Nieuwsbrief 2012 – 3

Deze maand begon slecht met het nieuws dat de Woonbond heeft afgezien
van de bodemprocedure tegen de staat over de Donnerpunten. De heer
Paping, directeur van de Woonbond, laat blijkbaar zijn gespreksrelatie
me de minister prevaleren boven het belang van de huurders. Gelukkig
heeft de Huurdersvereniging Amsterdam besloten deze procedure wel door
te zetten, met dank voor de inzet van Tjerk Dalhuizen van het ASW. U
hoort daar meer van zodra er iets bekend is.

De volgende misstand betreft de beslissing van minister Spies om de
belastingdienst informatie te laten verstrekken aan verhuurders of
bewoners meer of minder verdienen dan 43.000 euro per jaar. Let wel: dit
gaat over een verzamelinkomen van allen die op het adres ingeschreven
staan. Aan de bewoner om te bewijzen dat er mensen wonen waar geen
zogenaamde economische eenheid mee word gevormd! Als het inkomen hoger
is, volgt er een extra huurverhoging van 5 %.
Uw voorzitter vindt dit een schofterige inbreuk op onze privacy. Wat
wordt het volgende, informatie van de belastingdienst over wat wij
verdienen naar de supermarkten, zodat zij hun prijzen daarop af kunnen
stemmen? De huurdersvereniging heeft samen met wat vrijwilligers een
advocaat opdracht gegeven om een kortgeding te starten. Dit dient op 5
april. Wij houden u op de hoogte.

Ook deze maand blijven de klachten over gebrek aan handhaving bij ons
binnen komen. Ook het afgeven van splitsingvergunningen, waar naar de
mening van huurders de kwaliteitseisen niet worden gehanteerd, zijn
veelal gegrond. Wij zijn daarmee bezig. U hoort er binnenkort meer van.
Houd onze website in de gaten.

Zoals beloofd komen we nog terug op zaken die wij vorige maand onder de
aandacht van de wethouders hebben gebracht.
Ter herinnering: in de Pretoriusstraat werd de zolder zonder vergunning
verbouwd door de eigenaar (dus illegaal). De bouw is inderdaad
stilgelegd. Maar hoe nu verder? Gaat de overheid eindelijk handhaven en
wordt de zolder weer in de originele staat hersteld of wordt er alsnog
een omgevingsvergunning verstrekt? Het benedenhuis en tweede etage zijn
simpelweg onttrokken aan het sociale bestand.
Wat kunnen wij hier verwachten? Gaan de woningen terug in de sociale
sector of buigt ook hier onze overheid het moede hoofd in het belang van
deze zakkenvullende eigenaren? Vijf studenten op één etage tegen 500
euro per student is natuurlijk zeer aantrekkelijk voor deze heren; dat
is ongeveer 5 x zoveel als voor een sociale huurwoning gevraagd kan
worden!

De Javastraat kent ook een staaltje van fraai beleid : in een pand
woont sinds vele jaren een huurder op de 3e en 4e etage. Vanaf 2008
staan de eerste en tweede verdieping leeg . Wij hebben de overheid
verzocht ook hier te handhaven.
Nou, dat hebben we geweten: ambtenaren gingen op onderzoek (de
leegstand was nog niet opgevallen na 4 jaar), de verhuurder stuurde de
huurder een brief met de aankondiging van een huurverhoging van ruim
100%, omdat de samenvoeging nu officieel was! Afijn, twee ambtenaren
zijn komen kijken of alles was verbouwd zoals in de aanvraag was
aangegeven. Niet dus, er was niets verbouwd. Het huis verkeert in een te
slechte staat voor een splitsingsvergunning.
De eigenaar wil nu met een architect langskomen om een tekening te
maken hoe het wel wordt. Ik heb namens de huurder de eigenaar laten
weten dat hij zich gewoon aan de wet dient te houden, en dus geen
huurverhoging kan verwachten. Ik zal de dienst wzs wederom verzoeken te
handhaven op leegstand.

U ziet: wantoestanden genoeg. Een reden temeer om door lid te worden
van de Huurdersvereniging Oost zodat wij kunnen blijven strijden in ons
aller belang.

Wij blijven u op de hoogte houden.

Uw voorzitter; Frans Ondunk

Reacties zijn gesloten.