Repareer wetgeving inkomensafhankelijke huurverlaging!

20140811_meldpunt_hurenDe Amsterdamse afdeling van de SP is een meldpunt begonnen over te hoge sociale huren. Daar loopt het naar verluid inmiddels storm.  Ook wethouder wonen Laurens Ivens wil dat er een einde komt aan de torenhoge sociale huren. Die huren zijn vaak zo hoog geworden dat als een huurder op inkomen achteruit gaat, deze geen huurtoeslag meer kan aanvragen omdat de huurprijs is gestegen boven de 700 euro door de afgelopen jaren van huurstijging boven de inflatie. De wetgeving van minister Blok gaat daar helaas falikant de mist in. Waar het de bedoeling zou zijn dat een extra huurverhoging zou kunnen worden teruggedraaid moeten de huurders nu op hun knietjes op de corporaties te smeken om een huurverlaging naar 700 euro, zodat ze huurtoeslag kunnen aanvragen als ze dat nodig hebben. Repareer die wetgeving!

Extra uitleg:

Lees artikel 7:252b: Onder 1 en 1a wordt aangegeven dat een voorstel tot huurverlaging kan worden gedaan als het inkomen onder de huurtoeslaggrens is gedaald.

Er staat echter ook: “en ten aanzien waarvan een verhoging van de huurprijs op basis van artikel 252a lid 1 heeft plaatsgevonden”

Dit betekent dat je wettelijk alleen een beroep kan doen tot huurverlaging naar de huurtoeslaggrens als je daarvoor een (extra) inkomensafhankelijke huurverhoging hebt gehad.

M.a.w. er is dus wettelijk niets geregeld als je inkomen onder de 34k is gebleven, maar je alleen (al) door boveninflatoire huurverhogingen boven de huurtoeslaggrens van 699,48 euro bent uitgekomen.

Reacties zijn gesloten.