerking met de HO is dit project af, met veel tevreden bewoners en gezien een brief die wij mochten ontvangen ook een tevreden corporatie. Er is een eind gekomen aan de vochtoverlast met bijbehorende schimmelvorming. Complimenten aan de technische medewerkers die een heel mooi product opleverden. Ymere is een aardige overlegpartner gebleken. Er zijn door bemiddeling van de vereniging aardig wat problemen opgelost. Een punt van ergernis blijft dat sommige werknemers van corporaties nog steeds van mening zijn dat zij de enige zijn die in het belang van huurders denken , dat gaat zover dat zij van mening zijn dat zijzelf uit kunnen maken door wie een huurder zich laat vertegenwoordigen, een misvatting ietwat asociaal te noemen, Het is een aantasting van het grondrecht van vrijheid van vereniging . Het is het recht van een ieder zelf te bepalen door wie zij zich laten vertegenwoordigen. Wij zijn ervan overtuigd dat ook deze personen het licht gaan zien en iets meer respect voor huurders gaan tonen.

PARTICULIERE VERHUURDERS:
Bij de particuliere verhuurders is Park Investments zo’n beetje de grootste in oost, gelukkig hebben we daar in dit jaar voor de laatste huurders de zaak af kunnen sluiten met uitplaatsing. Voor de huurders de beste oplossing. Makelaar Voogd ook zo’n misbaksel die zich in de watergraafsmeer op vrij grote schaal schuldig maakt aan woningonttrekking. Om daar van een 3/4 kamerwoning 5/6 studentenkamers van te maken a € 600/€ 700 pm 1 toilet 1 keukentje. Wij zijn dit jaar wederom geconfronteerd met “projectontwikkelaars”die telkens vergeten dat je als lid van een VVE verplicht bent om je bijdrage in het onderhoudspotje te doen. Gevolge bij problemen is er onvoldoende geld in de kas. Het kost ons veel tijd en energie om deze figuren tot rede te dwingen

OVERLEG:
Het overleg met het stadsbestuur verloopt naar wens ondanks het opheffen van de Stadsdelen. Wij zijn gelukkig in de laatste jaren in staat geweest om een goede band met het ambtenarencorps op te bouwen zodat wij gelukkig nog met korte lijntjes kunnen werken. Een uitzondering moeten wij helaas hierop maken de directeur wonen kunnen wij naar onze mening niet vertrouwen. De weg naar de Stopera konden we al, die hebben wij geïntensiveerd. De eerste verzoeken voor handhaving en/of bemiddeling zijn al uitgegaan en met goed gevolg.

LEDEN WERVEN/PUBLICITEIT/INFORMATIE:
Wij mogen ons gelukkig prijzen dat wij ondanks de vele mutaties door sloop en renovatie nog steeds groeiende zijn, de inzet van informatieavonden zowel wat betreft huurrecht als energie hebben geleid voor een gunstig resultaat voor huurders betere isolatie dubel glas enz. Vrijwilligers die regelmatig flyers rondbrengen, de interesse van radio en tv, en de drukbezochte spreekuren zijn wij in staat om ons zelf te handhaven. Het dit jaar opgezete radioprogramma Bewoners Alert blijkt een doorslaan succes te zijn geworden. Het ontbreekt alleen nog aan in bellers. Vele schijnen het nog altijd makkelijker te vinden om bestuursleden in de supermarkt of op straat aan te spreken, wij preveren dat men in belt. Het is soms nogal storend als wij onze boodschappen doen aangesproken te worden. Ook bestuursleden hebben een priveleven.
WAT TE VERWACHTEN IN 2016:
Het wanbeleid vanuit den Haag zal zich nog wel even doorzetten gezien het ondemocratische gehalte van deze regering. De dictators van de VVD zullen ons wel weer met maatregelen van bestuur knechten. En de bedriegers Samsom en Spekman zullen ongetwijfeld als brave malloten hun bevelen uitvoeren. Wij houden u op de hoogte. Luistert u vooral naar ons programma Bewoners Alert iedere donderdag van 13.00 tot 15.00 uur op salto FM. Heeft u ideeën of wilt u meewerken op wat voor wijze dan ook neemt u vooral contact op u bent van harte welkom
2015 EEN ACTIE JAAR HELP MEE WERF LEDEN VERSTERK UW BESTUUR!

