Nieuwsbrief 8

De verkiezingen zijn achter de rug. De uitslag is voor mij niet verbazingwekkend gezien de geringe belangstelling voor de voorafgaande debatten. Nederland wordt dus weer een aantal jaren geteisterd door het rechtse asociale beleid. Ik ben zo vrij om u de waanzinnige huurverhogingen van dictatoren Donner en Spies in herinnering te brengen. En de werkelijk waanzinnige premieverhogingen en de mindere dekking van de zorgverzekering. Het zal de rechtse kiezer zijn die massaal naar de stembus is gegaan. We zullen de gevolgen gaan voelen deze jaren.

Wat mogen wij verwachten van de te verwachten VVD / PvdA regering?

  • De verhoging van het eigen risico tot €350. De verzekeringsmaatschappijen hebben al aangekondigd dat de premie van de zorgverzekering (verkocht door een mislukte historicus van VVD huize) fors zullen stijgen.

  • Huurverhoging voor huurders in alle inkomensgroepen. Leuk bedacht: is de volgende stap het afstemmen van de prijs voor uw dagelijks brood op uw inkomen?

  • Zeker wat de VVD betreft: de aanslag op de oudere (ach wat moet je ermee?) met de korting op de pensioenen. Er wordt al jaren een aardig verhaal in de rondte gebracht over jongeren die voor die pensioenen moeten opdraaien. Wat is er met de premie gebeurd die de ouderen de afgelopen 40 jaar hebben betaald?

Maar de verkiezingen zijn geweest.

Ik was laatst bij de ceremonie ter gelegenheid van het tekenen van de overeenkomst kaderafspraken (ach, we werken er pas 9 maanden mee). Een medewerkster van de Alliantie vertelde dat die afspraken wat haar corporatie betreft niet nodig waren. Zij wees naar een bestuurder van de huurderskoepel van die club, die het driftig beaamde. Juist met deze corporatie heb ik in het verleden nogal eens gediscussieerd over het serieus nemen van bewonerscommissies. Het viel op wel op dat de Alliantie zich altijd afvroeg of de bewonerscommissie een goede vertegenwoordiging was van de zittende bewoners als deze een andere mening had dan de corporatiemedewerkster Ik heb toen geen reactie gehoord van de koepel. Dezelfde medewerkster verkondigde doodleuk dat een draagvlakonderzoek niet door zo’n bureautje gedaan hoefde te worden, de Alliantie kon het zelf beter!

Ongehoord, gezien het onderzoek dat wij in 2011 naar de handel en wandel van deze corporatie in Oost hebben gedaan (De Lift, april 2011). Daar was de directeur heel boos over. Haar commentaar naar mij: “U doet of wij dit soort dingen bewust doen.” Als dat niet zo is, moet u zich toch echt gaan afvragen of u wel op de juiste plaats zit.

Een huurder werd slachtoffer van de renovatiedrift van de Key. De corporatie had het contract met de energieleverancier maar even opgezegd. Per ongeluk natuurlijk, maar het koste de huurder wel even €1600! Achteraf, na nogal wat heen en weer geschrijf, is het rechtgetrokken maar het is niettemin het zoveelste voorbeeld van wangedrag van deze corporatie. Wanneer word deze medewerker, die al jaren voor problemen zorgt, nu eens gecorrigeerd?

Wij houden u op de hoogte.

Frans Ondunk

Voorzitter

 

Reacties zijn gesloten.