Woonbond en HV Amsterdam zetten rechtszaak over maximumhuren door

De Woonbond en de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) hebben het kort geding tegen de staat verloren, maar geven zich nog niet gewonnen. Een bodemprocedure moet duidelijk maken of minister Donner de maximumhuren had mogen verhogen.

Vandaag (20 oktober) deed de rechter uitspraak in het kort geding dat de Woonbond en de Huurdersverening Amsterdam hadden aangespannen tegen de staat. Van de kortgedingrechter mag minister Donner de gewildheid van een woning opnemen in het puntenstelsel, waarmee de maximumhuur in schaarstegebieden hoger mag worden dan daarbuiten.

De Woonbond en de Huurdersvereniging Amsterdam vinden dat de rechter een te ruime interpretatie geeft van een wetsartikel in de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en gaan in een bodemprocedure verder met de rechtszaak. Vandaag wordt de dagvaarding verstuurd waarmee die procedure in gang wordt gezet.

Voorzitter Frans Ligtvoet van de HA: ‘De uitspraak is vanzelfsprekend teleurstellend. Wij hadden graag gezien dat de maatregel van Donner met terugwerkende kracht van tafel was gehaald. Nu mogen verhuurders de huren in gemeenten met woningnood fors verhogen, wat ze ook daadwerkelijk zullen doen.’ De Woonbond en de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) zijn ervan overtuigd dat minister Donner deze maatregel niet had mogen invoeren zonder eerst twee wetten te wijzigen.

Hogere huur in gemeenten met woningnood

Sinds 1 oktober mogen verhuurders veel meer geld vragen als een sociale huurwoning een nieuwe bewoner krijgt. Om dat mogelijk te maken heeft Donner het woningwaarderingsstelsel (puntenstelsel) aangepast, via een zogenaamde Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). In 140 gemeenten met woningnood kregen alle sociale huurwoningen 15 extra punten. Woningen met een WOZ-waarde die hoger is dan gemiddeld kregen daar nog eens 10 punten bovenop, in totaal 25 extra punten dus. Voor 15 punten mag een verhuurder 73 euro in rekening brengen, voor 25 punten 123 euro.

Gat in rechtsbescherming huurders

Om de maatregel door te kunnen voeren had Donner ook de Wet Waardering Onroerende Zaken moeten aanpassen, stelden de Woonbond en de HA. Woordvoerder Roseboom van de Woonbond : ‘Er is hier een gat geslagen in de rechtsbescherming van huurders. Donner zal dat gat zo snel mogelijk moeten dichten.’ Huurders kunnen namelijk niet bij de huurcommissie in beroep gaan tegen de hoogte van de WOZ-waarde, wat hen belemmert om hun recht te halen in uitspraken over de redelijkheid van de huurprijs. Op dit punt gaf de rechter kregen de Woonbond en de HA wel gelijk. Hij stelt dat wijziging van de Wet WOZ wel degelijk noodzakelijk is om een uitspraak van de Huurcommissie over de redelijkheid van de huurprijs mogelijk te maken.

Donner heeft Kamer verkeerd geïnformeerd
Opmerkelijk is dat Donner de Kamerleden herhaaldelijk verkeerd heeft geïnformeerd. In de uitspraak van de kortgedingrechter staan daarvan twee voorbeelden. De Woonbond en de HA zullen niet nalaten de Tweede Kamerleden er op te wijzen dat dit bij herhaling is gebeurd.