Stadgenoot zet weer uit

Stadgenoot is een moeilijke leerling in de kolenkitbuurt proberen zij weer mensen met een tijdelijke contract na vele jaren eruit te zetten.U herinnert zich ongetwijfeld de strijd die de huurdersvereniging Oost samen met de bewoners in de Platanenweg hebben gevoerd . Die zaak hebben we toen gewonnen. Maar dit maakt voor Stadgenoot niet uit zij herhalen gewoon dezelfde stappen. Nu in de Kolenkitbuurt. Donderdag 28 januari 13.00 uur komt Khadija een alleenstaande moeder haar verhaal doen in het Programma Bewoners Alert.

Wij vragen uw aandacht. Deze bewoners verdienen onze steun!

Verklaring verwijdering nieuwsbrief 5

Op verzoek van medewerkers van het Wijksteunpunt wonen. Heb ik besloten NB 5 van de site te verwijderen. De inhoud sta ik volledig achter. Maar was zeer zeker niet bedoeld als aanval op de medewerkers van wie ik in de afgelopen jaren keer op keer heb ervaren dat zij met hart en ziel bewoners trachten te ondersteunen. Ik heb het alleen over de directie gehad. En het is daar aangekomen dus is het doel bereikt.

Uw voorzitter

Droevige Mededeling

Beste leden helaas is u vereniging getroffen door een virus. Dankzij deze cybercrimineel ligt onze hele administratie aan duigen. Ik hoop dat u het geduld heeft om even te wachten tot we deze crisis overwonnen hebben. Het Bestuur

Ondernemers

De Huurdersvereniging Oost gaat zich inzetten voor de kleine ondernemer.
Wat wij willen en kunnen bieden:
Wij hebben een netwerk dat al jaren bestaat. Wij willen o.a. dat de vijfjarige huurverhoging verdwijnt. (Deze is ongelimiteerd).
Wij willen rechten voor de kleine ondernemer.
Wij bieden:
*een vereniging die zich hiervoor sterk maakt
*juridische hulp. (Eerste gesprek is gratis)
*Juridisch spreekuur vrijdag van 11.00 tot 13.00 uur
Wij willen:
*er zijn voor alle problemen met verhuurders.
*in samenspraak met de politiiek het kleinbedrijf beschermen.

Met meer leden worden wij sterker.
Het is mogelijkk lid te worden voor slechts 25,- euro per jaar.

EIGEN HONK 2

IMG-20150509-WA0006
Zoals u ziet word er hard gewerkt in ons eigen honk. Helaas ondanks de royale bijdrage van bestuur en vrijwilligers komen wij nog ongeveer € 5.000 tekort. Wij houden er niet van maar we moeten u vragen of u mee zou willen doen. Stort dan een bijdrage op rekeningnummer NL34INGB0009273287 onder vermelding van donatie Eikenweg. Er zullen vele leden u dankbaar zijn. Het bestuur

casus van de linden

Casus Van der Linden.

Locatie: Juwelierszaak ‘De juiste tijd’.
Adres: Mauritskade 112.
Delict: moord met voorbedachte rade.
Het zou een aflevering van Baantjer kunnen zijn, maar helaas, dit is geen amusement.
Mijn vriend Marc ontving de eerste brief van woonstichting De Key in 2004. Hij
moest i.v.m. buurtsanering zijn zaak en woning verlaten.
Maar Marc liet zijn broodwinning na 30 jaar hard werken niet zomaar afpakken.
Gesteund door de Huurdersvereniging oost en politiek ging hij het gevecht aan. Ook
voor zijn, inmiddels afgekochte en afgehaakte, mede slachtoffers/middenstanders
maakte hij zich sterk.
De Key hield zich niet aan de afspraken. Afmetingen en vereiste voorzieningen om
zijn beroep te kunnen uitoefenen werden genegeerd.
Marc ging dwarsliggen. Er volgde 5 rechtszaken, van bodemprocedures tot aan de
Hoge Raad. Laatste uitspraak; de advocaten moesten het onderling uitonderhandelen.
Inmiddels heeft Marc jarenlang de oude huur betaald, zonder dat hij zijn zaak kon gebruiken.
Het gaat om tienduizenden euro’s. Zijn advocaatkosten zijn inmiddels tot grote hoogte opgelopen.
Om te kunnen overleven heeft Marc her en der nog eens flinke bedragen moeten lenen.
23 Inbraakpogingen, 9 roofovervallen, 7 steekwonden, en een hongerstaking hebben
hem niet kunnen breken. Sociale woningstichting De Key biedt hem nu een fooi van
10.000 euro, maar dan moet hij zijn huurcontract inleveren. Ik vraag me af,
geven ze hem er een kistje en een touw bij?
Rob de Ketter.

