Hoe onbeschoft is de rechtse politiek

Leden Raadscommissie Wonen Amsterdam geïrriteerd door gedrag raadsleden D’66 en VVD

De D’66 en VVD raadsleden uit de raadscommissie Wonen van Amsterdam hebben vandaag de vergadering verlaten om zo de discussie over de gevolgen voor het sociale huurbeleid van Amsterdam, weergegeven in de notitie van het Initiatief voor Betaalbaar Wonen Amsterdam Noord (IBW-N), te ontlopen. Dit leidde tot grote irritatie bij de overige partijen die erop wezen dat door de afwezigheid van deze collegepartijen een groot maatschappelijk probleem, zoals dit in de notitie van het IBW-N tot uiting komt, niet volwaardig bediscussieerd kon worden. Daarop werd besloten de behandeling van de notitie te betrekken bij de bespreking van de WIA cijfers in de komende raadsvergadering.

Vandaag werd in de Raadscommissie Wonen van Amsterdam de IBW-N notitie behandeld.
In deze notitie wordt onderbouwd dat in de stad een groeiend aantal huishoudens, gezien hun inkomen, aanspraak (moet) doen op een sociale huurwoning en dat de omvang van de “sociale woonvoorraad” met grote sprongen daalt.

Het IBW-N stelt dat als de huidige ontwikkelingen doorgaan de schaarste alleen maar toeneemt evenals de wachtlijsten en de wachttijd. Deze ontwikkelingen worden nog eens bevestigd door het recentelijk verschenen onderzoek Wonen in Amsterdam 2015 (WIA 2015), uitgegeven door de Gemeente Amsterdam en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.

Eerder heeft het college van B&W laten blijken een deel van de zorgen van het IBW-N te delen en zich zorgen te maken over de effecten van het huurbeleid, het nieuwe wws (woning waardering systeem) en de verhuurdersheffing.

Ook constateerde het college dat met betrekking tot de nog aanvaardbare daling van de sociale huurvoorraad de grens in zicht is.

De woordvoerder van het IBW-N gaf aan dat het niet alleen bij zorg kan blijven en dat het probleem erkend moet worden zodat snel de reparatie en genezing in gang gezet kan worden.

Het IBW-N heeft daartoe een aantal voorstellen gedaan die de schaarste bestrijden en voor de tienduizenden woningzoekenden van nu enig perspectief bieden, zoals een stop op de verkoop van sociale huurwoningen en het stoppen van het onttrekken van sociale huurwoningen door deze ver boven de 710 Euro(!) te verhuren (te liberaliseren).
Jaarlijks worden hierdoor 3000 sociale huurwoningen aan de totale voorraad sociale huurwoningen onttrokken.

Het stoppen daarvan is volgens het IBW-N niet genoeg om de woningnood in de sociale huursector te bestrijden. Daarom is ook een stimuleringsprogramma voorgesteld voor de bouw van (minimaal) 25.000 sociale huurwoningen (het IBW-N noemt het een Deltaplan gezien de urgentie).

Wethouder Ivens gaf aan dat voor de bouw van nieuwe sociale huurwoningen grond met een betaalbare (goedkope) prijs beschikbaar is en zal komen.

De woordvoerder van de SP gaf aan het probleem dat de notitie en de nieuwste WIA cijfers in beeld brengt, te erkennen.

Opvallend was dat de collegepartijen VVD en D66 wegliepen voor hun verantwoordelijkheid.

De D’66 fractie maakte het het allerbontst, door weg te lopen en zo de discussie te ontlopen.
De VVD woordvoerder kon alleen maar aangeven dat er meer koopwoningen moesten komen en dat er in Amsterdam Noord nu nog teveel sociale huurwoningen zijn.

Na interruptie van de woordvoerster van de Partij voor de Ouderen die vroeg waar al die mensen die op een sociale huurwoning zitten te wachten dan naar toe moesten ? was het antwoordt: de VVD is voor minder sociale huurwoningen en de volksvertegenwoordiger liep daarna ook weg.

Het gebeuren leidde tot grote irritatie van de Groen Links en de PvdA woordvoerders die erop wezen dat door de afwezigheid van deze collegepartijen een groot maatschappelijk probleem, zoals dit in de notitie van het IBW-N tot uiting komt, niet volwaardig bediscussieerd kon worden.

De voorzitter van de commissie was ook onthutst en na een kort overleg met de wethouder stelde ze voor de behandeling van de notitie verder te betrekken bij de bespreking van de WIA cijfers in de komende raadsvergadering.

—///—

Reacties zijn gesloten.