Nieuwsbrief 6

Deze maand beginnen we met goed nieuws. De Eerste Kamer heeft de behandeling van de gluurverhoging in de ijskast gezet in afwachting van een ander voorstel van de regering. Het leuke is dat nu het kabinet demissionair is, ook de VVD zijn bedenkingen heeft. PVV heeft zijn steun ingetrokken omdat zij niet meer gebonden zijn aan het regeer akkoord. De PvdA heeft gehakt gemaakt van dit voorstel. GroenLinks hield de bezwaren zoals zij die al hadden volgens de SP was en is dit voorstel onaanvaardbaar. Gelukkig krijgt de huurdersvereniging steun uit onverwachte hoek. Mevrouw Spies heeft meegedeeld dat zij geen doorstroming kan garanderen als de huurverhoging door zou gaan (natuurlijk niet, dat kunnen wij haar wel garanderen).

 

Zij zal zich nu gaan buigen over het onzalige plan Wonen 4.0, het geesteskindje van de Woonbond, NVM, Aedes en nog wat van die clubs. Naar onze mening is dat hele plan ondeugdelijk. Later meer hierover: het is te ingewikkeld om al die onzin in deze nieuwsbrief te behandelen.

Zelfs in de zomer is het onrustig aan huurdersfront. De Key gaat vrolijk verder met huurdertje treiteren: in de dubbeltjeswoningen met trilboren onder de man slopen en tegelijkertijd juridische procedures tegen de huurder aanspannen. Huurders hebben maar te doen wat de grote corporatie wil, zo niet maken wij u het leven onmogelijk! U bent gewaarschuwd.

Ook in de Dapperbuurt is de Key nog steeds niet klaar. Naar nu blijkt hebben zij een industriële afzuiging gebouwd voor twee zaken, maar zijn ze vergeten de bouwvergunning aan te vragen. Of valt dit ook onder de gedragsregel: wij doen wat wij willen, er bestaat voor ons geen wet- en regelgeving. Over de rest van de misdragingen zullen we het op dit moment maar niet hebben.

In de Vrolikstraat is ’s Winters binnen de corporaties aan het imiteren: zonder renovatie overeenkomst gewoon slopen en klooien om de bewoonde panden heen. Ook daar geldt: willen huurders niet horen, dan moet zij maar voelen. De wet op het overleg wordt gewoon terzijde geschoven, dat kan kennelijk tegenwoordig. Ben benieuwd wanneer dit eindigt. Ongelooflijk hoe asociaal deze verhuurders zich kunnen opstellen.

Nog een goed nieuwtje: in de Pretoriusstraat hebben wij handhaving af kunnen dwingen. U weet wel, de eigenaar die sociale huurwoningen ombouwde tot studentenkamertjes van € 500 per kamer. En dat vijf kamers per verdieping Kassa.

Gezien de politieke situatie in ons landje gaan wij, samen met politieke partijen, een debat over wonen organiseren. In de volgende Dwars informeren wij u uitvoerig over de donkere wolken die er op ons afkomen.

Bij het bestuur is het bericht binnengekomen dat Dwars zo ongeveer wegbezuinigt wordt.  Dit is uiteraard te gek voor woorden: een buurtkrant die u telkenmale informeert over wat er zoal gaande is, is natuurlijk lastig. Waarom zou je bewoners van goede en integere informatie voorzien? Daar maak je de bevolking maar mondig mee. Bent u het niet eens met de bezuiniging, stuur dan een mail naar info@huurdersverenigingoost.nl. Wij zorgen dat die mails op de juiste plaats terecht komen.

Ondanks dit alles wens wij u een prettige vakantie en zien u graag in augustus terug.

 

Frans Ondunk, uw voorzitter

Reacties zijn gesloten.