Repareer wetgeving inkomensafhankelijke huurverlaging!

20140811_meldpunt_hurenDe Amsterdamse afdeling van de SP is een meldpunt begonnen over te hoge sociale huren. Daar loopt het naar verluid inmiddels storm.  Ook wethouder wonen Laurens Ivens wil dat er een einde komt aan de torenhoge sociale huren. Die huren zijn vaak zo hoog geworden dat als een huurder op inkomen achteruit gaat, deze geen huurtoeslag meer kan aanvragen omdat de huurprijs is gestegen boven de 700 euro door de afgelopen jaren van huurstijging boven de inflatie. De wetgeving van minister Blok gaat daar helaas falikant de mist in. Waar het de bedoeling zou zijn dat een extra huurverhoging zou kunnen worden teruggedraaid moeten de huurders nu op hun knietjes op de corporaties te smeken om een huurverlaging naar 700 euro, zodat ze huurtoeslag kunnen aanvragen als ze dat nodig hebben. Repareer die wetgeving!

Verder lezen

Bewoners winnen van Anti-kraak BV en Stadgenoot

De antikraakbewoners van de Platanenweg en Olmenweg, de zogenaamde Parooldriehoek, hebben hun hoger beroep tegen AK Holding BV (voorheen Antikraak BV) en Stadgenoot gewonnen. Hoera! Lees hier het Parooldriehoekarrest. De bewoners hadden volgens het Gerechtshof in 2011 dus een gewone huur overeenkomst met AK Holding BV. De bewoners zijn destijds dus ten onrechte gedwongen de woningen te ontruimen. 

Destijds was Stadgenoot vastbesloten om de 90 antikraakbewoners in de Parooldriehoek op basis van hun in de maag gesplitste antikraak contracten van AK Holding op straat te zetten. Dit om vervolgens studenten te huisvesten op basis van (alweer tijdelijke) campuscontracten. De bewoners en Huurdersvereniging Oost hadden in 2011 een protestmars van de Parooldriehoek naar Stadgenoot georganiseerd. De studentenvakbond ASVA had, ter ondersteuning van de zittende bewoners, studenten opgeroepen de woningen in de Parooldriehoek te boycotten. Dit mocht echter allemaal niet baten en de bewoners raakten hun huizen kwijt. Verder lezen

Inkomensgrens sociale-huur verhogen? Huurbescherming vs woningnood

De PvdA en de ChristenUnie willen de inkomensgrens voor sociale huurwoningen verhogen van 34.000 naar 43.000 euro. Vandaag, 19 november 2013, hebben de twee partijen tijdens de begrotingsbehandeling dit voorstel gedaan aan minister Blok voor Wonen. Dit lijkt een goed voorstel waar al lang op gewacht wordt. Maar dat is het niet!

Woningzoekers met een inkomen (of een gezin met gezinsinkomen) van net boven 34.000 vallen nu op alle vlakken buiten de boot voor een betaalbare woning. Deze groep woningzoekers of doorverhuizers lijkt dus geholpen met de verhoging van deze inkomensgrens. Echter stellen de partijen, met PvdA’er Monasch voorop, niet alleen voor de inkomensgrens voor sociale huurwoningen te verhogen… Ze willen dit koppelen tijdelijkehuur contracten voor 5 jaar! De woonnood wordt dus uitgeruild tegen de huurbescherming van vele (toekomstige) huurders.

Verder lezen

Nieuw: wurghuren voor ouderen in WIBO-woningen

De Huurdersvereniging Oost trekt voortdurend aan de bel over de sterk gestegen huren. De aanvangshuren bij een nieuw huurcontract zijn vandaag de dag, na alle veranderingen in de huurprijsregels zo hoog, dat veel meer mensen dan je zou denken in de knel komen. Zo ook in een WIBO-complex in de Wagenaarstraat in Amsterdam-Oost waar nu ook ouderen die het toch al niet breed hebben door de hoge huur financieel in de problemen komen, terwijl dit complex toch juist speciaal voor deze doelgroep is gebouwd.

 

Wurghuren WIBO-woningen from Huurdersvereniging Oost on Vimeo.

