Omdat er geen woningen zijn, maar eigenlijk wel

Tijdelijke verhuur lost geen probleem op, het verhult een probleem. Namelijk dat een groeiende groep starters op de woningmarkt wordt gedegradeerd tot tweederangs burgers. Maar nee, de VVD-PvdA regering steektĀ  de vingertjes in de oren en zingt heel hard “LALALA”. Volgend jaar “mag” je tot maximaal 10 jaar ergens tijdelijk wonen volgens de nieuwe plannen.

De lobby van antikraakbureaus smult hier natuurlijk van. O sorry, schreef ik antikraakbureaus? Ja ze willen zich liever “leegstandbeheerders” laten noemen, want ze zijn niet anti-woningzoekenden, ze zijn pro-leegstand, pardon pro-winst, he nou, doe ik het weer. Ik bedoel pro-beheer. Nou ja zie ze vooral likkenbaarden in hun eigen infomerical op RTL. En vergelijk dit met de problemen de ellende en de halfslachtige manier waarop de zelfregulering (slager keurt zijn eigen vlees) werkt en bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam achter de feiten aan loopt. Laten we vooral niet vergeten dat anti-kraak niet veralgemeniseerbaar is. Niet iedereen kan bijna gratis in een roze kasteel wonen.

Wordt met de uitbreiding van de tijdelijke verhuur nu de bruikleenovereenkomst afgeschaft? Natuurlijk niet, want ook de huurderslobby vindt dit niet belangrijk genoeg. Zij hebben een sterk vergrijsde achterban en die zul je dan ook niet snel zien opkomen voor de starters, de woningzoekenden. Bewoners worden tegen elkaar uitgespeeld. Tijdelijke verhuur is een ideale methode om het opportunisme in de woningzoeker aan te wakkeren. Want: wonen is een eerste behoefte, dus als je mensen de keuze geeft tussen een woning nu of een woning straks is dat geen keuze.

Een steeds groter deel van de woningen wordt onbereikbaar -gemaakt-. Je mag er alleen maar in als je bereid bent op je knietjes de vrije markt te bedanken en je woonrechten uit handen te geven. Zo hoorden we dat een aantal krakers een schuimbekkende medewerker van de woningcorporatie Ymere aan de deur kreeg: als ze niet onmiddelijk het pand zouden verlaten zouden ze op de zwarte lijst van Ymere komen en nooit meer een sociale huurwoning kunnen krijgen. Sorry, maar in dat soort gelul kun je zeker niet wonen.

 

Reacties zijn gesloten.