Wat doen wij?

Wat doen wij?

Georganiseerde en individuele huurders ondersteunen, adviseren en informeren en huurders organiseren. Aandachtspunten zijn de rechtspositie van huurders, goed onderhoud van woningen, het behoud van voldoende betaalbare huurwoningen, een goede en veilige woonomgeving en inspraak van huurders bij renovatie, sloop en nieuwbouw.

De huurdersvereniging heeft veel kennis en ervaring verzameld, die kan worden uitgewisseld en gebruikt door andere huurders. De Huurdersvereniging Oost is er voor alle georganiseerde en individuele huurders uit Oost/. Met de Huurdersvereniging hebben de huurders een sterke stem bij de vorming van het beleid bij stadsvernieuwing, renovatieprojecten, omzetten van huur in koopwoningen en behoud van betaalbare huurwoningen. Het is een platform voor onderling contact, kennisuitwisseling en –overdracht.

Recente berichten

IN LIJN DER VERWACHTING. Terra heeft het voor elkaar

Huurderskoepels zeggen vertrouwen in Huurdersvereniging Amsterdam op
De huurdersorganisaties Arcade, HBVA, HYA, Huurgenoot en HBO-Argus hebben vandaag aan de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) en aan wethouder Ivens laten weten dat zij hun lidmaatschap van de Huurdersvereniging Amsterdam opzeggen. Eerder deze maand deden de buurtgerichte huurdersverenigingen HVG Oost, HB Zuid, HV de Pijp, HVWesterpark al hetzelfde. 
 
De Huurdersvereniging Amsterdam is opgericht als overkoepelende vereniging van meerdere huurdersorganisaties. De HA kent huurderverenigingen uit de stadsdelen en organisaties van huurders van woningcorporaties, de zogeheten ‘koepels’. Namens hen overlegt de HA met de gemeente en de federatie van woningcorporaties (AFWC) over gezamenlijke prestatieafspraken. De betrokkenheid van huurders daarbij is sinds de nieuwe Woningwet wettelijk verankerd.
Het rommelt al langere tijd bij de HA. In de zomer stapten vier van de vijf bestuursleden op. Bovendien startte de gemeente toen ook een onderzoek naar de financiële administratie van de vereniging en stopte de subsidieverstrekking met uitzondering van loonbetaling. De resultaten van dat onderzoek werden in september verwacht, maar de gemeente heeft de uitkomsten (nog) niet naar buiten gebracht.
Die huurderskoepels van de corporaties De Key, De Alliantie, Ymere  Stadgenoot en Eigen Haard, zeggen geen oplossing te zien meer voor de aanhoudende reeks van conflicten en ruzies die de Huurdersvereniging al geruime tijd teisteren. De huurderskoepel van Rochdale had zich al geruime tijd geleden teruggetrokken.
Arcade, HBVA, HYA, Huurgenoot en HBO-Argus wijzen in hun opzeggingsbrief op een vereniging waarin de leden nauwelijks inbreng in het beleid hebben. “Er is te weinig transparantie en de vereniging wordt al meer dan een jaar door ruzies en reorganisaties verscheurd.”
 
De huurderorganisaties van de corporaties wijzen op hun verantwoordelijkheid om voor hun achterban goede en heldere afspraken over het aanbieden van sociale huurwoningen in Amsterdam te maken. Die taak willen de huurdersorganisaties nu zelf in afspraak met de gemeente oppakken. “Huurders hebben recht op een sterke zakelijke Huurdersvereniging die met de inbreng van de leden huurders in Amsterdam op de kaart zet. Dat is binnen de HA niet meer mogelijk.”
We zullen linksom of rechtsom een manier moeten vinden om samen te werken. in het belang van de Amsterdamse huurders!

 1. OPZEGGING LIDMAATSCHAP HA Reageren uitgeschakeld
 2. VACATURE Reageren uitgeschakeld
 3. SP wethouder Ivens biedt geen oplossing voor huisuitzetting gezin met kind Reageren uitgeschakeld
 4. Maak een eind aan FLEXCONTRACTEN ! Reageren uitgeschakeld
 5. HA CRISIS Reageren uitgeschakeld
 6. Verklaring verwijdering nieuwsbrief 5 Reageren uitgeschakeld
 7. Ondernemers Reageren uitgeschakeld
 8. Repareer wetgeving inkomensafhankelijke huurverlaging! Reageren uitgeschakeld
 9. Bewoners winnen van Anti-kraak BV en Stadgenoot Reageren uitgeschakeld
 10. Nieuw bewonersinitiatief dubbelglas in Tweede Oosterparkstraat Reageren uitgeschakeld
 11. Verruiming van de Leegstandwet. Wat vind jij daarvan? Reageren uitgeschakeld
 12. Nieuwsbrief 8 Reageren uitgeschakeld
 13. De jacht op huurders gaat door Reageren uitgeschakeld
 14. Nieuwsbrief 7 Reageren uitgeschakeld
 15. Nieuwsbrief 6 Reageren uitgeschakeld
 16. Ook in Amsterdam-Oost: monumentenhuur onbetaalbaar Reageren uitgeschakeld
 17. Gluurverhoging: GroenLinks aan zet Reageren uitgeschakeld
 18. Nieuwsbrief 5 Reageren uitgeschakeld
 19. Maatwerk fiasco van De Key Reageren uitgeschakeld
 20. Rochdale en Alvast veroorzaken anti-kraakmisère aan Afrikanerplein Reageren uitgeschakeld
 21. Toch gluurverhoging? Maak bezwaar! Reageren uitgeschakeld
 22. Nieuwsbrief 4 Reageren uitgeschakeld
 23. Rechter verbiedt “gluurverhoging” Reageren uitgeschakeld
 24. Het leed dat splitsen heet Reageren uitgeschakeld
 25. Kort Geding tegen “gluurverhoging” Reageren uitgeschakeld
 26. De Javastraat in de uitverkoop Reageren uitgeschakeld
 27. Nieuwsbrief 2012 – 3 Reageren uitgeschakeld
 28. Op de bres voor buurtcentrum de Valreep. Reageren uitgeschakeld
 29. Nieuwsbrief 2012 – 2 Reageren uitgeschakeld
 30. Stadsdeel Oost handhaaft op WAT??! Reageren uitgeschakeld
 31. Strafwerk voor commissie wonen (inspraaktekst 28-11-2011) Reageren uitgeschakeld
 32. Woonbond en HV Amsterdam zetten rechtszaak over maximumhuren door Reageren uitgeschakeld