Zie ook de berichtgeving over hetzelfde complex op AT5.

Weiger de huurverhoging…

…doe mee aan een bezwaarschriften-verstopping!

.
Het is nu wel mooi geweest: financieele hotshots blijven hun zakken vullen, die van de huurders worden leeggeklopt. Toch vinden de dames en heren politici de huurverhogingen ver-schrik-ke-lijk redelijk. De maatschappelijke verontwaardiging blijft verstopt lijkt het. Of komt dit doordat de belangenorganisaties van de huurders jarenlang stroop om de mond hebben gesmeerd bij de huisbazen en hun politieke vrienden?

Beste huurders: nu zijn jullie aan zet. Verstop de stroom van huurverhogingen met bezwaarschriften! Hulp nodig? Kom langs op een van onze inloop-avonden in de buurt voor hulp met bezwaar indienen.

Zelf bezwaar maken kan met behulp van dit  voorbeeld: BezwaarschriftJaarljkseHuurverhoging-principieel (pdf)

Verder lezen

Nieuwsbrief 2

Afgelopen maand weer een tijd van stressen, het mallotenaccoord van de regering was natuurlijk een bron van ergernis. Er was een klein lichtpuntje. De woonbond kwam ogenschijnlijk tot het besef dat zij belangenbehartigers waren voor de bewoners. Verder lezen

Drama Rochdale / Alvast aan Afrikanerplein zet zich voort

Afgelopen week heeft de Huurdersvereniging Oost een raadsadres ingediend bij de stadsdeelraad Oost. De Huurdersvereniging Oost (HO) vraagt met dit raadsadres nogmaals aandacht voor de situatie rond de panden van woningcorporatie Rochdale aan het Afrikanerplein. Rochdale heeft de woningen aan het Afrikanerplein tegen duidelijke toezeggingen aan bewoonster en portefeuillehouder Reuten in niet in de verkoop en niet terug in de verhuur gedaan. Wat deze corporatie wel heeft gedaan is de bewoonster, via antikraakburo Alvast, laten weten dat zij uit de woning moet vertrekken. Verder lezen

Huuralarm – 12 maart Den Haag | AFGELAST !

BENT U HET OOK ZO ZAT ? BEZUINIGINGEN EN EXTREME HUURVERHOGINGEN ?

DE HUURDERSVERENIGING WEL!

DAAROM SLUITEN WIJ ONS AAN BIJ EEN DEMONSTRATIE IN DEN HAAG. GA MEE LAAT VAN U HOREN! 12 MAART IS DE DAG.

BINNENKORT MEER OVER DE ORGANISATIE KIJK OP
WWW.HUURDERSVERENIGINGOOST.NL

UPDATE: Inmiddels in duidelijk dat deze manifestatie is afgelast. De eerste kamer gaat op 5 maart stemmen over het Carnavalsaccoord. De Woonbond wil daar nog wel aanwezig zijn met een “actie-delegatie”, maar dan is het natuurlijk wel te laat.

Nieuw bewonersinitiatief dubbelglas in Tweede Oosterparkstraat

Vrijdagavond 21 december heeft Huurdersvereniging Oost (HO) een bewonersavond georganiseerd voor de huurders van een complex uit de Tweede Oosterparkstraat. De woningen van woningcorporatie De Key hebben allemaal enkelglas. Uit onderzoek van het Wijksteunpunt Wonen Oost en het Energieteam is gebleken dat door plaatsing van dubbelglas de woningen een labelsprong kunnen maken van label D, naar B!

Verder lezen

Verruiming van de Leegstandwet. Wat vind jij daarvan?

Stapje voor stapje wordt de Leegstandwet verruimd. Eerst van 3 naar 5
jaar, en nu wordt het onder omstandigheden zelfs mogelijk om een
gebouw tot maximaal 10 jaar tijdelijk te verhuren(wetsvoorstel 33436).
Het bijna ironische is dat in de memorie van toelichting te lezen is
dat  "wordt gewaarborgd dat geen uitholling van de huur (prijs)
bescherming optreedt in reguliere verhuurgevallen". Voor de zittende
huurders met een 'vast contract' is de rechtspositie nog prima
geregeld maar de  groep huurders zonder regulier huurcontract wordt
steeds groter.

