Bewoners winnen van Anti-kraak BV en Stadgenoot

De antikraakbewoners van de Platanenweg en Olmenweg, de zogenaamde Parooldriehoek, hebben hun hoger beroep tegen AK Holding BV (voorheen Antikraak BV) en Stadgenoot gewonnen. Hoera! Lees hier het Parooldriehoekarrest. De bewoners hadden volgens het Gerechtshof in 2011 dus een gewone huur overeenkomst met AK Holding BV. De bewoners zijn destijds dus ten onrechte gedwongen de woningen te ontruimen. 

Destijds was Stadgenoot vastbesloten om de 90 antikraakbewoners in de Parooldriehoek op basis van hun in de maag gesplitste antikraak contracten van AK Holding op straat te zetten. Dit om vervolgens studenten te huisvesten op basis van (alweer tijdelijke) campuscontracten. De bewoners en Huurdersvereniging Oost hadden in 2011 een protestmars van de Parooldriehoek naar Stadgenoot georganiseerd. De studentenvakbond ASVA had, ter ondersteuning van de zittende bewoners, studenten opgeroepen de woningen in de Parooldriehoek te boycotten. Dit mocht echter allemaal niet baten en de bewoners raakten hun huizen kwijt.

De bewoners zijn in 2011 ten onrechte hun huurwoning kwijtgeraakt blijkt uit het arrest van het Gerechtshof. Anti-kraak bedrijven zijn de kakkerlakken in een vieze keuken die de woningmarkt heet, daar hoeven we weinig van te verwachten. Maar de sociale volkshuisvesters?.. Veranderen corporaties wel iets aan hun handelen? Frans Ondunk van de Huurdersvereniging Oost zegt: “Het wordt tijd dat corporaties stoppen met uitbestedingsconstructies met antikraakbedrijven. Zijn ze helemaal gek geworden? Corporaties hebben een sociale taak, en die moeten ze uitvoeren ook.”

De onterecht ontruimde bewoners van de Parooldriehoek hebben nu natuurlijk recht op een vette schadevergoeding en in geval dat zij nog niet goed gehuisvest zijn moeten ze toch van Stadgenoot een verhuiskosten vergoeding en vervangende woning aangeboden krijgen. Of niet? Even wachten hoe Stadgenoot op het arrest reageert…

Reacties zijn gesloten.