Strafwerk voor commissie wonen (inspraaktekst 28-11-2011)

Inspraakronde bij de commissie wonen huurdersvereniging Oost

Voorzitter, geachte leden van de commissie.

Als huurdersvereniging Oost voelen wij ons geroepen een woordje tot u te richten betreffende Vrolikstraat 268-296.

Zoals u wellicht bekend is er door de woonbond een draagvlakonderzoek gedaan welk door ’s Winters Binnen en de portefeuillehouder gewc-eend is .

Wc-eend kent u wellicht nog van de reclame: “ Wij van WC-eend adviseren Wc-eend”. Zo ook met de zelffeliciterende interpretatie van de draagvlakmeting door ‘s Winters binnen. Wat een verrassing, een meerderheid zou voor zijn.

Conflict ligt in dit geval in de kiesdeler van het onderzoek.

Kwalijk acht de huurdersvereniging het dat de portefeuillehouder meegaat in het gereutel van ‘s Winters binnen. In de brief van 5 oktober jongstleden van de portefeuillehouder aan de deelraad wordt een beroep gedaan op de kaderafspraken.  In die kaderafspraken echter wordt duidelijk omschreven hoe de kiesdeler werkt. Lege woningen zijn pertinent geen onderdeel van het draagvlakonderzoek.  Hierdoor kan geen andere conclusie worden getrokken dan dat het draagvlakonderzoek van ‘s Winters binnen slechts 55% aan zijn zijde heeft gevonden en niet de benodigde 70%.  Gezien het gedonder wat dit soort Wc-eend onderzoeken met zich meebrengen wil de huurdersvereniging nogmaals het belang van onafhankelijk onderzoek en interpretatie onderstrepen.

Buiten de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben over deze zaken heeft deze 70% huurders een wettelijke basis. Dit wordt omschreven in Burgerlijk Wetboek 7 artikel 220. Hierin wordt beschreven dat waneer 70% van de HUURDERS instemt er sprake is van een voorstel dat redelijk geacht kan worden. In de wetstekst worden verder geen mogelijkheden tot het verzinnen van creatieve of zelffeliciterende kiesdelers gelaten.

23 november jongstleden heeft u de kans gehad om allen voorlichting te krijgen aangaande de kaderafspraken. Verbaasd waren wij dan ook om te horen dat een goed gedeelte van de politieke partijen uit oost hier niet bij aanwezig waren. Verbaasd ook dat de SP kennelijk de enige is in deze commissie die het verhaal begrijpt. We moeten er immers vanuit gaan date er geen kwade opzet speelt maar onwetendheid.

Daarom ziet de huurdersvereniging zich genoodzaakt strafwerk aan u uit te delen die bestaat uit 100 strafregels en het bestuderen van de kaderafsprakentekst en wettekst. En voor de SP een stickertje.