Nieuwsbrief 4

HOERA  HOERA  HOERA!. De huurdersvereniging Oost heeft samen met andere huurders het kortgeding tegen de staat gewonnen.
Hoe zat het ook alweer? Minister Spies heeft het onzalige idee van haar voorganger geërfd om mensen met een verzamelinkomen van € 43.000 een extra huurverhoging op te leggen van 5%. Zij regelde met de staatssecretaris van financiën dat de Belastingdienst de inkomsten van de huurders moest doorgeven aan verhuurders.

De Belastingdienst heeft tussen 1 februari en 6 april de gegevens van 1.500.000 huurders doorgegeven aan verhuurders (cijfers van landsadvocaat). Let wel: de dienst kon niet de gegevens per persoon doorgeven, maar die per adres. De huurder moet dan maar aantonen dat er mensen op dat adres wonen waarmee men geen economische eenheid vormt (verhuur van een kamer bijvoorbeeld)

De huurdersvereniging was en is van mening dat er geen enkele grond bestaat om deze inbreuk op de privacy te rechtvaardigen. De minister schermt met de betrouwbaarheid van corporaties; zij zegt dat zij zorgvuldig met de verkregen informatie zouden omgaan. Een zeer naïeve gedachte: in een rapport van AEDES, de koepel van de corporaties, weet 60% van de werknemers niet hoe zij met privacy gevoelige informatie hoort om te gaan. De gegevens worden aan vrijwel ieder partij die er om vraagt gegeven.
Daarnaast moet je je toch ook afvragen, als je de berichten leest van wat er bij corporaties misgaat, -Vestia, Rochdale, De Key, om er maar een paar in herinnering te brengen- waar dit vertrouwen op is gebaseerd. Bovendien heeft de minister zich, voor zover ik heb kunnen zien, nooit gedacht aan de particuliere verhuurders. Naast de fatsoenlijke zijn er toch ook wel enige onfatsoenlijke verhuurders. Bij ons is een particuliere verhuurder bekend die een straf uitzit wegens fraude en afpersing. De minister en haar uitgebreide staf konden dit niet waarnemen.
De belachelijke onderbouwing van de minister dat deze huurverhoging bijdraagt aan de bestrijding van scheefwonen haalt het ook al niet. Voor die groep die echt wel wat extra huur kan betalen -zo tussen de €700 en €1200- zijn er geen woningen beschikbaar. De projectontwikkelaars hebben zich niets aangetrokken van de jarenlange schreeuw om woningen in die prijsklasse. Net zomin als zij zich veel gelegen lieten liggen aan normaal onderhoud, gezien het aantal huurcommissie zaken.
Ik heb een directeur van een corporatie horen zeggen dat de verhoging nodig is om nieuwe huizen te bouwen. Ach meneer, uw corporatie heeft hier in Oost een slechte naam wat onderhoud betreft. Een beter beleid en wat meer respect voor uw huurders zouden meer zoden aan de dijk zetten.
Gelukkig was er een kritisch gestemde rechter die oordeelde dat de staat deze maatregel moet intrekken: er is geen wettige basis voor. De staat moet alle verhuurders, die al over de gegevens beschikken, binnen één week melden dat de informatie ten onrechte verstrekt is en dus vernietigd dient te worden. Wat mij geen rustig gevoel geeft gezien het aantal verhuurders zoals hiervoor beschreven.

In een poging de rechtsgang te beïnvloeden vroeg de minister één dag voor uitspraak van de rechter een debat aan in de Tweede Kamer om de wet versneld in te voeren.

Wij doen een beroep op de leden van de Eerste Kamer de minister terug te sturen en haar aan te raden om veel zorgvuldiger met deze materie om te gaan. Ook roepen wij iedere rechtgeaarde volksvertegenwoordiger op de minister terug te roepen naar de Tweede Kamer en –hoe moeilijk het ook is met deze dictatoriale minister- haar ertoe te bewegen een fatsoenlijk beleid te voeren!

Weg dus met deze onzin! Laat de projectontwikkelaars eerst maar eens zorgen voor geschikte en betaalbare woningen voor de middengroepen .

Frans Ondunk, voorzitter

Reacties zijn gesloten.