HA CRISIS

Beste Leden,

2016 was een bewogen jaar. Bij de Huurdervereniging Amsterdam (HA) was en is sprake van een crisis. Dat is jammer en dit des temeer omdat de wethouder wonen van Amsterdam, van mening is en was dat de gesprekspartner van de gemeente de HA is, en niet de lokale verenigingen. Huurdersvereniging Oost deelt op grond van Artikel 8 van de grondwet (dat gaat over vrijheid van verenigen) deze mening niet en heeft dit de wethouder en zijn ambtenaren meermaals laten weten. De gesprekspartner van de wethouder is dus een vereniging in crisis (de HA) en lokale verenigingen die wel goed functioneren, niet. Dat vinden wij een gemiste kans.
De crisis bij de HA is op meerdere algemene ledenvergaderingen aan bod geweest en ook uw vereniging was daarbij aanwezig. Helaas verliepen de vergaderingen vorig jaar zonder uitzondering zeer rommelig en ongeorganiseerd. Dit ondanks het inhuren van externen zoals technische voorzitters. Agendapunten die van groot belang waren zijn niet behandeld. Wij denken dat dit in een aantal gevallen met opzet is gedaan.
Op de algemene ledervergadering van de HA van 22 december jl. hebben we een nieuw bestuur gekozen. Dit bestuur is op 1 januari 2017 aangetreden.
Op deze vergadering hebben een aantal lokale verenigingen en 1 koepel een motie ingediend om te voorkomen dat oud bestuursleden zichzelf een betaalde functie bij de HA zouden doen toekomen. Het zal misschien niet verrassen dat deze motie vanwege “tijdgebrek” niet behandeld kon worden. De lokale verenigingen waren het hier niet mee eens maar begrepen wel dat de gehuurde zaal wegens de inmiddels voortgeschreden tijd van de avond leeg moest worden opgeleverd. Er is nog wel gezegd dat als de motie niet behandeld wordt men totdat deze behandeld is, geen oud bestuursleden mag aannemen in een functie bij de HA. Half januari kwamen wij erachter dat de terugtredende voorzitter zichzelf een baan had doen toekomen. Ze was op dat moment (de laatste week van december) nog in functie als voorzitter en heeft zichzelf met ingang van 1 januari in dienst genomen.
De Huurdersvereniging Oost maar ook anderen zijn van mening dat dit echt niet kan en hoort en vinden dat er sprake is van zelfverrijking van de ex-voorzitter van de HA met gemeenschapsgeld. Deze situatie achten wij niet acceptabel.
Wij hebben hierover inmiddels meerdere malen aan de bel getrokken maar er werdt niet of nauwelijks op gereageerd.
Enfin na enige publicaties in het parool en het aftreden van 4 bestuursleden. Is ook de gemeente wakker geworden. Gevolg een subsidiestop behalve voor de salarissen, een nieuw rapport van een accountent, die niet met de HA verbonden is Het bestuur op dat moment bestaand uit 1 persoon (de penningmeester). heeft toch besloten tot een algemene vergadering gesteund door de hv bos en lommer, te houden. De bedoeling het bestuur over de jaarrekening 2016 te dechargeren. Hierin konden de lokale verenigingen zich niet vinden. Wij vinden dat wij geen decharge kunnen geven over een jaarrekening die door de gemeente word onderzocht. De lokale verenigingen Huurdersvereniging oost huurdersbelangen Zuid Westerpark en de Pijp hebben de vergadering dan ook verlaten. Deze zijn nu met een deel van de koepels bezig om een andere vorm van behartigen te organiseren.
HV Oost zal zich blijven inzetten voor de huurders van Amsterdam. Wij hebben uiteraard uw steun daarbij nodig. Maak uw Familie en vrienden Lid van de vereniging. Het is in ons aller belang dat we zo sterk mogelijk de vertegenwoordiging ingaan. Verdere info info@huurdersverenigingoost.nl
Blijf ons volgen op www.huurdersverenigingoost.nl, of iedere donderdag van 13.00 tot 15.00 uur op salto bewoners alert. Met vriendelijke groet uw bestuur