Verder lezen

Omdat er geen woningen zijn, maar eigenlijk wel

Tijdelijke verhuur lost geen probleem op, het verhult een probleem. Namelijk dat een groeiende groep starters op de woningmarkt wordt gedegradeerd tot tweederangs burgers. Maar nee, de VVD-PvdA regering steekt  de vingertjes in de oren en zingt heel hard “LALALA”. Volgend jaar “mag” je tot maximaal 10 jaar ergens tijdelijk wonen volgens de nieuwe plannen.

Verder lezen

Niet te best,.. nieuwe plannen voor de woningmarkt.

Je moet altijd beginnen met het goede nieuws.
In de plannen betreft huur- en woonbeleid van
Kabinet Rutte 2 (PvdA/VVD) moeten corporaties
weer dienstbaar worden aan het publiek belang.
Dus niets geen maatschappelijk gesubsidieerde
projectontwikkelaars meer maar terug naar het
bouwen, verhuren en onderhouden van sociale
huurwoningen, ook wordt er ingezet op schaal-
verkleining van corporaties. In het verlengde
hiervan mag je verwachten dat het nu dan
definitief afgelopen is met de belachelijke inkomens van corporatie
directeuren en bijbehorend zonnekoning gedrag. 'Halleluja!'

Slecht
Maar daarmee hebben we het positieve deel van de Kabinetsplannen dan
ook afgesloten, de rest van de plannen zijn bedreigend en zelfs
ronduit slecht voor betaalbaar wonen in Amsterdam Oost, de hele stad
en grote delen van de rest van het land. Eventjes onder elkaar is
Rutte 2 het volgende van plan:

Verder lezen

Achterstallig onderhoud? Niet doorschuiven maar aanpakken!

Op donderdag 1 november werd uw voorzitter gebeld door een
bewoonster in de Vrolikstraat, het verhaal is dat zij sinds maart aan het smeken is bij haar verhuurder of de lekkage in haar toilet kon worden verholpen. Na maanden lang geen reactie, kreeg zij op 1 november een e-mail van de beheerder dat de eigenaar niet van plan was om ook maar iets te doen, omdat zij naar zijn smaak te weinig huur betaalde! Dit terwijl de huur notabene al jarendoor door de Huurcommissie verlaagt en bevroren is, als sanctie tegen het niet verhelpen van de lekkage en andere onderhoudsgebreken. Voordat de bewoonster weer de oude huur gaat betalen moet de verhuurder toch echt eerst de gebreken in de woning gaan aanpakken.
In ieder geval is uw voorzitter gaan kijken nadat hij het noodtelefoontje had gehad. De foto spreekt voor zich. Ik heb toen wat raadsleden gebeld en de heer Simon Deurloo (Raadslid Oost, PvdA) heeft toen onmiddellijk naar de wethouder wonen gebeld. Die stuurde een inspecteur en een noodreparatie was het gevolg. De eigenaar heeft daarna een aannemer de opdracht gegeven om een offerte te laten opstellen i.p.v. het onmiddelijk te laten repareren. Waarom zou je een huurder die al jarenlang een scala van klachten heeft nu niet eindelijk eens direct geven waar zij recht op heeft?

UPDATE: Deze zaak op AT5 (maandag 12 november), zie HIER

Ook in Amsterdam-Oost: monumentenhuur onbetaalbaar

liesbeth "list" spies

Houdt dat mens nou nooit op? Liesbeth List aka Minister Spied kom er maar weer in! Huurwoningen in Rijksmonumenten krijgen in het WWS 50 (vijftig) extra punten bij, bovenop de schaarstepunten. Denk nou niet: “ik woon niet in de grachtengordel, daar heb ik niet mee te maken” Helaas: ook de klassieke arbeiderswoningen hebben inmiddels vaak een rijksmonumentenstatus. Neem het Betondorp of Jeruzalem in de Watergraafsmeer. Respectievelijk in de jaren 20 en jaren 50 gebouwd en sindsdien niet bijster goed onderhouden, maar wel erg monumentaal.

Verder lezen

Gluurverhoging: GroenLinks aan zet

Demissionair Minister Spied is het niet gelukt de gluurverhoging door de Eerste Kamer te loodsen. De PVV die in de Tweede Kamer nog instemde is doet aan dit kadootje aan de vastgoedsector niet meer mee.

