Op de bres voor buurtcentrum de Valreep.

Wel meer dan tweehonderd bewoners van Oost en andere sympathisanten zijn afgelopen 19 maart naar de Raadsvergadering gekomen om hun steun te betuigen aan het  buurtproject ‘Op de Valreep’.  Door middel van gebruik te maken van een inspreekbeurt heeft ook de Huurdersvereniging Oost haar steun uitgesproken voor dit subsidieloze buurtcentrum voor en door de buurt.

Dat de Valreep belangrijk is voor vele mensen uit de buurt werd uit de overweldigende opkomst wel duidelijk. SP en Meerbelangen waren ook al lang fan en keken kritisch naar de ontwikkelingen rond Oostpoort. Maar gisteravond hebben ook de PvdA en Groenlinks hun steun gegeven. Dhr. Helder van de PvdA fractie wilde verder gaan dan alleen een ‘ontruiming voor leegstand’ te voorkomen. Hij bepleitte dat met een bouwvergunning projectontwikkelaar OCP niet meer voor leegstand zal ontruimen. Daarom drong hij er bij portefeuillehouder Reuten en de Raad op aan  dat er gekeken moet worden hoe OCP bewogen kan worden om mee te werken, ten einde de Valreep te behouden.

Portefeuillehouder Reuten zegt dat dit moeilijk gaat worden. Daarom gaan verschillende partijen op initiatief van Helder een brief aan OCP schrijven met oa de mededeling dat de overgrote meerderheid van de Raad en Portefeuillehouder willen dat OCP nadrukkelijk gaat kijken naar de mogelijkheden die er zijn.

Iedereen denkt overigens dat projectontwikkelaar OCP een soort driekoppig monster is maar in werkelijkheid bestaat het voor 2/3 gewoon uit wooncorporaties Ymere en Stadgenoot, de sociale partners van de gemeente! Daar moet toch wat mogelijk zijn.

Hieronder de inspreektekst van HvO:

onze man aan het inspreken

Geachte leden van de commissie,

De huurdersvereniging Oost voelt zich geroepen om van de gelegenheid gebruik te maken een ondersteunend woord voor de vrijwilligers van de Valreep tot u te richten.

Een ondersteunend woord omdat we hier te maken hebben met wel een heel bijzonder project en tomeloze inzet van vrijwilligers. Een cultuurpodium, moestuintjes, ruimte voor kunst, kinderactiviteiten en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Keer op keer keert het Stadsdeel zich tegen deze groep enthousiastelingen. Een openingsmanifestatie moest kosten wat kost tegen gehouden worden met dwangsommen. Ja u schijnt niet te beroerd te zijn om dure juristen voor dit doel  in te zetten. Op regelrecht genante wijze wordt gedreigd met allerhande vervolgingen tegen deze enthousiaste vrijwilligers. Controleurs en handhavers zijn er niet weg te slaan. Dit terwijl het Stadsdeel zelf verantwoordelijk is voor de verloedering van dit prachtige monument. Dit terwijl deze handhavers in geen velden of wegen te bekennen zijn bij de verloedering van hele woonblokken in de buurt. Ja, als u Ymere en Stadgenoot zo kritisch aan zou pakken als u met de vrijwilligers van uw Stadsdeel doet zou de huurdersvereniging zich bijkans wel kunnen opheffen.

De huurdersvereniging zou u dan ook graag willen aanmoedigen om eens een kijkje te nemen en u te laten verrassen. Echt waar. Het is niet ver. Er ligt tussen dit stadsdeelkantoor en de Valreep slechts een moeras van belastingknikkers en niet gebouwde huizen. Maar daar kunt u gewoon omheen wandelen.

Laat u inspireren door de buurt inplaats van haar koste wat kost, tegen wil en dank te transformeren naar het idee van projectontwikkelaars met gelakte puntschoenen en paarse broeken.. Durf naast deze mensen te gaan staan. Kijk eens waarom deze vrijwilligers doen wat met kruiwagenladingen vol aan participatiebudgetten maar niet wil lukken. De huurdersvereniging wil u uitnodigen om uit deze ivoren stadsdeel toren te klimmen. Niet u bepaald of weet wat goed is voor het volk. Dat weten zij zelf wel. Uw taak is faciliteren.

Vanaf de Polderweg komt volgens de plannen een laantje te liggen wat Utopia moet heten. Utopia echter weten we allemaal bestaat slechts in dromen. Utopia zal lopen naar het Atlantisplein de verzonken stad. Waar nu De Valreep staat zal Avalon heten vernoemd naar een mythisch eiland. Je verzint het niet. Het geeft wel te denken. Worden wij voor de gek gehouden? Hoeveel van onze belastingknikkers worden nog in dit moeras geschoven?

Ten slotte wil de huurdersvereninging deze commissie vragen de portefeuillehouder te bewegen wat meer portefeuillehouder wonen te zijn en wat minder grote projecten. De echte portefeuillehouder grote projecten zit namelijk op een troon bij het OCP. Als hij aan het orgel draait mag u als deelraad slechts met het centenbakje bij de mensen gaan rammelen. Centjes voor Utopia.

De huurdersvereniging zou graag zien dat u bij het OCP er ernstig op aandringt deze vrijwilligers serieus te nemen en naar mogelijkheden te zoeken. Desnoods het contract open te scheuren om een beter onderhandelingspositie te verkrijgen. Lukt u het niet laat dan desnoods Maarten van Poelgeest het maar uitzoeken. De paden op, de lanen in! Succes!

 

 

Reacties zijn gesloten.