Jaaroverzicht 2015

JAARVERSLAG 2015:
ACTIES:
2015 nog steeds hebben wij te maken met de soap Huurders vereniging Amsterdam het blijft crisis. Zoals ik in het begin van het jaar al heb medegedeeld zijn we er niet ingeslaagd een stevig bestuur neer te zetten. Integendeel het wangedrag van een van de bestuurders heeft ons bestuursleden gekost. Zij hadden er genoeg van om door zo’n figuur geschoffeerd te worden. Daarnaast konden zij zich niet vinden in de wens van leden om aangesloten te blijven bij de HA. Dit had voor ons tot gevolg dat wij te weinig bestuursleden hadden om subsidie voor 2016 aan te vragen. Als u ideeën heeft om dit probleem voor een deel op te lossen wij houden ons aanbevolen. Wij zullen ook in 2016 ons in blijven spannen om in het belang van de Amsterdamse bevolking tot een sterke gemeentelijke vertegenwoordiging te komen. Als dit onverhoopt niet lukken dan zullen wij ons ik hoop samen met andere lidorganisaties moeten beraden hoe verder. Wij blijven geloven in een goede samenwerking met alle lidorganisaties. Een geslaagde actie was uiteraard de demonstratie tegen de hoge huren waar uw bestuur natuurlijk hard heeft meegewerkt aan de organisatie. Ondanks het gebrek aan actiebereidheid toch een succes 5000 demonstranten op de Dam is toch een behoorlijk aantal ofschoon wij na een stedelijke huis aan huis flyeractie op veel meer hadden gehoopt. Wij hebben op de site al melding gemaakt van een virus die al onze bestanden heeft opgevreten, Wij zijn druk bezig om alles weer in orde te krijgen. Het duurt lang daar zijn we ons van bewust maar het is handwerk. Meer als hard werken kunnen wij ook niet. Het eigen honk voor de vereniging zijn we nog steeds mee bezig. Helaas onze oproepen voor een extra bijdrage is bij velen aan hun aandacht voorbijgegaan. Het heeft ons een bedrag opgeleverd van € 250, geld maar helaas veel kunnen wij er niet mee. Het bestuur zijn geen miljonair dus het duurt langer voor we kunnen openen. Wij blijven stug volhouden. De behoefte aan een eigen ruimte om informatie door te geven is nu eenmaal heel groot vooral als wij kijken naar de rechtse club in den Haag die het huurrecht zoveel mogelijk probeert uit te hollen. In dit jaar heeft u bestuur besloten om ook kleine ondernemers in de vereniging op te nemen, uiteindelijk zijn dat ook huurders en worden heel vaak door verhuurders uitgenomen. Wij gaan dan ook proberen voor deze groep een vertegenwoordiging te zijn.
CORPORATIES:
De verhouding met corporaties verloopt steeds beter Eigen Haard komt iedere maand om overleg te hebben over lopende projecten.
De Key toont zich in de Architectenbuurt als een goede verhuurder. Na veel klachten van huurders over vocht veroorzaakt door constructiefouten en hoog grondwaterpeil, In samenwerking met de HO is dit project af, met veel tevreden bewoners en gezien een brief die wij mochten ontvangen ook een tevreden corporatie. Er is een eind gekomen aan de vochtoverlast met bijbehorende schimmelvorming. Complimenten aan de technische medewerkers die een heel mooi product opleverden. Ymere is een aardige overlegpartner gebleken. Er zijn door bemiddeling van de vereniging aardig wat problemen opgelost. Een punt van ergernis blijft dat sommige werknemers van corporaties nog steeds van mening zijn dat zij de enige zijn die in het belang van huurders denken , dat gaat zover dat zij van mening zijn dat zijzelf uit kunnen maken door wie een huurder zich laat vertegenwoordigen, een misvatting ietwat asociaal te noemen, Het is een aantasting van het grondrecht van vrijheid van vereniging . Het is het recht van een ieder zelf te bepalen door wie zij zich laten vertegenwoordigen. Wij zijn ervan overtuigd dat ook deze personen het licht gaan zien en iets meer respect voor huurders gaan tonen.

PARTICULIERE VERHUURDERS:
Bij de particuliere verhuurders is Park Investments zo’n beetje de grootste in oost, gelukkig hebben we daar in dit jaar voor de laatste huurders de zaak af kunnen sluiten met uitplaatsing. Voor de huurders de beste oplossing. Makelaar Voogd ook zo’n misbaksel die zich in de watergraafsmeer op vrij grote schaal schuldig maakt aan woningonttrekking. Om daar van een 3/4 kamerwoning 5/6 studentenkamers van te maken a € 600/€ 700 pm 1 toilet 1 keukentje. Wij zijn dit jaar wederom geconfronteerd met “projectontwikkelaars”die telkens vergeten dat je als lid van een VVE verplicht bent om je bijdrage in het onderhoudspotje te doen. Gevolge bij problemen is er onvoldoende geld in de kas. Het kost ons veel tijd en energie om deze figuren tot rede te dwingen

OVERLEG:
Het overleg met het stadsbestuur verloopt naar wens ondanks het opheffen van de Stadsdelen. Wij zijn gelukkig in de laatste jaren in staat geweest om een goede band met het ambtenarencorps op te bouwen zodat wij gelukkig nog met korte lijntjes kunnen werken. Een uitzondering moeten wij helaas hierop maken de directeur wonen kunnen wij naar onze mening niet vertrouwen. De weg naar de Stopera konden we al, die hebben wij geïntensiveerd. De eerste verzoeken voor handhaving en/of bemiddeling zijn al uitgegaan en met goed gevolg.

LEDEN WERVEN/PUBLICITEIT/INFORMATIE:
Wij mogen ons gelukkig prijzen dat wij ondanks de vele mutaties door sloop en renovatie nog steeds groeiende zijn, de inzet van informatieavonden zowel wat betreft huurrecht als energie hebben geleid voor een gunstig resultaat voor huurders betere isolatie dubel glas enz. Vrijwilligers die regelmatig flyers rondbrengen, de interesse van radio en tv, en de drukbezochte spreekuren zijn wij in staat om ons zelf te handhaven. Het dit jaar opgezete radioprogramma Bewoners Alert blijkt een doorslaan succes te zijn geworden. Het ontbreekt alleen nog aan in bellers. Vele schijnen het nog altijd makkelijker te vinden om bestuursleden in de supermarkt of op straat aan te spreken, wij preveren dat men in belt. Het is soms nogal storend als wij onze boodschappen doen aangesproken te worden. Ook bestuursleden hebben een priveleven.
WAT TE VERWACHTEN IN 2016:
Het wanbeleid vanuit den Haag zal zich nog wel even doorzetten gezien het ondemocratische gehalte van deze regering. De dictators van de VVD zullen ons wel weer met maatregelen van bestuur knechten. En de bedriegers Samsom en Spekman zullen ongetwijfeld als brave malloten hun bevelen uitvoeren. Wij houden u op de hoogte. Luistert u vooral naar ons programma Bewoners Alert iedere donderdag van 13.00 tot 15.00 uur op salto FM. Heeft u ideeën of wilt u meewerken op wat voor wijze dan ook neemt u vooral contact op u bent van harte welkom
2015 EEN ACTIE JAAR HELP MEE WERF LEDEN VERSTERK UW BESTUUR!

Reacties zijn gesloten.