Haar en onze blik richt zich nu op Groen Links. De Tweede Kamerfractie tekende voor het Kunduz-accoord waar de extra 1% huurverhoging voor inkomens tussen de 34k en 43k mee dichterbij kwam. De extra gluurverhoging van 5% voor inkomens boven de 43k  leek toen al een feit, ware het niet voor de door de huurders van Amsterdam-Oost gewonnen rechtzaak. Er is nu een kans om deze onzinnige huurverhogingen helemaal van tafel te vegen, en laten we dan ook de Donnerpunten (aka de verhuisboete) meteen niet vergeten.

Of gaat GroenLinks -met de verkiezingen in zicht- toch de huurders verraden ? Wij wachten af…

Ymere en de vastgoed politie – vervolg

opruiend?Vanvond heeft de Kraakgroep Oost een eerder met veel geweld ontruimd pand opnieuw bezet met meer dan honderd sympatisanten. Waar het de afgelopen zondag nog faliekant mis ging in de Simon Stevinsstraat, was het vanavond een dubbeltje op zijn kant.

Volgens SP-raadslid Gerard van de Molen die wederom polshoogte kwam nemen, kwam na de kraak de politie wederom in grote getale opdagen. Een paar agenten te paard sloegen nog wel met de lange lat, maar vrij kort daarop trok de politie zich terug, door ingrijpen van de chef.

Vanavond werd bekend dat ook de burgemeester het ontruimingsgeweld niet zag zitten. Zie hieronder de open brief die Van de Molen aan de politie schreef:

Verder lezen

Ymere en de vastgoed politie

Het bestuur van de huurdersvereniging Oost is altijd een tegenstander geweest van de idiote door malafide vastgoed-belangen gemotiveerde wet Kraken en Leegstand en heeft er geen probleem mee als een nieuwe Tweede Kamer na 12 september deze wet weer van tafel haalt. Tenminste, zolang deze discussie maar niet afleidt van de kern van de discussie over kraken, en dat is voor ons woningzoekenden met een verhaal enerzijds en verhuurders die hun sociale verplichtingen niet nakomen anderzijds.

Dan horen we dat een groep vreedzame krakers zondag een leegstaande woning kraakten in het Willem Beukels-complex in Oost, waar Ymere ingrijpende plannen door de strot van de bewoners wil drukken. De nieuwe bewoners worden met deelraadslid Gerard van der Molen als getuige met zulke geweldszucht en aperte politieleugens gepoogd het zwijgen op te leggen dat je een gevoel bekruipt. Een sterk gevoel dat Ymere, die de politie van te voren de opdracht heeft gegeven tot de ontruiming en zich bovendien achteraf niet van deze actie afkeert in feite de huurders van het Willem Beukels-complex een voorbeeld voorhoudt: vandaag de krakers, morgen jullie.

De Key draait de dubbeltjes(-woningen de nek) om

De dubbeltjeswoningen aan de Mauritskade waren het eerste bezit van de Key. De bewoners lijken op een slechte tweede plaats te komen als de Key telkens het plan voor de nodige opknapbeurt wijzigt.

Instant update: Het stadsdeel heeft de bouw stilgelegd omdat de Key de begane grond en het trappenhuis van een bewoner alvast proactief had omgetoverd in een bouwplaats voor funderingswerkzaamheden (lees: extreme overlast veroorzaken om de bewoner te doen vertrekken).

Rochdale en Alvast veroorzaken anti-kraakmisère aan Afrikanerplein

Afgelopen zaterdag 21 april 2012 is de landelijke campagne ‘Weiger de controleur zet een ander slot op je deur!‘ van de Bond Precaire Woonvormen (BPW) van start gegaan. Ook in Amsterdam Oost heeft antikraak bewoonster Gabrielle, met hulp van de Huurdersvereniging Oost, haar voordeur slot vervangen om op die manier haar huisvrede en privacy terug te pakken van het anti-kraakbureau Alvast.

Verder lezen

Toch gluurverhoging? Maak bezwaar!

Het was even wachten, maar de minister is na het slechte nieuws natuurlijk meteen weer verder gegaan met de knuffelsessie met haar vastgoed-vrienden. Ook al heeft Spies inmiddels erkent dat het voor 1 juli niet meer gaat lukken om haar vienden de zakken te laten vullen de wet te wijzigen, bij wijze van service aan onze leden bijgaand een standaard bezwaarschriftje als de huisbaas zich toch moest melden met een gluurverhoging. Onderstaande bestandje kun je zo invullen en opsturen!

bezwaarschrift_extra_huurverhoging_GNU